Rudaminoje skambėjo kalėdinės giesmės

Sausio 28 d., šeštadienį, Rudaminoje skambėjo gražios kalėdinės giesmės. Čia vyko tradicinė kalėdinių ir pastoralinių giesmių, kalėdines giesmes dainuojančių kolektyvų peržiūra, kurią organizavo Rudaminos daugiafunkcinis kultūros. Renginio organizatoriai pakvietė Rudaminos gyventojus ir svečius maloniai praleisti karnavalo laiką, skambant kalėdinių giesmių melodijoms.

Šios peržiūros tikslas buvo puoselėti su Kalėdų laikotarpiu susijusias tradicijas ir populiarinti kalėdines ir pastoralines giesmes, liaudies papročius, puoselėti kalėdinių ir pastoralinių giesmių giedojimo tradiciją, apsaugoti kalėdojimo paprotį nuo išnykimo. Peržiūroje galėjo dalyvauti solistai, duetai, vokaliniai ansambliai, vokaliniai-instrumentiniai ansambliai, chorai, dainų ansambliai ir kalėdojimo grupės. Kiekvienas dalyvis turėjo paruošti vieną kūrinį, susijusį su Kalėdomis (pvz. kalėdinė giesmė, pastoralė). Pasirodymo laikas negalėjo viršyti 7 minučių (solistai ir duetai, chorai ir ansambliai) arba 15 minučių (kalėdojimo grupės).

Peržiūra sulaukė didelio susidomėjimo. Joje dalyvavo daug ansamblių ir solistų iš įvairių Vilniaus rajono vietovių, taip pat iš kitų Lietuvos miestų bei  svečiai iš Lenkijos.

Peržiūra prasidėjo nuo kalėdojimo grupių kategorijos pasirodymų. Pirmieji scenoje pasirodė vokalinis ansamblis „Nuta“ bei teatro ir muzikos studija „Poznaj Siebie“ iš Šumsko, vadovaujama Lecho Petkevičiaus. Savo meninius pasiekimus pristatė Janinos Norkūnienės vadovaujamas vokalinis ansamblis „Cicha Nowinka“, veikiantis Verbų ir buities seklyčioje Čekoniškėse. Kalėdojimo grupių kategorijoje taip pat pasirodė vokalinis ansamblis „Kresowy płomień“ iš Zujūnų, kuriam vadovauja Ilona Jurevič.

Rudaminos scenoje pasirodė svečiai iš Lenkijos – tautinių šokių ansamblis „Poligrodzianie“. Šis kolektyvas buvo įkurtas Poznanės technologijos universitete 1973 m. Zbigniewo Solako iniciatyva. Būdama seniausia folkloro grupė Poznanės miesto studentų bendruomenėje, ji išugdė daugiau nei 500 jaunų šokėjų ir muzikantų. Šiuo metu kolektyvą sudaro per 60 šokėjų ir 14 žmonių kapela. Ansamblis pristato tautinius šokius, ritualus, papročius ir dainas iš visos Lenkijos. Šokėjai koncertuoja pasipuošę originaliais kostiumais, o muzika aranžuojama konkrečiam regionui tinkančiais instrumentais. Jau daugelį metų ansamblis yra viena aktyviausių lenkų kultūros ambasadorių užsienyje, aplankęs 68 pasaulio šalis. Grupės meno vadovė ir choreografė yra Marzenna Biegała-Howorska, muzikos vadovė ir dainavimo instruktorė – Magdalena Howorska.

Po to Rudaminos scenoje pasirodė solistai. Pirmas pasirodė Damian Antanavičius – Vilniaus Simono Konarskio gimnazijos  III klasės mokinys. Jis yra grupės „Wesołe nutki“ narys. Nuo ankstyvos vaikystės turi puikią klausą ir balsą. Labai mėgsta dainuoti. Šių metų peržiūros metu Damian dainavo kalėdinę giesmę „Jesus Malusieńki“. Po to atėjo Uršulės Chodorovič – Rukainių  gimnazijos 7 klasės mokinės, lankančios mokyklos chorą ir dainuojančios grupėse „Wesołe nutki“ ir „Echo“, pasirodymui. Dainavimas yra jos gyvenimo aistra. Be to, ji turi puikų muzikinį talentą. Žiūrovus taip pat sužavėjo Rukainių gimnazijos 8 klasės mokinės Karolinos Urbanovič pasirodymas. Nuo 2016 metų ji priklausė vaikų grupei „Wesołe nutki“, šiuo metu ji yra vokalinio ansamblio „Echo“ narė, taip pat yra šio ansamblio solistė. Ji taip pat dainuoja bažnyčios ir mokyklos chore. Ji turi angelišką balsą. Solistų kategoriją uždarė Cezariušo Gancevskio, Kajetanos Pernatkinaitės ir Gabrielos Zagarenko trio pasirodymas. Tai jaunų, gražių ir kūrybingų žmonių trijulė, kuri negali įvardyti momento, kai dainavimas įžengė į jų gyvenimą. Jie tiki, kad menas keičia pasaulį.

Peržiūros programą tęsė atlikėjų pasirodymai ansamblių ir chorų kategorijoje. Scenoje vienas po kito pasirodė kolektyvai iš įvairių Vilniaus krašto ir Lietuvos kampelių.

Rudaminai atstovavo du kolektyvai: vokalinis ansamblis „Gija“ (vad. Leonas Pamerneckis) bei dainų ir šokių ansamblis „Zgoda“ (vad. Henrik Kasperovič). Iš Vaidotų atvyko vokalinis ansamblis „Ballada“, vadovaujamas Teresos Koltan, mišrusis choras „Pagirių dainoriai“, vadovaujamas Janinos Pamarnackienės, taip pat šlovinimo ansamblis „Ama Deus“, atliekantis šiuolaikinę krikščionišką muziką ir dainuojantis lietuvių ir lenkų kalbomis.

Iš Rukainių į peržiūrą atvyko vokalinis ansamblis „Wesołe nutki“, kuriam vadovauja Vanda Maslovska. 2019 metais šis kolektyvas dalyvavo tarptautiniame Kalėdinių ir pastoralinių giesmių kun. Kazimiero Szwarliko vardo festivalyje Będzino mieste, o 2022 metais kalėdojimo grupių peržiūroje Rudaminoje iškovojo antrąją vietą. Rukainių kultūros centrui taip pat atstovavo vokalinė grupė „Echo“, vadovaujama Sergejaus Zarščikovo. 2019 metais ši grupė tarptautiniame Kalėdinių ir pastoralinių giesmių kun. Kazimiero Szwarliko vardo festivalyje Będzino mieste iškovojo trečiąją vietą. 2021 m. šis kolektyvas tapo tarptautinio Marijos Konopnickos poezijos festivalio Przedbórzo mieste laureatu.

Rudaminoje tądien koncertavo Vilniaus krašto gyventojams jau gerai pažįstamas ansamblis „Stella Spei“. Tai vokalinis ir instrumentinis ansamblis, giedantis Šventosiose Mišiose, rengiantis kalėdinių giesmių vakarus Lenkų kultūros centre Vilniuje. Dalyvauja Dievo Motinos atlaiduose Aušros Vartuose, parapijų šventėse, jaunimo susitikimuose, naktiniuose budėjimuose kitose bažnyčiose. Koncertuoja įvairiose Vilniaus krašto parapijose. Jis aktyviai dalyvauja ir padeda organizuojant festivalius „Ciebie, Boże, Wysławiamy”. Grupę sudaro jauni žmonės, dainuojantys, grojantys įvairiais instrumentais ir, svarbiausia, kuriantys – jie rašo eilėraščius, kuria ir aranžuoja dainas bei patys jas atlieka.

Peržiūroje dalyvavo Šėtos kultūros centro vokalinis instrumentinis ansamblis „Vingiorykštė“. Kolektyvą sudaro 8 žmonės. Kolektyvas atlieka įvairiausio stiliaus dainas, dalyvauja ne tik savo regiono organizuojamuose renginiuose, bet ir renginiuose ar konkursuose visoje šalyje.

Rudaminos scenoje pasirodė ir svečiai iš Vilniaus. Šių metų kalėdinių ir pastoralinių giesmių peržiūroje dalyvavo ansamblis „Wilnianki“. Ansamblis „Wilnianki“ įkurtas kolektyvo vadovės Lucijos Dubickos iniciatyva. Grupės repertuare – lenkiškos patriotinės dainos, užstalės dainos (iš mūsų močiučių rinkinių), lyrinės ir estradinės dainos. Dar vienas svečias iš Vilniaus – grupė „Seniorzy Rodacy“, kuri užsiima lenkų kultūros populiarinimu Lietuvoje, propaguoja lenkiškas tradicijas Lietuvoje, taip pat ir užsienyje.

Nemenčinės daugiafunkciniam kultūros centrui atstovavo net septyni kolektyvai. Tai buvo Roberto Klimaševskio vadovaujamas vokalinis ansamblis „Bujwidzianka“, kurio repertuare yra liaudies, patriotinės ir religinės dainos, dainuojamos lenkų, lietuvių ir ukrainiečių kalbomis. Kitas kolektyvas – Stanislovo Mažejkos vadovaujama vokalinė grupė „Melodia“, kuri atlieka tiek estradines dainas, tiek gerai žinomas ir populiarias liaudies dainas. NDKC taip pat atstovavo vokalinis ansamblis „Gija“, vadovaujamas Algirdo Biveinio. Visus sužavėjo grupės „Inventum“, vadovaujamos Gžegožo Pileckio, bei grupės „Lada“, vadovaujamos Elenos Sartatavičiūtės, pasirodymai. Peržiūroje dalyvavo ansamblis „Oktawa“ (vadovas Gžegož Pilecki), daug dėmesio skiriantis lenkų liaudies dainų, tiek tradicinių, tiek šiuolaikinių, puoselėjimui, siekiantis ir klasikinio repertuaro, savo repertuare turintis daug giesmių ir pastoralių. Scenoje taip pat pasirodė vokalinė grupė „Brzózka“, veikianti NDKC Glinčiškų filiale, kurios repertuare yra lenkų nacionalinės ir regioninės dainos.

Rudaminos scenoje taip pat buvo galima išvysti vokalinį ansamblį „Przyjaciółki“ iš Kalvelių (vadovas Valerij Valujevič), vokalinį ansamblį „Przyjaciele“ iš Mickūnų (vadovas Henrik Boguševič).   

Pasirodymus vertino žiuri, kurią sudarė: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys Edmund Šot, Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Violeta Cereška, Nemenčinės muzikos mokyklos solinio dainavimo mokytoja Natalija Sosnovskaitė, vaikų folkloro grupės „Mali Poligrodzianie“ choreografas Karol Rogacki. Buvo atsižvelgta į šiuos kriterijus: balso savybes, repertuaro pasirinkimą, kūrinio interpretaciją ir dikciją, atliekamo kūrinio sudėtingumo lygį, bendrą meninę raišką.

Solistų kategorijoje apdovanojimą pelnė Dorota Baliul iš ansamblio „Inventum“. Ansamblių kategorijoje nugalėjo grupė „Ama Deus“.     Chorų kategorijoje pirmąją vietą pasidalijo vokalinis ansamblis „Ballada“ ir mišrusis choras „Pagirių dainoriai“. Kalėdojimo grupių kategorijoje pirmoji vieta taip pat buvo skirta dviem kolektyvams – „Kresowy płomien“ ir „Poligrodzianie”. Nugalėtojams buvo įteikti prizai. Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkos diplomais. Atsidėkodama už darbą vertinant peržiūros dalyvių pasirodymus RKC direktorė Violeta Cereška atminimo dovanėles įteikė komisijos nariams.

Į peržiūrą atvyko garbingi svečiai: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys Edmund Šot, Nemenčinės muzikos mokyklos solinio dainavimo mokytoja Natalija Sosnovskaitė, vaikų folkloro grupės „Mali Poligrodzianie“ choreografas Karol Rogacki.

Kalėdinių ir pastoralinių giesmių peržiūros organizatoriai dėkoja Vilniaus rajono savivaldybei už finansinę paramą ir renginio globą.

Informacija ir nuotraukos Organizatoriai