Pavasarinis senjorų susitikimas

Psichologija teigia, kad žmogus vystosi visą gyvenimą. Svarbu aktyviai įsitraukti į įvairias veiklas, susitikti su kitais žmonėmis, integruotis į vietos bendruomenę, pažinti kaimyninių miestelių bendruomenę. To siekdamas Senjorų klubas iš Rudaminos išvyko į Nemenčinę susitikti su šio žavingo miestelio šalia Vilniaus senjorais. Klubas sulaukė kvietimo iš Nemenčinės Trečiojo amžiaus universiteto senjorų, vadovaujamų Juzefos Gulbickos. Susitikimo tema buvo pavasaris.

Susitikimas įvyko vienoje iš Nemenčinės kavinių. Senjorus iš Rudaminos gražia daina pasitiko susitikimo šeimininkai. Po to buvo deklamuojami eilėraščiai apie pavasarį. Vėliau žodis buvo suteiktas Rudaminos senjorams.

Rudominiškiai senjorai savo pasirodymą pradėjo Senjorų klubo iš Rudaminos narės eilėraščių deklamavimu. Po to padainavo įvairias liaudies dainas įvairiomis kalbomis: lenkų, lietuvių, ukrainiečių ir rusų.

Kartu padainavus dainas, senjorai iš Nemenčinės svečiams suvaidino gražią inscenizaciją.

O tada atėjo laikas įvairiems žaidimams. Pavyzdžiui, reikėjo atspėti žodį, kurį kažkas sugalvojo. Jei šis žodis pagaliau būtų pavadintas, nugalėtojas galėjo gauti dovaną.

Po linksmų žaidimų senjorų laukė diskoteka, kurios metu visi smagiai leido laiką.

Susitikimo pabaigoje Rudaminos senjorai padainavo dainą „O kaip buvo gera mums būti su Jūmis“.

Šis integracinis senjorų susitikimas vyko labai gražioje ir draugiškoje atmosferoje. Šio susitikimo metu senjorai bendravo, dainavo dainas, maloniai kartu leido laiką.

Senjorų klubas iš Rudaminos dėkoja Nemenčinės Trečiojo amžiaus universiteto pirmininkei Juzefai Gulbinovič už pakvietimą. Klubas ir toliau bendradarbiaus su Nemenčinės senjorais. Senjorai iš Rudaminos taip pat dėkoja Violetai Cereškai, Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro direktorei, už transportą, kurio dėka galėjo vykti į susitikimą Nemenčinę.