„Rudomianka” wystąpiła na Kaziukach Wileńskich w Stargardzie

Nie tak dawno w Wilnie hucznie przebrzmiały tradycyjne Kaziuki wileńskie, święto patrona Litwy – św. Kazimierza, które jest największym i najbardziej oczekiwanym wydarzeniem w Wilnie, z ponad 400-letnią tradycją. Do dziś jarmark kaziukowy jest wizytówką sztuki ludowej krainy nad Wilią. Zawsze przyciąga ogromne rzesze miłośników rzemiosła ludowego i tradycji ludowych nie tylko z Wilna i Wileńszczyzny, ale również z całej Litwy i innych krajów.

            Po II wojnie światowej wielu Polaków z Wilna i Wileńszczyzny było zmuszonych opuścić Litwę i zamieszkać w Polsce. Myślami jednak ciągle wracali do Wilna, do pięknych tradycji wileńskich. Jedną z takich tradycji są właśnie Kaziuki.  Dlatego też od jakiegoś czasu z inicjatywy osób o wileńskich korzeniach Kaziuki organizowane są również w kilku polskich miastach. Od wielu lat Kaziuki Wileńskie są organizowane również w Stargardzie Szczecińskim, w mieście położonym w północno-zachodniej części Polski, gdzie znaczną część mieszkańców stanowią byli kresowiacy i ich dzieci.

            W tym roku w dniach 10-12 marca w Stargardzie odbyły się XVIII Kaziuki Wileńskie. Jest to wspaniałe wydarzenie kulturalne i artystyczne podtrzymujące polskie tradycje kresowe. Po raz kolejny na tym święcie na zaproszenie Wandy Wysockiej – prezesa Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oddziału rejonowego w Stargardzie, gościł Zespół Pieśni i Tańca Ludowego „Rudomianka”, pod kierownictwem Wiolety Cereszki.

            Na Kaziukach w Stargardzie nie zabrakło tradycyjnego jarmarku. Na straganach można było znaleźć regionalne jedzenie, wyroby rzemiosła oraz rękodzieła ludowego i artystycznego. Jarmark ten był połączony z występami artystycznymi miejscowych zespołów oraz wspaniałej wizytówki Wileńszczyzny Zespołu „Rudomianka”.

            W dniu 11 marca w Domu Kultury Kolejarza w Stargardzie odbyła się Biesiada Wileńska.            Poprowadził ją wodzirej Norbert Śliwa, radny Rady Miejskiej w Stargardzie. W sposób szczególny publiczność witała Zespół „Rudomianka”, który miał okazję prezentować Litwę na tegorocznych Kaziukach Wileńskich w Stargardzie.

            W dniu 12 marca w Stargardzkim Centrum Kultury odbył się Koncert Galowy, który uwieńczył tegoroczne Kaziuki. Impreza ta również zgromadziła wielu miłośników kultury ludowej i folkloru. Tego dnia Zespół „Rudomianka” również miała swój występ, który cieszył się ogromnym powodzeniem. Publiczność miała wspaniałą okazję z bliska poznać utalentowanych artystów z Wileńszczyzny oraz zapoznać się z niezwykle bogatym repertuarem zespołu.

            „Rudomianka” słynie ze swojej wieloletniej historii, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, zaś jego członkowie dbają o tradycje i krzewią polskość na Litwie, a także poza jej granicami. „Rudomianka” ma niezwykle bogaty repertuar artystyczny; jego zalążek stanowią piosenki zbierane po domach, śpiewane przez dziadków i rodziców. Z biegiem lat repertuar ciągle się wzbogaca. Podczas tegorocznych Kaziuków w Stargardzie zespół miał okazję ukazać piękno folkloru polskiego, który na Wileńszczyźnie jest pieczołowicie pielęgnowany, jak też zachęcić do głębszego poznania kultury ludowej.

            Podczas Kaziuków Wileńskich „Rudomianka” zaprezentowała różne sceniczne obrazki kaziukowe, wykonała wiele pięknych tańców, zaśpiewała cudowne piosenki, do których pięknie przygrywała kapela zespołu. Publiczność była zafascynowana występem „Rudomianki”. Jej występ dostarczył wiele pozytywnych, niezapomnianych emocji. Oko widza cieszyły również urocze polskie stroje ludowe artystów z Wileńszczyzny. Goście święta mogli przekonać się, że młodzi ludzie na Litwie aktywnie działają na rzecz zachowania i krzewienia folkloru swego kraju i swego narodu.

            Podczas Koncertu Galowego Zbigniew Bogucki, wojewoda zachodniopomorski, w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczył Wandzie Wysockiej Brązowy Krzyż Zasług za jej wieloletnią działalność społeczną, m.in. na rzecz seniorów zrzeszonych w Polskim Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Stargardzie, którego prezesem jest od 2003 roku.

            XVIII Kaziuki Wileńskie w Stargardzie zorganizował Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział Rejonowy w Stargardzie z Wandą Wysocką, jego przewodniczącą na czele. Współorganizatorem był Dom Kultury Kolejarza w Stargardzie i Stargardzkie Centrum Kultury. Imprezy odbywały się pod patronatem prezydenta miasta oraz starosty.  

            Zespół „Rudomianka” wraz z jego kierownikiem artystycznym Wioletą Cereszką pragnie serdecznie podziękować Wandzie Wysockiej, niesamowicie charyzmatycznej osobie, za zaproszenie na Kaziuki Wileńskie w Stargardzie i ciągłą opiekę podczas pobytu kolektywu w Polsce.

ZPiTL Rudomianka