Sakralinės muzikos festivalio „Kristus karaliauja! Aleliuja!“ Rudaminoje atidarymas

Dėkokite VIEŠPAČIUI, nes jis geras, nes jo ištikima meilė amžina.

Dėkokite dievų Dievui, nes jo ištikima meilė amžina./Ps 136, 1-2/

Balandžio 16 dieną Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre įvyko nuostabus koncertas. Jau aštuntą kartą Vilniaus rajono savivaldybė, Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras ir Pagirių meno mokykla visus melomanus sukvietė į Tarptautinį sakralinės muzikos festivalį „Kristus karaliauja! Aleliuja“. Pagrindinis šio festivalio tikslas – krikščioniškų tradicijų puoselėjimas, vokalinio ir chorinio meno plėtra. Šventės garbės globėja jau daug metų yra Vilniaus rajono savivaldybė.

Visus į inauguracinį koncertą atvykusius svečius ir dalyvius pasveikino šio festivalio idėjinė įkvepėja, o kartu ir meno vadovė bei Pagirių meno mokyklos solinio dainavimo mokytoja

metodininkė Nijolė Čičinskienė.

Koncertas prasidėjo Vilniaus šokių studijos „Džiaugsmas“ pasirodymu, kuri pristatė du itin įdomius spektaklius. Pirmasis iš jų – šokio ir dailės spektaklis „Kelionė“. Šio spektaklio

premjera įvyko 2004 m. Mittersill mieste Austrijoje, menų konferencijoje. Toliau „Kelionė“ tęsė savo kelionę Lietuvoje ir kitose šalyse, kol šiemet atvyko į Rudaminą. Spektaklio režisierė – Aida Maksvytytė. Šokio partiją atliko Aida Maksvytytė – šokėja ir choreografė. Piešė tapytojas ir skulptorius Jonas Grunda. Dar vienas spektaklis, kurį turėjo galimybę pamatyti Rudaminos publika – Aidos Maskvytytės režisuotas šokio spektaklis „Talita cum“. Šoko Vilniaus šokių studijos „Džiaugsmas“ liturginių šokių grupė.

Po spektaklių įvyko oficialus festivalio atidarytas. Scenoje pasirodė jungtinis choras (Marijampolės kultūros centro mišrus choras „Suvalkija“, Vilniaus kolegijos merginų choras „Vaidilutės“, J. Mincevič vardo reprezentacinio lenkų dainų ir šokių ansamblio ,,Wileńszczyzna“ mišrus choras), solistas Žygimantas Matusevičius (baritonas). Buvo atliktas kūrinys „Misericordias

Domini“, kurį sukūrė lenkų kompozitorius, dirigentas, vargonininkas ir pedagogas Henryk Jan Botor. Choro pasirodymo metu dirigavo Virginija Junevičienė. Koncertmeisteriu buvo Kšištof Markevič. Šoko liturginio šokio grupė, kuriai vadovauja Aida Maksvytytė.

Buvo taip pat atliktas festivalio himnas „Kristui Karaliui“, kurio autorius yra Leonidas Abaris, Vilniaus Jėzuitų gimnazijos muzikos mokytojas, jaunimo mišraus choro „Krantas“ vadovas, giesmių ir himnų autorius. Kūrinį atliko jungtinis choras. Dirigavo Genovaitė Kumpienė, koncertmeisterė – Rita Pušinskienė.

Koncerto metu scenoje pasirodė J. Mincevič vardo reprezentacinio lenkų dainų ir šokių ansamblio,,Wileńszczyzna“ mišrus choras (vad. Natalija Sosnovskaitė, koncertm. Algirdas

Biveinis). Reprezentacinis dainų ir šokių ansamblis „Wileńszczyzna“ daug metų veikė vadovaujamas ansamblio įkūrėjo Jano Gabrieliaus Mincevičiaus. Ansamblio repertuare – įvairios teminės programos – tradicijas ir papročius atspindintys mini pasirodymai. Ansamblis gali didžiuotis puikia šokio ir dainavimo patirtimi daugelyje pasaulio scenų. Kolektyvo koncertus buvo galima pamatyti Italijoje, Anglijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Vatikane, JAV ir Australijoje.

Prieš publiką pasirodė taip pat Vilniaus kolegijos merginų choras „Vaidilutės“ (vad. Genovaitė Kumpinė, koncertm. Rita Pušinskienė). Choras gyvuoja nuo 1956 m. Jis yra tarptautinių

chorinių konkursų, pasaulio lietuvių dainų švenčių ir Baltijos šalių studentų švenčių ,,Gaudeamus“, religinės muzikos bei respublikinių studentų chorų festivalių dalyvis. Choro repertuare – įvairi muzika, vyrauja šiuolaikinių lietuvių kompozitorių kūriniai.

Šiais metais į Rudaminą atvyko kamerinis choras „Suvalkija“ iš Marijampolės (vad. Virginija Junevičienė). Šis choras buvo įkurtas 1973 m. Choro repertuarą sudaro įvairių epochų, įvairių stilių chorinė muzika. Choras dalyvauja įvairiuose renginiuose, festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje (Vengrijoje, Danijoje, Anglijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Italijoje, Graikijoje ir kitose

šalyse). Taip pat choras organizuoja tarptautinį sakralinės muzikos festivalį „Džiūgaukim…Aleliuja“, respublikinį berniukų ir jaunuolių solistų konkursą „Jaunieji Maestro“. 2001 metais už chorinę veiklą choras „Suvalkija“ nominuotas „Aukso paukšte“. Chore dainuoja įvairaus amžiaus, įvairių profesijų žmonės. Prie choro veikia dainavimo studija, kurią lanko įvairaus

amžiaus vaikai, jaunimas ir suaugusieji.

Šių metų sakralinės muzikos festivalis „Kristus karaliauja! Aleliuja!“, kurį organizuoja Vilniaus rajono savivaldybė, turi apie tūkstantį dalyvių. Visą savaitę Vilniaus rajono ir Vilniaus miesto bažnyčiose, kultūros centruose vyks sakralinės muzikos koncertai, kuriuose dalyvaus chorai, vokalinės grupės ir atlikėjai iš įvairių Vilniaus rajono miestelių, Vilniaus muzikos mokyklų ir

parapijų bei iš Marijampolės, Juodkrantės, Klaipėdos ir Lenkijos, Latvijos.

Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja Vilniaus rajono savivaldybei už finansinę paramą ir festivalio globą.