WIZJA

WOK w Rudominie to nowoczesna instytucja, która zaspokaja potrzeby kulturalne ludności, pielęgnuje tradycje narodowe, etniczne i lokalne oraz rozpowszechnia sztukę zawodową i amatorską, organizuje wypoczynek, działalność edukacyjną i rozrywkową oraz edukację artystyczną i kulturalną.

Długoterminowym celem WOK w Rudominie jest upowszechnianie sztuki profesjonalnej i amatorskiej, zaspokajanie potrzeb społeczno-kulturowych społeczności, kształtowanie artystycznej i kulturowej samoświadomości społeczności oraz promowanie jej wyrażania siebie.

MISJA

Organizować działanie amatorskich grup artystycznych, studiów i grup, promować artystyczne wyrażania siebie przez ich uczestników, angażując możliwie jak najwięcej osób w różnym wieku i z różnych grup społecznych. Wzbogacając życie kulturalne rejonu, organizować rozpowszechnianie sztuki zawodowej, organizować rozrywkowe, edukacyjne i inne imprezy, obchody świąt państwowych i kalendarzowych, jak też innych okolicznościowych dat. Przyciągając znanych wykonawców republiki kontynuować organizowanie tradycyjnych uroczystości i festiwali, wyszukiwać i realizować imprezy o modernistycznych i nowych formach. Stworzyć warunki do rozpowszechniania kultury etnicznej, zapewnić dostępność kultury etnicznej poprzez popularyzację dawnych tradycji kulturowych i zwyczajów. Współpracować z innymi instytucjami i organizacjami kulturalnymi, brać udział w programach ochrony i rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego, renowować i wyposażyć centrum kultury w niezbędny nowoczesny sprzęt i technologie informacyjne. Zaspokajać inne potrzeby kulturalne społeczności.