MISIJA

Turtinti rajono kultūrinį gyvenimą, organizuojant įdomius bei turiningus renginius. Tęsti mėgėjų bei profesionalaus meno sklaidą, skatinti meninę saviraišką, tenkinti bendruomenės kultūrinius poreikius.

VIZIJA

RKC – moderni, puoselėjanti tradicijas, profesionalaus ir mėgėjų meno sklaidą, formuojanti bendruomenės meninę ir kultūrinę savimonę bei skatinanti jos saviraišką, meninio ir kultūrinio ugdymo įstaiga.