Pasibaigė Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Kristus karaliauja! Aleliuja“

Balandžio 16-23 dienomis vyko VIII tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Kristus karaliauja! Aleliuja“. Tokio neeilinio renginio organizatoriai buvo Vilniaus rajono savivaldybė, Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras ir Pagirių meno mokykla. Pagrindinis šio festivalio tikslas – krikščioniškų tradicijų puoselėjimas, vokalinio ir chorinio meno plėtra. Šventės garbės globėja jau daug metų yra Vilniaus rajono savivaldybė.

            Šių metų sakralinės muzikos festivalyje „Kristus karaliauja! Aleliuja!“ dalyvavo apie tūkstantį dalyvių. Visą savaitę Vilniaus rajono ir Vilniaus miesto bažnyčiose, kultūros centruose vyko sakralinės muzikos koncertai, kuriuose dalyvavo chorai, vokalinės grupės ir atlikėjai iš įvairių Vilniaus rajono miestelių, Vilniaus muzikos mokyklų ir parapijų bei iš Marijampolės, Juodkrantės, Klaipėdos ir Lenkijos. Festivalyje dalyvavo tokie kolektyvai, kaip Vilniaus moterų choras „Eglė“, šokio studija „Džiaugsmas“ iš Vilniaus, J. Mincevič vardo reprezentacinio lenkų dainų ir šokių ansamblio ,,Wileńszczyzna“ mišrus choras, Marijampolės kultūros centro mišrus choras „Suvalkija“, Vilniaus kolegijos merginų choras „Vaidilutės“, ortodoksinis mišrusis kolektyvas „Ženklas“, Vilniaus muzikos mokyklos „Lyra“ jaunimo choras „Cantus gracinis“, Juodkrantės L.  Rėzos kultūros centro jungtinis moterų vokalinis ansamblis „Neringa“, Nidos Švč. Mergelės Marijos Krikščionių Pagalbos bažnyčios moterų choras „Jūrasmiltė“ bei solistai.

            Festivalio atidarymo renginiai buvo derinami su Dievo Gailestingumo švente. Šv. Mišių ir koncertų metu savo parapijose ir kitose bažnyčiose festivalio dalyviai giedojo ir šlovino Dievo Gailestingumą.

            Balandžio 16 d. Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre įvyko inauguracinis  festivalio koncertas,  kurio metu pasirodė šokio studija „Džiaugsmas“ iš Vilniaus, J. Mincevič vardo reprezentacinio lenkų dainų ir šokių ansamblio ,,Wileńszczyzna“ mišrus choras, Marijampolės kultūros centro mišrus choras „Suvalkija“, Vilniaus kolegijos merginų choras „Vaidilutės“ ir solistas Žygymantas Matusevičius.

            Kitomis festivalio dienomis vyko bendri festivalio koncertai. Balandžio 17 d. Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje dalyviai giedojo Šv. Mišių metu. Tą pačią dieną Vilniaus mokytojų namuose įvyko jungtinis koncertas „Gera dėkoti Tau!”. Balandžio 19 d. buvo organizuotas jungtinis koncertas „Gera giedoti gyrių mūsų Dievui!“  Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų ) bažnyčioje. Balandžio 21 d. įvyko jungtinis vargonų muzikos koncertas Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (pranciškonų konventualų) bažnyčioje. Balandžio 22, šeštadienį, festivalio dalyviai vėl susitiko Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje, kur šv. Mišių metu garbino Dievą savo giedojimu. Tą pačią dieną sakralinės muzikos mėgėjai turėjo galimybę stebėti didįjį festivalio koncertą „Avinėli, Tau Šlovė!”, kuris vyko Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono Apaštalo ir Evangelisto bažnyčioje. O Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bazilika pakvietė visus į vargoninės muzikos koncertą. Balandžio 23 dieną Vilniaus Švč. Mergelės Marijos Gailestingumo Motinos Aušros Vartų koplyčioje Šv. Mišiose skambėjo giesmės, o po šv. Mišių dalyviai giedojo himnus šlovinančius  Švč. Mergelę Mariją. Tą pačią dieną Vilniaus Dievo Motinos ikonos „Ženklo iš Dangaus“ cerkvėje įvyko ekumeninis koncertas, o Vilniaus r. Sudervės Švč. Trejybės bažnyčioje po Šv. Mišių – sakralinės muzikos valanda.

            Sakralinės muzikos mylėtojai turėjo tikrą dvasinę puotą. Siela džiaugėsi klausydamasi nepaprastai gražaus dainavimo ir muzikos. Kiekvienas galėjo įsitikinti, kad Dievą galima garbinti ne tik malda.

            Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja Vilniaus rajono savivaldybei už finansinę paramą ir festivalio globą. Taip pat padėkos žodžiai yra skiriami visiems šių metų festivalio dalyviams.