Previous
Next

ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA ,,JAWOR" I ,,MAŁY JAWOR"

Zespół Pieśni i Tańca „Jawor” z podwileńskiej miejscowości Awiżenie prezentuje oryginalny polski folklor ludowy. W roku 2009 grupa miłośników polskiej kultury ludowej postanowiła założyć zespół, w którym mogłaby rozwijać swoje talenty i zamiłowanie do tańca, śpiewu i muzyki ludowej, jednocześnie propagując polski folklor. Z inicjatywy właśnie tej młodzieży powstał Zespół Pieśni i Tańca „Jawor”. Jawor gromadzi w swoich szeregach dzieci oraz młodzież w wieku od 7 do 35 lat, którzy ćwiczą w dwóch sekcjach: tanecznej i wokalnej. Na repertuar Zespołu składają się polskie i wileńskie pieśni ludowe, pieśni patriotyczne, tańce regionów Polski, tańce wileńskie, litewskie, białoruskie, rosyjskie oraz cygańskie, a także obrazki sceniczne, np. Dożynki, Kaziuk Wileński. Zespół odbył mnóstwo koncertów w kraju i za granicą. Był uczestnikiem wielu festiwali, m.in. XIX i XXII Festiwali Kultury Kresowej w Mrągowie, XX i XXIII Festiwali Kultury Polskiej „Pieśń Znad Wilii”, XIX i XX Międzynarodowych Festiwali Kultury Polskiej „Kwiaty Polskie”, VII Międzynarodowego Festiwalu Folkloru „Pokrovskije kolokola”, III, IV oraz VII Festiwali Narodów w ramach Jarmarku Narodów. Zespół w znacznym stopniu dba o technikę taneczną i wokalną, jako szczególną formę przekazu treści kulturowych. Ponieważ mieszkamy w kraju wielokulturowym, w którym od wielu lat swoją kulturę kultywują Polacy, Rosjanie, Litwini, Żydzi, Białorusini, więc dążymy do różnorodności repertuaru poprzez poznawanie i promowanie folkloru innych narodów.

KIEROWNICY:

Kierownik artystyczny - Elita Sinkiewicz

Choreograf - Renata Lisowska-Urbanowicz

Kapelmistrz – Oleg Kwiecień

KONTAKT: 

+37067880006

elitasinkevic477@gmail.com