VIII tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Kristus karaliauja! Aleliuja“