Skelbiamas konkursas Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti

[tribulant_slideshow gallery_id=”1″]

Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras skelbia konkursą Vilniaus r. Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro direktoriaus pavaduotojo pareigoms užimti.

Konkursą organizuojanti įstaiga: Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras
Pareigos: Direktoriaus pavaduotojas
Pareiginės algos koeficientas: 9.00

Pretendentas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (Privalumas – humanitarinių mokslų, socialinių mokslų arba meno srities išsilavinimas). Turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį kultūrinio darbo srityje.

2. būti susipažinusiam ir savo darbe gebėti taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Kultūros centro direktoriaus įsakymus, reikalingus funkcijoms vykdyti.

3. gebėti:

3.1. rasti sprendimus problemoms, kurioms išspręsti reikia patirties, plačių ir nuodugnių atitinkamos srities žinių;

3.2. analizuoti ir apibendrinti pateiktą medžiagą;

3.3. bendradarbiauti su kitų įstaigų valstybės tarnautojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais;

3.4. betarpiškai bendrauti su gyventojais, privataus verslo atstovais;

3.5. dirbti komandoje;

3.6. taisyklinga valstybine kalba sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

3.7. dirbti su garso ir šviesos įrangą;

3.8. dirbti, naudotis ir valdyti multimedijos įrenginius;

3.9. kurti, prižiūrėti ir atnaujinti įmonės interneto svetainę (lietuvių ir lenkų kalbomis).

4. turėti įgūdžių:

4.1. strateginio planavimo kultūros politikos srityse;

4.2. internetinių puslapių administravime, interneto svetainių turinio valdymo sistemos „WordPress“ naudojimosi;

4.3. darbo su „Adobe Photoshop“ programa.

5. mokėti prognozuoti kultūrinės rinkos raidos perspektyvas;

6. išmanyti:

6.1 raštvedybos taisykles;

6.2. garso režisūros pagrindus;

6.3. techninių ir paruošiamųjų priemonių raiderių sudarymą;

6.4. atitinkamą meno šaką, žanrą, jų specifiką, tendencijas;

6.5. lietuvių ir tautinių mažumų (lenkų, totorių, ukrainiečių ir kt.) kultūros aspektus.

7. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis ir dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu; Socialinių tinklų administravimas. Socialinių tinklų komunikacijos ir reklamos strategijų kūrimas ir vystymas. Facebook, Instagram, TikTok, Youtube tinklų techninis išmanymas. Facebook, Instagram ir kitų socialinių tinklų bendruomenių valdymas. Reali darbo su socialinių tinklų paskiromis patirtis. Darbo su Facebook Business Manager patirtis.

8. mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių) ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu;

9. mokėti Vilniaus krašto etninių grupių kalbas;

10. turėti geras rašytines ir žodines lenkų kalbos žinias ne žemesniu kaip C1 kalbos mokėjimo lygiu (Vilniaus rajone dominuoja lenkų kultūra, sudaranti 80 % visų mėgėjų meno kolektyvų. Didžioji kultūrinių renginių bei švenčių dalis organizuojama remiantis lenkų tradicijomis ir vyksta lenkų kalba.);

11. būti kūrybišku, iniciatyvu, komunikabiliu, pareigingu, elgesiu ir veikla nepažeisti etikos principų ir taisyklių.

Pretendentai turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. Asmens dokumento kopiją.
  2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
  3. Gyvenimo aprašymą (CV).
  4. Profesinę patirtį patvirtinančio dokumento kopiją.
  5. Pretendento anketą (pretendentams į darbuotojo pareigas).

Dokumentai priimami per VATARAS informacinę sistemą iki 2022 m. spalio 13 d.