Senjorų dienos minėjimas Rudaminoje

Spalio 1-oji – Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena, o spalio 20-oji – Europos senjorų diena. Šios dvi šventės yra unikalus simbolis ir padėka, skirta žmonėms, kurie prisimena daugelio metų žavesį. Šių švenčių tikslas – integruoti pagyvenusius žmones ir stiprinti kartų ryšius. Būtent senjorų dėka palengvėja jaunųjų kartų gyvenimas, nes jų gyvenimiška išmintis ir patirtis daugeliui yra vertingas vadovas. Pagyvenę žmonės parodo, kaip, nepaisant amžiaus, iš gyvenimo reikia semtis džiaugsmo ir stiprybės bei būti jaunam širdyje.

Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras, norėdamas paminėti šias dvi datas, spalio 7 dieną pakvietė Trečiojo amžiaus universiteto senjorus maloniai ir draugiškai praleisti laiką kartu.

Kokia šventė be koncerto? Tą dieną pasirodė vokalinis ansamblis „Borowianka“ iš Juodšilių, vadovaujamas Kazimiero Morozo. Gražias dainas dainavo ir eiles deklamavo senjorų klubas „Auksinis amžius“ iš Rudaminos, vadovaujamas Marijos Simanovič. Scenoje taip pat pasirodė senjorai iš Trečiojo amžiaus universiteto „Optimistai”, vadovaujami Teresos Osinskos, ir senjorų klubas iš Mickūnų, vadovaujamas Halinos Tomaševič. Visus svečius linksmino Vilniaus krašte gerai žinomas kolektyvas iš Nemenčinės – Julijano Germanovičiaus vadovaujama „Kapela Kawalerów Podwileńskich“. Gražų eilėraštį apie Zgierzą padeklamavo poetė Juzefa Kodis, kurios kūryba jau gerai žinoma „Kurier Wileński“ ir „Tygodnik Wileńszczyzny“ skaitytojams. Tą dieną nuo scenos skambėjo gražios lenkiškos dainos, liejosi jaudinantys eilėraščiai. Visų artistų pasirodymai buvo įvertinti garsiais plojimais.

Po koncerto atėjo laikas integracijai, kurią lydėjo įvairūs žaidimai, linksmybės ir diskoteka. Senjorai galėjo geriau pažinti vieni kitus, pasikalbėti ir pasijuokti – kitaip tariant – smagiai praleisti laiką.

Į renginį Rudaminą atvyko garbūs svečiai iš Lietuvos ir Lenkijos: delegacija iš Lenkijos, vadovaujama Zgierzo mero Przemysławo Staniszewskio ir jo žmonos Monikos, Zgierzo mero pavaduotojas Bohdan Baczak, kunigas dekanas Andrzej Chmielewski, bendrovės „Milma“ pirmininkas Zygmunt Matusiak, Rudaminos seniūnijos seniūnas Juzef Šatkevič, Trečiojo amžiaus universiteto „Optimistai“ iš Nemenčinės pirmininkė iš Juzefa Gulbinovič, Senjorų klubo iš Mickūnų pirmininkė Halina Tomaševič, Senjorų klubo „Auksinis amžius“ iš Rudaminos pirmininkė Maria Simanovič, Juodšilių kultūros centro – RKC skyriaus – administratorė Jelena Chatkevič. Visus svečius šiltai sutiko Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro direktorė Violeta Cereška.

„Labai džiaugiamės galėdami pas Jus Rudaminoje svečiuotis pirmą kartą. Jau seniai ketinome sustiprinti savo draugystę unikaliu būdu. Daug kartų turėjome galimybę susitikti Kaziuke Zgierzo mieste. O šiandien, ypatingą senjorams skirtą dieną, galime leisti laiką kartu su Jumis ir pasidžiaugti“, – savo kalboje sakė Zgierzo meras Przemysław Staniszewski. Kreipdamasis į visus senjorus, jis pridūrė: „Linkiu, kad šis amžiaus žiedo laikas visada būtų pats geriausias“.

„Šiandien švenčiame Senjorų dieną. Bet svečiai iš Lenkijos nežino, kad Vilniaus krašte žmonės gyvena tik aštuoniolika metų. Nes kiekvieną kartą paklausus žmogaus apie amžių, atsakoma, kad jam aštuoniolika metų, o likę metai – gyvenimo patirtis. Mieli senjorai, linkiu Jums visada būti aštuoniolikos metų ir dalintis savo patirtimi su tais, kuriems dar nesukako aštuoniolika“, – sakė Rudaminos seniūnijos seniūnas Juzef Šatkevič.

Savo ruožtu Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro direktorė Violeta Cereška kreipėsi į senjorus šiais žodžiais: „Mieli senjorai, linkime Jums geros sveikatos ir kad kitais metais turėtume tokią gerą progą kartu švęsti Jūsų dieną “.

Senjorų dienos minėjimo organizatorius buvo Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras.

Visiems senjorams, įžengusiems į Auksinį gyvenimo rudenį, nuoširdžiai linkime: sveikatos, leidžiančios gyventi aktyviai ir siekti savo tikslų, klestėjimo, gyvenimo optimizmo ir laimės artimųjų bei draugų draugijoje. Tegul kiekviena jūsų diena būna kupina meilės, gerumo, džiaugsmo ir šypsenos jūsų veide. Tegul kasdienybės rūpesčiai ir vargai jus aplenkia, o gyvenimo ruduo bus pats tinkamiausias metas įgyvendinti dar neišsipildžiusias svajones.