„Sveika būk, taip laukta, pavasarį parėjusi…” Kovo – 11 osios šventė Rudaminoje

Kovo 11-ąją Lietuva mini Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną. Šia proga tradiciškai šią dieną įvairiose mūsų šalies vietose rengiamos šventės. Prie iškilmių prisijungė ir Rudaminos bendruomenė.
	Lietuvos nepriklausomybės nuo Tarybų Sąjungos atgavimo proga Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras kovo 11 d. pakvietė į šventinį koncertą.
	Iškilmės prasidėjo iškilmingomis Šv. Mišiomis Rudaminos Švč. Mergelės Marijos Gerosios Patarėjos bažnyčioje. Liturgijos metu buvo meldžiamasi už Tėvynę ir tuos, kurie žuvo gindami Lietuvos laisvę. Šventąsias Mišias papuošė Rudaminos „Ryto“ gimnazijos mokinių, vadovaujamų Linos ir Kęstučio Jaskevičių, dainavimas. Po mišių visi nuvyko į Rudaminos „Ryto“  gimnaziją, kur įvyko šventinis  koncertas.
	Meninę programą pradėjo RKC veikiančio lietuvių liaudies  šokių kolektyvo „Žiogeliai“ vyresnioji grupė, vadovaujama Inetos Dubininkaitės. Ansamblis atliko choreografinę kompoziciją „Gailingis“.
	Koncerto pradžioje visi svečiai iškilmingai sugiedojo Lietuvos himną.
	Šventiniame koncerte dalyvavo Rudaminos „Ryto“ gimnazijos jaunimo ansamblis „Gegužė“, kuris susibūrė praeitais metais ir kurio repertuarą sudaro ne tik liaudies, bet ir šiuolaikinės dainos. Koncerto metu pasirodė taip  pat  lietuvių liaudies šokių ansamblio „Žiogeliai“ vyresnioji ir jaunesnioji grupė, vokalinis ansamblis „Gija“, folkloro ansamblis „Verdenė“ ir vyrų vokalinis ansamblis „Seni draugai“. Visos tą dieną atlikėjų atliekamos dainos buvo skirtos mylimai tėvynei. Visa salė kartu su kolektyvais dainavo gražias patriotines dainas.
	Šventę organizavo Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras, vadovaujamas Violetos Čereškos.
	Organizatoriai dėkoja Vilniaus rajono savivaldybei už paramą organizuojant šventę. Padėkos žodžiai skiriami taip pat Rudaminos „Ryto“ gimnazijos direktoriui Ramūnui Maniuškai už patalpų suteikimą ir mokytojams Linai ir Kęstučiui Jaskevičiams už gražų mokinių giedojimą per šventas Mišias.