Rudaminos kultūros centro darbuotojai

Violeta Cereška

Direktorė

Pareigybės aprašymas
informacija ruošiama...

Jelena Chatkevič

l.e. Direktoriaus pavaduotojos pareigas

Pareigybės aprašymas
informacija ruošiama...

Halina Perstinevičienė

Personalo specialistė-raštvedė

Janina Karkocka

Ūkvedys

BEATA NENARTAVIČIŪTĖ - DOLGOPOLOVA

LAISVALAIKIO UŽIMTUMO KOORDINATORĖ

Ana Kačanovska

Renginių organizatorė