Šv. Mergelės Marijos Gerosios patarėjos atlaidai ir Rudaminos seniūnijos šventė

Šių metų balandžio 23 d., sekmadienį, Rudaminoje vyko tradicinė Šv. Mergelės Marijos Gerosios Patarėjos atlaidai ir Rudaminos seniūnijos šventė.

Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias laikė kunigas Lentvario Viešpaties Apreiškimo švč. M. Marijai parapijos klebonas kunigas Pavel Paliul. Per Šv. Mišias buvo taip pat pasveikintas klebonas Viktor Bogdevič, kuris šventė savo gimtadienį.

Po šv. Mišių visi sugužėjo į Rudaminos daugiafunkcinį kultūros centrą, kur vyko šventinis koncertas.

Šio koncerto metu scenoje pasirodė lenkų dainų ir šokių ansamblis „Vilija“.

Vilniaus kultūros centro lenkų dainų ir šokių ansamblis „Vilija“ – seniausias lenkų ansamblis Vilniaus krašte. Buvo įkurtas 1955 metais lenkų mokyklų absolventų iniciatyva.

Per daugiau nei 65 veiklos metus „Vilija“ surengė per 1500 koncertų Lietuvoje ir užsienyje, užaugino visą eilę dainininkų, šokėjų ir muzikantų.

               Šiandien kolektyvą sudaro apie 150 žmonių, įskaitant reprezentacinį kolektyvą (choras, šokių kolektyvas, kapela) ir parengiamąją kolektyvo grupę (vaikų choras ir vaikų šokių grupė).   Kolektyvo meno vadovė ir dirigentė yra Renata Brasel, choreografė - Mažena Suchocka, vaikų šokių grupės vadovė - Beata Bužinska, o kapelos vadovė - Anna Kijevič.

Ansamblio repertuarą sudaro beveik visų Lenkijos regionų liaudies šokių ir dainų siuitos, lenkų tautiniai šokiai bei Vilniaus krašto folkloras. Sukurtos dvi koncertų programos: XIX a. istorinių šokių programa ir programa pagal žymiausių Lenkijos kompozitorių filmų garso takelius.

Už visą meninę veiklą ir lenkiškų tradicijų puoselėjimą Lietuvoje kolektyvas gavo daugybę Lenkijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos apdovanojimų, tame tarpe: Lenkijos kultūros ir meno ministerijos apdovanojimą „Nusipelnęs lenkų kultūrai”, Oskaro Kolbergo vardo medalį ir apdovanojimą „Už lenkų kultūros puoselėjimą, Lenkijos Senato „Auksinį Laurą“ už 50-ies metų gyvavimo laikotarpį ir lenkų tradicijų puoselėjimą Lietuvoje bei kitus apdovanojimus.

Ansamblis yra padaręs ne vieną įrašą Lietuvos radijui ir televizijai, Lenkijos TVP2 laidose „Podróże na Kresy“ ir „Kolędy z Gwiazdami“, taip pat turi kompaktinį diską „Wilia-naszych strumieni rodzica”.

Kiekvienas „Vilijos“ pasirodymas žmonėms teikia didelį džiaugsmą. Talentingi artistai, gražios lenkiškos dainos ir šokiai, nuostabūs spalvingi kostiumai… Visa tai kaskart džiugina publiką. „Per gyvenimą eik taip, kad paliktum pėdsaką“ – toks yra ansamblio devizas. Kolektyvas paliko nepamirštamą pėdsaką ir Rudaminos gyventojų bei svečių atmintyje ir širdyse.

Koncerto Rudaminoje metu taip pat pasirodė Vilniaus universiteto lietuvių liaudies muzikos ansamblis „Jaunimėlis“. Kolektyvas gyvuoja jau kelis dešimtmečius. Buvo įkurtas 1971 metais ir iki šių dienų vienija lietuvių liaudies meno entuziastus – jaunimą – šokti, dainuoti ir puoselėti tradicinio meno vertybes. Šiuo metu ansamblio tradicijas išlaiko ir diriguoja ilgametis kolektyvo meno vadovas Bronislovas Glovickis bei šokių grupės vadovė, choreografė Gabrielė Kulienė.

„Jaunimėlis“ koncertuoja ne tik įvairiausiuose Lietuvos kampeliuose, bet ir sėkmingai atstovauja Vilniaus universitetą daugelyje Lietuvoje ir užsienyje vykstančių renginių ar konkursų – Dainų šventė, „Grok Jurgeli“, „Linksmoji armonika“, „Trakų pilis“, „Dzūkelis“, „Gaida“, „Universitas Vilnensis“, pasaulio lietuvių dainų šventėse, Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventėse „Gaudeamus“. Kolektyvas neapsistoja ties Lietuvos žemėlapiu ir savo veiklos geografiją yra išplėtęs visame pasaulyje. Nuo pat gyvavimo pradžios kolektyvas aplankė daugiau nei 10 valstybių – JAV, Vokietiją, Suomiją, Ukrainą, Gruziją, Moldovą, Baltarusiją, Čekiją, Lenkiją, Italiją, Olandiją, Turkiją ir kitas šalis. Su tokiu sąrašu aplankytų vietų atsirado apdovanojimai ir įvairus pripažinimas.

Koncerto metu „Jaunimėlis“ pristatė publikai dalį savo turtingo repertuaro ir visus sužavėjo savo profesionalumu.

Šventę Rudaminoje savo buvimu pagerbė garbingi svečiai: LLRA-KŠS atstovė LR Seimo narė Rita Tamošiūnienė, LLRA-KŠS atstovas LR Seimo narys Česlav Olševski, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai, Rudaminos seniūnijos seniūnas Juzef Šatkevič, Rudaminos Šv. Mergelės Marijos Gerosios Patarėjos parapijos klebonas kunigas Viktor Bogdzevič, Lentvario Viešpaties Apreiškimo švč. M. Marijai parapijos klebonas kunigas Pavel Paliul, Rudaminos seniūnijos švietimo, kultūros įstaigų ir bendruomenės atstovai.

„Džiaugiuosi, kad Šv. Mergelės Marijos Gerosios Patarėjos atlaidai ir Rudaminos seniūnijos šventė susiliejo į vieną didelę šventę. Tai rodo, kad esate kartu visur – maldoje, darbe. Dievo Motina visada turi mums gerų patarimų, o mūsų užduotis yra juos išgirsti. Rudaminos gyventojai žino, kaip tai padaryti. Jie sugeba vienytis, dalintis džiaugsmu su kitais“, – kreipdamasi į susirinkusiuosius sakė parlamentarė Rita Tamošiūnienė. Ji linkėjo Rudaminos gyventojams visada būti vieningiems savo siekiuose, kad šiame Vilniaus krašte visada viešpatautų draugystė, gerumas.

LR Seimo narys Česlav Olševski džiaugėsi, kad šventė Rudaminoje tapo gražia tradicija. Linkėjo, kad Dievo Motina visada visais rūpintųsi, kad kultūra Rudaminoje ir Vilniaus krašte klestėtų. Jis taip pat perdavė nuoširdžius sveikinimus nuo LLRA-KŠS pirmininko, europarlamentaro Valdemaro Tomaševskio, kuris visus pakvietė į lenkų diasporos paradą, kuris vyks Vilniuje gegužės 6 d.

               „Tegul visas atliktas darbas bus pasididžiavimo šaltinis, o viskas, kas dar mūsų laukia, tegul bus dar vienas iššūkis mums visiems“, – sakė Violeta Cereška, RKC direktorė. Ir pridūrė: „Labai džiaugiamės, kad esame viena didelė šeima. Kaip organizatoriai, linkime jums viso ko geriausio. Tegul malda, daina, šokis, taip pat pagarba ir gerovė mus visus vienija“. Violeta Čereška padėkojo kolektyvams už gražius pasirodymus, RKC darbuotojams už puikų šventės  organizavimą, o publikai – už tai, kad atvyko į koncertą.

Atlaidų ir seniūnijos šventės organizatorius buvo: Rudaminos daugiafunkcis kultūros centras, vadovaujamas Violetos Cereškos. Organizatoriai dėkoja Vilniaus rajono savivaldybei, Rudaminos seniūnijai ir klebonui Viktorui Bogdzevičiui už paramą organizuojant šių metų Rudaminos seniūnijos šventę.