Previous
Next

ZESPÓŁ WOKALNY

„BARWY PODWILEŃSKIE“

Z inicjatywy młodych osób ze wsi Ławaryszek w roku 2011 powstał zespół ludowy „Barwy Podwileńskie”. Kierownikiem artystycznym jest Lucyna Wołk. Zespół aktywnie bierze udział w imprezach, organizowanych na Litwie oraz za granicą. Repertuar zespołu to piosenki ludowe, patriotyczne, utwory autorstwa własnego oraz obrazki sceniczne. Swoją twórczością zespół przekazuje dziedzictwo kulturowe narodu polskiego, nadrzędnym celem zespołu jest popularyzacja i ochrona tych wartości, które mają wpływ na utrwalanie tożsamości narodowej, krzewienie tradycji i obyczajów narodowych na Wileńszczyźnie.

KIEROWNIK:

Lucyna Wołk

KONTAKT:

+3706061872