Vėlinės – tradicinė mirusiųjų atminimo, pagerbimo ir maldos už juos diena

Vėlinės – tradicinė mirusiųjų atminimo, pagerbimo ir maldos už juos diena. Artėjant šiai dienai Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro darbuotojai inicijavo akciją, kurios metu aplankė Senąsias Rasų kapines. Priešais pagrindinį Senųjų Rasų kapinių įėjimą, kairėje pusėje, akmenų tvora aptvertoje teritorijoje palaidoti 239 lenkų kariai. Dauguma jų žuvo kovose dėl Vilniaus su Raudonąja armija. RKC darbuotojai uždegė jų kapuose ramybės žvakutes ir paaukojo „Vėlinių kompozicijų“ edukacijų metu pagamintus vainikus. Tegul šios uždegtos žvakutės šildo čia besiilsinčias sielas.