Po tautinio šokio ženklu

„Kai šokėjas šoka, žemė po juo yra šventa“.

Martha Graham

Birželio 4 dieną Rudaminos parke girdėjosi šurmulys ir muzika. Tą dieną šiame miestelyje jau ketvirtą kartą vyko Tarptautinis liaudies šokių festivalis „Šok, šoki, pasuk…“, kuriame dalyvavo kolektyvai ne tik iš Vilniaus krašto, bet ir iš visos Lietuvos, o net iš Lenkijos.

Festivalis buvo skirtas įvairaus amžiaus ir gabumų šokio mėgėjams. Festivalio tikslas – populiarinti mėgėjų meną, puoselėti Vilniaus krašto liaudies kultūrą ir daugiakultūriškumą, kelti vaikų ir jaunimo domėjimąsi tautiniu šokiu bei pažinti skirtingų tautų šokių kultūrą, skatinti šokėjų ir kolektyvų vadovų bendradarbiavimą ir integraciją, siekti, kad šokėjai patirtų judėjimo, kūrybos, atlikimo, pažinimo ir saviraiškos džiaugsmą, šokį pristatyti kaip vieną iš būdų, skatinančių sveikai gyventi ir turiningai praleisti laisvalaikį. Festivalyje galėjo dalyvauti meno mėgėjų kolektyvai, solo šokėjai, pristatantys įvairių tautų liaudies šokių kompozicijas. Amžiaus riba: nuo 7 iki 65 metų. Kolektyvo pasirodymo trukmė turėjo būti 10-15 minučių. Repertuaras, kūrinio atlikimas, ansamblio įvaizdis turėjo atitikti atlikėjų amžių ir estetinius scenos reikalavimus.

Organizatoriai džiaugiasi, kad festivalis Rudaminoje kelia kolektyvų susidomėjimą. Kasmet jame dalyvauja vis daugiau ansamblių. Šiemet savo meninius pasiekimus pristatė 18 kolektyvų. Kai kuriuos kolektyvus atstovavo kelios įvairaus amžiaus šokėjų grupės. Dėka tautinių šokių kolektyvų iš įvairių Lietuvos vietovių ir kitų šalių žiūrovai turėjo nuostabią galimybę pasigrožėti gražiu menu.

            Festivalyje šeimininkams atstovavo liaudies dainų ir šokių kolektyvas „Rudomianka“, kurio vadovė – Violeta Cereška. Pirmoji pasirodė jauniausia šio ansamblio grupė. Grupės choreografės Patricija Salmanovič ir Karolina Petrusevič. Per festivalį pasirodė vaikai, kurie sudaro  vadinamąją grupę „Mała Rudomianka“, kurios choreografe yra Irena Brazis. Publika buvo sužavėta jų atliekama Vilniaus polka. Scenoje pasirodė ir ansamblio „Rudomianka“ jaunimo šokių grupė, kuri pristatė Žyveco šokį. Publika negailėdama rankų plojo kiekvienam šių talentingų jaunųjų šokėjų pasirodimui.

            Iš Lenkijos į festivalį atvyko reprezentacinis dainų ir šokių ansamblis „Zawiercie“. Šis kolektyvas veikia Zawiercie miesto kultūros centre. Grupė buvo įkurta choreografės Annos Szymańskos iniciatyva 1998 m. Ansamblio nariai daugiausia yra Szymańskos mokiniai, kurie jai vadovaujant šoko kitose kolektyvuose, šiuo metu studentai ar profesionaliai aktyvūs žmonės, taip pat aukštųjų mokyklų studentai iš miesto Zawiercie ir apylinkių. Kolektyvas pristato turtingą lenkų tautinių šokių programą – krakoviaką, polonezą, kujaviaką su obereku, taip pat šokius ir dainas iš regionų. Kolektyvas pasirodė daugelyje šalies ir užsienio scenų, dalyvaudamas daugybėje festivalių, folkloro, proginių, labdaros ir sporto renginių. Šokių grupei vadovauja Monika Nowosadko. Festivalio metu buvo galima pasigrožėti šio kolektyvo atliekamais Rytų Krokuvos šokiais ir slovakų polka.

            Savo meninius pasiekimus pristatė tautinių šokių kolektyvas „Fasolinki“. Kolektyvas gyvuoja jau 18 metų. Dalyviai – Sudervės M. Zdzechovskio pagrindinės mokyklos pirmų klasių vaikai. Ansamblio repertuare – liaudies ir šiuolaikiniai šokiai. Kolektyvas aktyviai dalyvauja rajono šokių festivaliuose, taip pat koncertuoja mokyklų ir bendruomenių šventėse. Kolektyvui vadovauja Anna Miluškevič.

            Vilniui atstovavo šokių ansamblis „Leszczyniaki“. Kolektyvas buvo įkurtas 2021 m. Įkūrėja – Olga Valentynovič, o 2022 m. meno vadove ir choreografe tapo Alena Matujzo. „Leszczyniaki“ – daugiau nei 70 įvairaus amžiaus šokėjų, t.y. nuo pirmos iki dešimtos klasės mokiniai. Kolektyvas organizuoja užsiėmimus keturiose amžiaus kategorijose, o jo nariai turi galimybę pažinti įvairius šokių stilius: tautinius šokius, šiuolaikinius šokius, hip-hopą. „Leszczyniaki“ išdidžiai atstovauja mokyklai daugelyje šokių konkursų ir peržiūrų bei vietinių renginių. Festivalio metu jaunesnioji ansamblio grupė pristatė šokį „Krakowiak“, o vyresnioji – lietuvių liaudies šokį „Saulala Nusilaido Mėnulis Patekėjo“.

            Iš Panevėžio atvyko tautinių šokių kolektyvas „Sūkurėlis“. Kolektyvas įkurtas 2016 metais Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje. Kolektyvą sudaro 11-12 metų vaikai. Ansamblis dalyvauja įvairiuose projektuose, festivaliuose, koncertuose mokykloje ir už jos ribų. Kolektyvo vadovė – Vaida Pečiulienė. „Sūkurėlis“ pristatė du šokius: „Linksmapolkčą“, polką „Mažylė“, „Moksleiviška polkutę“ ir „Kalbos pamokėlę“.

            Tądien scenoje pasirodė dainų ir šokių ansamblis „Mały Jawor“ iš Avižienių. Kolektyvui vadovauja Elita Sinkevič, šokių grupei Renata Lisovska-Urbanovič, kapelmeisteris – Oleg Kveten. Vaikai pristatė Silezijos siuitą. Tai buvo tik antras jų pasirodymas didžiojoje scenoje, tad publika juos palaikė audringais plojimais.

            Dar vienas dalyvis iš Vilniaus – kolektyvas – „Švieselė“, kuris veikia Vilniaus ,,Šviesos“ pagrindinės mokykloje. Kolektyvas gyvuoja jau apie 10 metų. Iš pradžių kolektyvas pasirodydavo kukliai tik savo mokyklos renginiuose, tačiau per pastaruosius keletą metų susidomėjimas lietuvių liaudies šokiais labai išaugo. Šokėjai išsidrąsino ir pradėjo koncertuoti ne tik savo mokykloje, bet ir  įvairiuose Lietuvos šokių konkursuose, festivaliuose, net ir televizijos projektuose. Šiuo metu kolektyvą sudaro dvi grupės: pirmų-antrų klasių mokiniai ir vyresni: trečių – ketvirtų klasių mokiniai. Kolektyvo nariai džiaugiasi galėdami išreikšti save per tautinį meną. „Švieselė“ ne tik puoselėja lietuvių liaudies  kultūrą, tradicijas, kaupia sceninę patirtį, tačiau laikosi ir tam tikrų vertybių. Kolektyvo vadovė – Ineta Dubininkaitė.

            Rudaminoje vykusiame festivalyje taip pat dalyvavo daugelių mėgiamas  ansamblis „Mała Wilia“. Kolektyvo užuomazgos siekia 1955 metus. Per daugiau nei 60 veiklos metus „Wilia“ surengė per 1500 koncertų šalyje ir užsienyje, užaugino daugybę dainininkų, šokėjų ir muzikantų kartų. Per ilgus meninės veiklos metus kolektyvas savo pasiekimus dažnai pristatinėjo garsiuose festivaliuose ir koncertuose Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje, Čekijoje, Rusijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje, Latvijoje, Estijoje, Ispanijoje, Italijoje, Makedonijoje, Graikijoje ir Juodkalnijoje. Turtingas ir įvairus repertuaras sujungia įvairių Lenkijos regionų folklorą, lenkų tautinius šokius, taip pat Vilniaus krašto dainas ir šokius. Apie 140 žmonių kolektyvą šiuo metu sudaro 2 šokių grupės ir 2 chorai. Meno vadovė – Renata Brasel, o vaikų šokių grupės choreografė – Beata Bužinska. Festivalio publika turėjo galimybę pasigrožėti šio kolektyvo atliekamais tautiniais šokiais (kujaviak, oberek, polka).

            Iš Nemenčinės atvyko dainų ir šokių ansamblis „Ojcowizna“. Kolektyvas buvo įkurtas 2017 metų pavasarį. „Ojcowizna“ yra daugiau nei 80 žmonių kelių kartų kolektyvas, kurį sudaro 2 choro grupės, 3 šokių grupės ir kapela. Pagrindinis kolektyvo „Ojcowizna“ tikslas ir uždavinys – išsaugoti Vilniaus krašto dainas ir šokius, propaguoti šio krašto tradicijas ir papročius, skatinti daugelio mūsų šalyje gyvenančių skirtingų tautybių ir kultūrų derinio savitumą. Grupės vadovė ir dirigentė – Violetta Leonovič, kapelos vadovas ir kompozitorius – Kšyštof Stankevič, jauniausių grupių vadovė – Jadviga Stankevič, choreografai – Teresa Andruškevič, Ervin Mečkovski. Įvairūs šio ansamblio grupės šoko tokius šokius kaip: „Polka“, „Krakowiak“ ir „Poleczka“, „Polka szalona“, „Tańce chełmskie”, „Mazur“.

            Publika šiltai pasitiko scenoje pasirodžiusį vaikų ir jaunimo ansamblį „Bursztynki“ iš Pakienės. Šis kolektyvas susikūrė 2012 m. Č. Milošo pagrindinėje mokykloje. Ansamblio tikslas – puoselėti lenkiškas tradicijas, supažindinti jaunimą su lenkišku šokiu ir daina, skiepyti meilę lenkų folklorui. Per savo veiklos metus kolektyvas repertuarą praturtino tokiais tautiniais šokiais kaip polonezas ir krakoviak, taip pat dainomis ir šokiais iš Beskidų, Aukštutinės Silezijos ir Kašubijos regionų. Kolektyvas taip pat atlieka lietuviškus ir baltarusiškus šokius. Dvi „Bursztynki“ kolektyvo šokių kolektyvai pasirodė Rudaminos scenoje ir pristatė „Liublino siuitą“.

            Festivalio šeimininkams taip pat atstovavo vaikų šokių kolektyvas „Žiogeliai“, veikiantis Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre. Ansamblis buvo įkurtas 2009 m. Vadovė – šokių režisierė, ilgametė ansamblio „Šviesa“ ir kolektyvo „Vilniaus Pynimėlis“ šokėja Ineta Dubininkaitė. Kolektyvo repertuarą sudaro įvairūs lietuvių liaudies šokiai ir kūrybinės kompozicijos lietuvių liaudies temomis. Festivalio metu kolektyvas pristatė dalį savo turtingo repertuaro – šokius: „Gailingis“, „Artojėliai“, „Išvedė oželį“, „Suktinis“.

            Savo nuostabiu pasirodymu visus pradžiugino tautinių šokių ansamblis „Hałas“ iš Juodšilių, vadovaujamas Kristinos Voleiko. Kiekvienas šios dinamiškos ir energingos meninės grupės pasirodymas – nepamirštamas reginys, supažindinantis žiūrovus su magišku šokio ir liaudies muzikos pasauliu. Taip buvo ir šį kartą. Kolektyvo vidurinė grupė pristatė polką o vyresnioji – Spižo kalniečių šokį.

            Festivalio metu koncertavo Marijampolio kultūros centre veikiantis šokių ansamblis „Kropelki“. Kristina Voleiko yra ilgametė šio kolektyvo meno vadovė ir choreografė. Kolektyvą „Kropelki“ sudaro per 60 3-25 metų amžiaus žmonės, kurie dirba trijose amžiaus grupėse. Kolektyvo repertuare – ne tik lenkų ir lietuvių liaudies šokiai, bet ir stilizuoti kitų pasaulio tautų liaudies šokiai. Žiūrovai žavėjosi šio kolektyvo viduriniosios grupės atliekama Liublino siuita ir vyresnės grupės atliekama stilizuota polka „Mano sode“.

            Iš Lenkijos atvyko šokių kolektyvas „Lavonicha“. Kolektyvas savo veiklą pradėjo 2017 m. kovą Hajnuvkos 2-ame licėjuje. Scenoje debiutavo per „Piknik z Białorusem” (Piknikas su Baltarusiu). Tuomet kolektyvas pristatė trumpus baltarusiškus šokius ir tradicinį baltarusišką šokį „Lavonicha“. Pirmasis pasirodymas įvyko Nacionalinio festivalio „Baltarusijos daina 2018“ metu, kurio metu kolektyvas laimėjo pirmąją vietą per regioninę atranką Semiatyčiaus mieste ir antrąją vietą per centrinį eliminavimą Hajnuvkoje. Ansamblis taip pat koncertavo Palenkės operoje ir filharmonijoje per iškilmingą baigiamąjį koncertą. 2019 metais šokėjų kolektyvas dalyvavo regioniniame choreografinių šokių festivalyje „Magia Tańca“ Baltarusijoje, Pružanuose, kur savo amžiaus grupėje užėmė antrąją vietą tautinių šokių kategorijoje. Komandos įkūrėja ir vadovė – Volha Viliuk.

            Lietuvių tautinius šokius pristatė liaudiškų šokių kolektyvas „Sutartinis“, veikiantis Raseinių rajono Ariogalos kultūros centre Ejragole. Kolektyvas per savo karjerą dalyvavo 3 respublikinėse dainų šventėse, rajoniniuose konkursuose, aktyviai dalyvauja koncertuose savo mieste, rajone, antrą jau kartą dalyvaus Klaipėdos krašto dainų šventėje. Kolektyvo repertuare – lietuvių liaudies ir kitų tautų šokiai. Kolektyvo vadovė Marytė Kvietkuvienė. Kolektyvas atliko lietuvių liaudies šokius: „Vakaruškos“, „Žiežmarii Polka“, latvių liaudies šokį „Klapdancis“ ir ukrainiečių liaudies kompoziciją „Karapet“.

            Festivalyje dalyvavo šokių grupė „Makowy Smak“ iš Lavoriškių. Kolektyvas buvo įkurtas 2016 m. Lavoriškių kultūros centre jaunimo iniciatyva. Pagrindinis kolektyvo veiklos tikslas – liaudies tradicijų puoselėjimas ir lenkų folkloro populiarinimas tarp seniūnijos vaikų ir jaunimo. Grupės „Makowy Smak“ nariai periodiškai pristato savo šokius vietiniuose ir bendruomeniniuose renginiuose. Kolektyvui vadovauja Teresa Božerodzka.

            Nemenčinę festivalyje taip pat atstovavo vaikų ir jaunimo šokių kolektyvas „Jutrzenka“. Ansamblis gyvuoja nuo 1975 m. Kolektyvo įkūrėjas buvo didelis lenkų kultūros mylėtojas Jan Gabriel Mincevič. Tai ilgiausiai veikianti grupė Nemenčinėje. Grupės repertuare – Vilniaus krašto ir Lenkijos šokiai. Vyresnioji grupė taip pat šoka ukrainiečių, vengrų, baltarusių liaudies šokius. Kolektyvas aktyviai dalyvauja įvairiuose festivaliuose ir koncertuose. Daug kartų koncertavo Lenkijoje ir Vokietijoje. Šiuo metu kolektyvui vadovauja Leonarda Klukovska.

                        Tarptautinis tautinių šokių festivalis Rudaminoje buvo tikra puota sielai. Publika negalėjo atsigrožėti gražiais šokiais ir muzika bei spalvingais šokėjų kostiumais.

            IV tarptautinio liaudies šokių festivalio „Šok, šok, pasuk“ organizatorius buvo Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras, vadovaujamas Violetos Cereškos.

            Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja Vilniaus rajono savivaldybei už finansinę renginio paramą. Padėkos žodžiai taip pat skiriami visiems festivalio dalyviams už aktyvų dalyvavimą ir gražius šokius.