Poezijos skaitovų konkurso „Ant poezijos sparnų“ rezultatai

Poezija – potyrių ir apmąstymų pasaulis.

                   Kun. Janas Tvardovskis

Į nepaprastą potyrių ir apmąstymų pasaulį perkėlė mus Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras ir jo filialai, kurie organizavo internetinį skaitovų konkursą „Ant poezijos sparnų“. Šiame konkurse galėjo dalyvauti visi šnekamosios poezijos mėgėjai. Konkurso dalyviai turėjo užsiregistruoti internetu iki gegužės 24 d. ir  iki birželio 8 d. atsiųsti savo vaizdo įrašą (įrašytą deklamuotą eilėraštį). Pagal konkurso nuostatus dalyviai turėjo būti suskirstyti į keturias amžiaus grupes: I – iki 7 metų, II – nuo 8 iki 12 metų, III – nuo 13 iki 18 metų ir IV – nuo 18 metų.

Konkursas sulaukė didžiulio susidomėjimo, nes jame dalyvavo daugiau nei 30 vaikų ir jaunuolių. Konkurse dalyvių amžius buvo įvairus. Vyriausiam dalyviui buvo 17 metų, o jauniausiam – tik 3 metų. Visi dalyviai, kaip anksčiau skelbė organizatoriai, buvo suskirstyti į tris amžiaus grupes. Pateikti deklamuojamų eilėraščių įrašai įvairiomis kalbomis buvo patalpinti „Facebook“ profilyje „Rudaminos DKC“, kur kiekvienas norintis galėjo juos peržiūrėti ir įvertinti paspaudžiant „like“ po įrašu, kuris patiko labiausiai. Balsavimas truko iki birželio 15 dienos.

Kartais gali kilti klausimas: kodėl žmonės rašo eilėraščius? Į šį klausimą kartą atsakė kun. Janas Tvardovskis: „Todėl, kad tam, kas rašo, atrodo, kad turi kažką labai svarbaus, asmeniško pasakyti, tokio svarbaus, kad tai turi būti išsaugota ir užrašyta“. O kodėl šie eilėraščiai deklamuojami? O todėl, kad mūsų sielos galėtų dalyvauti neįprastoje šventėje. Menininkų, kurie atsiuntė savo įrašus į konkursą ir kurie parodė puikų deklamavimo talentą, dėka kiekvienas iš mūsų galėjo dalyvauti šioje šventėje.

Skaitovai pristatė eilėraščius įvairiomis temomis savo pasirinktoje aplinkoje ir priešais vaizdo kameras. Buvo kuo grožėtis. Atrinkti eilėraščiai skambėjo žaviai ir charakteringai, atsižvelgiant į teksto turinį ir atlikėjų recepciją.

Konkurso komisiją sudarė: komisijos pirmininkė Vilniaus rajono savivaldybės Sporto, kultūros ir turizmo skyriaus vėdėja Lilija Andruškevič, nariai – Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro direktorė Violeta Cereška, Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos lenkų kalbos mokytoja Helena Strela, Rudaminos „Ryto“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Irma Lukoševičienė. Komisija turėjo tikrą iššūkį išrinkti geriausią iš geriausių. Ji išklausė konkurso dalyvių įrašus, o tada įvertino repertuaro pasirinkimą, žodžio interpretaciją ir kultūrą bei bendrą meninę išraišką. Kiekvienoje kategorijoje buvo paskirtos I, II ir III vietos.

            Neprilygstami šiame konkurse buvo: I kategorijoje (iki 7 metų): I vieta – Honorata Radevič (6 metai), II vieta – Kornelia Rynkevič (6 metai), III vieta – Gabriel Grochovski (5 metai). Facebook Rudaminos DKC paskyroje daugiausiai „like“ surinko  – Simona Praitnickaitė (3 metai). II kategorijoje (8 – 12 metų) I vietą užėmė Karolina Varno (9 metai), II vietą – Estela Tamulėnaitė (11 metų), o III vietą – Marta Marcinkevič (10 metų). Už originalumą išskirtas buvo Šymon Vilk (10 metų). Facebook „Rudaminos DKC“ paskyroje daugiausiai „like“ surinko Karolina Varno (9 metai). III kategorijoje (13 – 18 metų) išskirta buvo Dominyka Rusecka (17 metų).
Facebook „Rudaminos DKC“ paskyroje daugiausiai „like“ surinko Vita Boreiša (15 metų).

Skaitovų konkurso nugalėtojų bei pagyrimo raštą gavusių laukia patrauklūs prizai, kuriuos įsteigė Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras. Apdovanojimai ir dovanos nugalėtojams bei kitiems dalyviams bus išsiųsti paštu nurodytu anketoje adresu. Konkurso organizatoriai sveikina nugalėtojus ir nuoširdžiai dėkoja kitiems dalyviams už jų atsidavimą ir laiką, skirtą ruošiantis varžyboms. Be abejo, tai nėra prarastas laikas. Organizatoriai dėkoja Vilniaus rajono savivaldybei už finansinę paramą.