RKC skyrių administratorių susirinkimas

2023 metai eina į pabaigą. Jau greitai švęsime Kalėdas ir pasitiksime Naujuosius metus. Tai geriausias laikas apibendrinti praėjusius metus.

Gruodžio 7 dieną Rudaminos kultūros centre įvyko direktorės Violetos Cereškos ir visų šios kultūros įstaigos skyrių administratorių susitikimas. Susitikimas buvo ataskaitinio pobūdžio. Rudaminos KC filialų administratoriai Power Point pristatymo būdu pristatė savo veiklą 2023 m. Administratoriai pasidalino tuo, ką pavyko pasiekti ir su kokiomis problemomis susidūrė.

Metų ataskaitos yra puikus atspirties taškas planuojant kitų metų veiklas. Šio susitikimo metu buvo aptarti pasiūlymai dėl Rudaminos kultūros centro ir jo skyrių veiklos ateinančiais metais bei suplanuoti kitų metų renginiai.

Susitikimo metu visi priėjo išvados, kad Rudaminos kultūros centras veikia dinamiškai, čia tvyra draugiška atmosfera. Visi skyriai gražiai ir darniai bendradarbiauja tarpusavyje.