Pučiamųjų instrumentų orkestro koncertas Rudaminoje

Rugpjūčio 20 d. Rudaminoje viešėjo „Stowarzyszenie Gminnej Orkiestry Dętej  w Górze
św. Małgorzaty im. Jana Pawła II“ (liet. „Šv. Jono Pauliaus II vardo Gminos Góra Świętej
Małgorzaty pučiamųjų orkestro asociacija“) iš Lenkijos kartu su delegacija, kurioje buvo: kun.
Dariusz Bujak – Šv. Malgorzatos Mergelės ir Kankinės parapijos klebonas vietovėje Góra Świętej
Małgorzaty, kunigas Roman Sękalski, Włodzimierz Frankowski – Góra St Małgorzaty gminos
vaitas, Andrzej Wdowiak – antikomunistinės opozicijos aktyvistas, pagalbos lenkams ir lenkų
mokykloms Lietuvoje ir Baltarusijoje 1990-2005 m. organizatorius. Su delegacija atvykusio
pučiamųjų orkestro koncertas įvyko Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre.
Gmina Góra Św. Małgorzaty yra Lodzės vaivadijos šiaurės rytinėje dalyje ir priklauso
Lenčycos apygardai. Gminos buveinė yra Góra Św .Małgorzaty kaimas. Šis kaimas – tai labai sena
gyvenvietė. Iš pradžių kaimas priklausė Mazovijos kunigaikščiams: Miečislavui, Boleslovui,
Henrikui ir Kazimierui, kurie 1141 m. perdavė jį amžinai nuosavybei Laterano kanauninkų
vienuolynui Trzemeszne.
Veikiantis Góra Św. Małgorzaty vietovėje pučiamųjų orkestras buvo įkurtas daugiau nei
prieš 100 metų vietos parapijoje kun. Juliano Budzanowskio, kuris buvo vietos parapijos klebonas,
laikais. Orkestro įkūrimo iniciatorius buvo Podgórzės dvarininkas Stefan Tarczyński, kuris įsigijo
reikiamus instrumentus ir mokė jais groti. Tuo pat metu jis buvo pirmuoju kapelmeisteriu. Tuo metu
orkestras koncertavo Stowarzyszenie Muzyczne „Hejnał” (liet. Muzikos asociacijos „Hejnał”)
pavadinimu. Orkestro muzikinę veiklą nutraukė Antrasis pasaulinis karas. Muzikos instrumentai
buvo išsaugoti ir paslėpti bažnyčios palėpėje užmūrytame sandėliuke, taip pat Oleskių šeimos namo
rūsyje. Pasibaigus karui, orkestras greitai atgijo ir atnaujino savo veiklą, koncertavo per bažnytines,
valstybines ir vietines iškilmes.
2014 m. orkestras, paskatintas savo narių iniciatyvos, nusprendė įkurti asociaciją „Gminna
Orkiestra Dęta w Górze św. Małgorzaty“. Asociacija buvo įtraukta į Nacionalinį teismų registrą ir
tapo nepriklausoma visuomenine organizacija. 2021 m. birželio 6 d. visuotinio orkestro narių
susirinkimo sprendimu pavadinimas pakeistas į „Stowarzyszenie Gminnej Orkiestry Dętej  w Górze
św. Małgorzaty im. Jana Pawła II“, įvyko Asociacijos vėliavos pašventinimas ir įteikimas.
Asociaciją yra finansuojama aukomis, pinigais surinktais per viešasias rinkliavas ir iš dalies gminos
Góra św. Małgorzaty.
Šiuo metu orkestrą sudaro 56 nariai, iš jų 45 muzikantai. Naujoji valdyba kartu su
kapelmeisteriu didelį dėmesį skiria vaikų ir jaunimo muzikinių tradicijų ugdymui ir puoselėjimui.
Orkestras koncertavo daugelio Lenkijos miestų bažnyčiose, tarp jų Krokuvoje, Gdanske,
Varšuvoje, Zakopanėje, Lodzėje, Vroclave, Vadovicose ir daugelyje kitų. Jis dalyvavo Lenkijos
krikšto 1050-ųjų metinių minėjime Tume, Bieszczady kultūros mugėje. Taip pat tradicija tapo
orkestro kasmetinės išvykos ​​šv. Jono Pauliaus II pėdomis. Todėl orkestras koncertavo visuose
didžiuosiuose šalies miestuose, bet ir užsienyje – Slovakijoje, Italijoje, Čekijoje.
Tęsiant piligrimystės tradiciją šv. Jono Pauliaus II pėdomis, orkestras rugpjūčio 19-23
dienomis surengė kelionę po Lietuvą – į Vilnių ir apylinkes. Šiemet sukanka 30 metų nuo Jono
Pauliaus II piligriminės kelionės į Lietuvą. Šventojo Tėvo vizitas į Lietuvą įvyko vos šaliai atkūrus
nepriklausomybę, praėjus kelioms dienoms po sovietų kariuomenės išvedimo iš Lietuvos. Tai buvo
vienas ryškiausių momentų mūsų šalies nepriklausomybės istorijoje. Ta proga Rudaminoje buvo
surengtas koncertas, į kurį buvo pakviesti visi vietos melomanai.
Koncertas sulaukė didžiulės sėkmės. Susitikti su svečiais iš Lenkijos ir pasiklausyti gražių
pučiamųjų orkestro atliekamų kūrinių atvyko gausus Rudaminos gyventojų būrys. Kiekvienas, tą
dieną atėjęs į RKC, galėjo nuoširdžiai pasakyti, kad tai buvo tikra muzikinė šventė. Orkestro
pasirodymas nukėlė žiūrovus į naują meninių įspūdžių pasaulį. Tai buvo nepaprasta kultūrinė
patirtis.

Po koncerto svečiai iš Lenkijos gavo padėką iš Rudaminos daugiafunkcinio kultūros
centro direktorės Violetos Čereškos rankų. Direktorė pasveikino orkestrą su ligšioliniais
pasiekimais ir palinkėjo daugiau sėkmės siekiant užsibrėžtų tikslų.
Pučiamųjų orkestro iš Lenkijos pasirodymas publikai paliko puikų įspūdį. Tikėkimės,
orkestras dar ne kartą aplankys svetingą Rudaminos miestelį.