PRACOWNICY WOK W RUDOMINIE

Dyrektor Wioleta Cereszka 8 (672) 04985 direktorius.rdkc@rdkc.vrsa.lt
Specjalista ds. personelu i sekretarz Halina Perstinevičienė 8 (646) 68874 rastine.rdkc@rdkc.vrsa.lt
Specjalista ds. gospodarczych Janina Karkocka 8 (646) 68891 ukis.rdkc@rdkc.vrsa.lt
Organizator imprez Renata Klim 8 (683) 29577 menas.rdkc@rdkc.vrsa.lt
Prowadząca imprez Karolina Pietrusewicz 8 (698) 10017 renginiai.trad.rdkc@rdkc.vrsa.lt
Księgowy Jolanta Urbanowicz 85 2448177 jolurb@rdkc.vrsa.lt
Koordynator ds. zagospodarowania czasu wolnego Beata Nenartavičiūtė-Dołgopołowa 8 (641) 73203 beata-b@yandex.com