Kalėdinių ir pastoralinių giesmių, kalėdines giesmes dainuojančių kolektyvų peržiūra Rudaminoje

„Tyli naktis, šventa naktis,
                                                Pildos dieviška mintis.
                                                Viešpats tapęs mažu vaikeliu
                                                Žada sieloms malonių gausių
                                                Savo šventu gimimu“

            Kalėdinės ir pastoralinės giesmės – tai dainos, kurios iš karto primena mums gražų gruodžio laikotarpį prieš Kalėdas ir pačias šventes. Pagal katalikų tradiciją jas galima giedoti iki Viešpaties paaukojimo šventės (vasario 2 d.).

            Kalėdinės giesmės ir pastoralės suteikia galimybę kartu giedoti artimųjų kompanijoje, o svarbiausia puoselėti senas tradicijas. Kalėdinės giesmės ir pastoralės jaudina, sugrąžina nuostabius prisiminimus, sukuria džiaugsmo atmosferą ir skatina susimąstyti. Jos sukuria nuostabią, magišką, šiltą aurą, kurios laukiame ištisus metus.

            Sausio 29 d., šeštadienį, Rudaminoje skambėjo gražios kalėdinės giesmės. Čia vyko kalėdinių ir pastoralinių giesmių, kalėdines giesmes dainuojančių kolektyvų peržiūra, kurią organizavo Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras.

            Šios peržiūros tikslas buvo: kalėdinių ir pastoralinių giesmių, su Kalėdų laikotarpiu susijusių liaudies papročių ir apeigų puoselėjimas ir populiarinimas, kalėdinių ir pastoralinių giesmių giedojimo tradicijų puoselėjimas ir kalėdojimo tradicijų išlaikymas, kalėdinių ir pastoralinių giesmių populiarinimas vaikų, paauglių ir suaugusių tarpe bei jaunosios kartos kūrybinių interesų skatinimas. Peržiūroje galėjo dalyvauti solistai, duetai, vokaliniai ansambliai, vokaliniai-instrumentiniai ansambliai, chorai, dainavimo bei kalėdojimo grupės. Kiekvienas dalyvis turėjo paruošti vieną kūrinį, susijusį su Kalėdomis (pvz. kalėdinė giesmė, pastoralė). Pirmenybė buvo teikiama senoms ir mažai žinomoms kalėdinėms giesmėms bei pastoralėms. Galėjo būti pristatoma savo meninė kūryba.

            Peržiūra susilaukė didelio susidomėjimo. Joje dalyvavo daug kolektyvų ir solistų iš įvairių Vilniaus rajono miestelių ir net kitų savivaldybių.

            Į šventę atvykusius svečius ir dalyvius pasveikino šventės šeimininkai. Scenoje pasirodė liaudies dainų ir šokių ansamblis „Rudomianka“, solistės Gabriela Ždanavičiūtė ir Milda Andruščenko. Scenoje skambėjo jaudinančios kalėdinės dainos, buvo deklamuojami gražūs eilėraščiai.
            Savo meninę kūrybą susirinkusiems žiūrovams pristatė Kalėdojimo ansamblis iš Kalvelių. Ansamblis supažindino visus su senu kalėdojimo papročiu. Šis paprotys buvo susijęs su tuo, kad persirengę giesmininkai lankydavo namus, giedodavo kalėdines giesmes ir pastorales, vaidindavo įvairias scenas. Už tai šeimininkai duodavo valgyti ir net smulkių monetų. Buvo tikima, kad šie giedotajai atneša laimę namams ir jų gyventojams. Kalėdojimo ansamblis iš Kalvelių pristatė nepaprastai žavų kalėdinį vaidinimą, kurį puošė dainuojami dialogai ir kalėdinės giesmės. Publika negailėjo savo delnų plojimams. Visus pradžiugino fantastiškas pasirodymas, jaudinančios giesmės, nuostabūs aktorių balsai ir gražūs kostiumai. Tai buvo tikra puota žmonių sielai.

Į kalėdinių giesmių peržiūrą Rudaminoje atvyko vokalinis ansamblis „Nuta“ iš Šumsko.  Ansamblis buvo įkurtas 2017 metais ir jį sudaro jaunos, energingos, talentingos merginos, mėgstančios dainuoti ir groti. Merginos dainuoja dainas įvairiomis kalbomis. Ansamblis koncertuoja ne tik Vilniaus rajone, bet ir užsienyje. Ansamblio vadovas – Lech Petkevič.

Rudaminai atstovavo vokalinis ansamblis „Kolurija“, vadovaujamas Janinos Pamarnackienės. Ansamblis „Kolurija“ tai muzikos entuziastai. Šiandien savo repertuare turi gausybė estradinių dainų. Ansamblis aktyviai dalyvauja visuose renginiuose, koncertuose, festivaliuose ir Vilniaus rajono bei visos Lietuvos šventėse.

Savo pasirodymu susirinkusius džiugino ir vokalinis ansamblis „Wesołe nutki” iš Rukainių. Jam vadovauja Vanda Maslovska. Ansamblio nariai yra draugiški, energingi, kupini geros nuotaikos ir optimizmo. Tai galėjo pajusti taip pat šeštadienį jų pasirodymą stebėję svečiai. Ansamblis sugiedojo linksmą kalėdinę giesmę „Skrzypi wóz” (liet. Girgžda vežimas) ir pastoralę „Od serca do ucha” (liet. Nuo širdies iki ausies).

Iš Rukainių taip pat atvyko vokalinis ansamblis „Echo”, kurio meninis vadovas yra Sergej Zarščikov. Ansamblis yra išskirtinis, nes jame dainuoja suaugę ir vaikai, moterys ir vyrai. Repertuarą sudaro liaudies, estradinės ir bažnytinės giesmės lenkų, lietuvių ir rusų kalbomis. Kolektyvas dalyvavo festivalyje „Kwiaty Polskie“, Vilniaus rajono derliaus šventėje, Joninių šventėje Rudaminoje, Lenkijoje mieste Zgiež šventėje „Kaziuk Zgierski“, kitose vietiniuose renginiuose. 2019 m. Tarptautinio kun. Kazimiero Szwarliko vardo kalėdinių giesmių ir pastoralių festivalio Będzine (Lenkija) atrankos etape iškovojo trečiąją vietą. 2021 m. ansamblis tapo Marijos Konopnickos poezijos festivalio Przedborzio mieste (Lenkija) laureatas. Kalėdinių giesmių ir pastoralių peržiūros Rudaminoje metu ansamblis atliko tokias mažiau žinomas, bet ne mažiau gražias kalėdines giesmes, kaip „Z narodzenia Pana” (liet. Nuo Viešpaties gimimo“), „Lulaj go matko” (liet. Liūliuok jį motinėlė), „Jakie światło nad Betlejem się rozchodzi” (liet. Kokia šviesa sklinda nuo Betliejaus).

Vaidotams peržiūroje atstovavo du kolektyvai – vokalinis ansamblis „Ballada“ ir mišrusis choras „Pagirių dainoriai“. Vokalinis ansamblis „Ballada“ įsikūrė 1991 m. Repertuarą sudaro sakralinė muzika, liaudies dainos, Vilniaus krašto autorių bei klasikiniai kūriniai, kurie atliekami a capella. Kolektyvas dalyvauja įvairiuose Vilniaus rajono renginiuose, koncertuoja kultūros ir bendruomenių namuose, mokyklose ir ligoninėse, giedojo Aušros Vartų ir Trakinių atlaidose, Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovėje bei kitose bažnyčiose. Ansamblio vadovė – Terasa Koltan. Mišrajam chorui „Pagirių dainoriai“ vadovauja Janina Pamarnackienė. Kolektyvo repertuare – pasaulietiniai ir sakraliniai kūriniai. Choras koncertuoja įvairiuose festivaliuose, miestų ir rajonų renginiuose, valstybinių švenčių minėjimuose, knygų pristatymuose, profesinių švenčių minėjimuose, draugystės vakaruose, saviveiklos kolektyvų jubiliejiniuose koncertuose, miestelių ir gyvenviečių kalendorinėse šventėse. 2000, 2014. 2018 m. choras dalyvavo Dainų šventėse. 

Žiūrovus savo pasirodymu sužavėjo vokalinis ansamblis ,,Korzyść” iš Mariampolio. Ansamblis įkurtas 2012 metais. Kolektyvas sėkmingai dalyvauja įvairiuose muzikiniuose konkursuose bei koncertuoja Vilniaus rajone („Polskie kwiaty“, RKC ir t.t.). Apart festivalių Lietuvoje, ansamblis taip pat dalyvavo Kaziuko Mugėje Lenkijoje. Kolektyvui vadovauja Viktor Garlukovič.

Mariampoliui atstovavo taip pat vokalinis ansamblis „Harmonija“.  „Harmonija” – daugiatautis Vilnijos krašto kolektyvas, kurį sudaro lenkės, lietuvės, rusės. Ansamblį įkūrė 1986 m.  Liuba Nazarenko. Nuo 2020 m. kolektyvą kuruoja Mariampolio daugiafunkcinio kultūros centro administratorė Agneška Bobin. Kolektyvo repertuare yra aranžuotos liaudies ir originalios kompozitorių dainos, kalėdinės giesmės ir romansai, dainos apie mamą ir populiarūs šliageriai įvairiomis kalbomis.

Kalėdinių giesmių ir pastoralių peržiūroje dalyvavo Juodšilių vokalinis ansamblis „Borowianka”, kuriam vadovauja Kazimiež Moroz. Kolektyvas buvo įkurtas 1989 m. Savo veikla ansamblis puoselėja ilgalaikes lenkų tradicijas. Ansamblio nariai yra tautinių mažumų atstovai, todėl savo muzikine veikla stengiasi pajungti visas Vilniaus krašto kultūras. Kolektyvas sėkmingai dalyvauja įvairiuose Vilniaus rajono renginiuose, koncertuose ir festivaliuose.

Iš Zujūnų atvyko vokalinis ansamblis „Kresowy płomień”, kuriam vadovauja Ilona Jurevič. 2002 m. įkurtas kolektyvas savo veikla stengiasi propaguoti bei saugoti lenkų kultūrą Lietuvoje. Kolektyvo repertuaras susideda iš lenkų ir lietuvių liaudies, religinių bei šiuolaikinių kūrinių. Kolektyvo dalyviai ne tik aktyviai dalyvauja renginiuose, bet ir patys juos organizuoja – Užgavėnes, derliaus šventes, Valentino dienos šventes, autorinius vakarus, kalėdinius koncertus, muges.

Scenoje pasirodė taip pat vokalinis ansamblis „Wiosna“ iš Grigaičių, kuriam vadovauja Evaldas Vasiliauskas. Nuo pat įkūrimo (2000 m.) kolektyvas savo muzikine veikla puoselėja lenkiškas tradicijas ir papročius. ,,Wiosna“ atlieka patriotines, istorines bei meilės dainas įvairiomis kalbomis. Vokalinis ansamblis aktyviai dalyvauja įvairiuose renginiuose organizuojamuose savo seniūnijoje bei kitose seniūnijose. Ansamblis taip pat daug keliauja ir jau aplankė tokias šalis kaip: Estiją, Švediją, Suomiją ir Lenkiją. Kolektyvas pristatė sceninius vaizdelius Kalėdų tema.

Mickūnams atstovavo du kolektyvai – vokaliniai ansambliai „Przyjaciele” ir „Mickunianka”. Ansamblis „Przyjaciele“ veikia nuo 2011 metų. Grupę sudaro 14 žmonių: 10 moterų ir 4 vyrai. Tai senjorų ansamblis. Ansamblis džiugina mus vis naujomis dainomis bei turtingu repertuaru. Dainuoja ne tik liaudiškas dainas, bet ir patriotines, bažnytines ir religines. Ansamblis „Przyjaciele“ dainuoja ne tik lenkiškai, lietuviškai, rusiškai, baltarusiškai, bet ir ukrainietiškai. Grupė yra žinoma ne tik Vilniaus rajone, bet tai pat kitose rajonuose ir Lenkijoje. Vokalinis ansamblis „Mickunianka“ buvo įkurtas 2018 m. Ansamblio tikslas – puoselėti tradicijas ir kultūrą, liaudies papročius. Atlieka religines, senovines ir šiuolaikines, liaudies dainas bei kolektyvo poeto sukurtas dainas. „Mickunianka“ dainuoja lenkų, lietuvių, rusų, baltarusių ir ukrainiečių kalbomis. Šiais metais šis ansamblis peržiūroje dalyvavo online.

Kalėdinių ir pastoralinių giesmių peržiūroje Rudaminoje dalyvavo kolektyvai ne tik iš Vilniaus rajono, bet ir Širvintų rajono. Žiūrovai galėjo pasigrožėti folklorinio ansamblio „Czerwone maki“ pasirodymu. Šis ansamblis buvo įkurtas 1989 m. ir veikia prie Lietuvos lenkų sąjungos Širvintų rajono skyriaus. Ansamblio įkūrėja ir vadovė yra Stefanija Tomašun. „Czerwone maki“ koncertuoja įvairiose Vilniaus krašto scenose, ten, kur gyventojai mėgsta autentišką dainavimą. Kolektyvas yra didelio populiarumo sulaukusio lenkų kultūros festivalio „Śpiewaj z nami” (liet. Dainuok su manimi) organizatorius.

Rudaminos scenoje pasirodė taip pat bažnytinis choras „Gaudium” iš Vilniaus. Jis buvo įkurtas 2008 m. Vilniaus pal. Jurgio Matulaičio parapijoje. Šiuo metu choras gieda šv. Mišiose kiekvieną sekmadienį Vilniaus Šv. Teresės bažnyčioje. Chorą sudaro muzikaliai gabūs vaikai, grojantys įvairiais instrumentais, tokiais kaip fleita, smuikas ir gitara. Choro tikslas – teikti žmonėms džiaugsmą. Todėl ir buvo pavadintas „Gaudium”, kas išvertus iš lotynų kalbos reiškia „džiaugsmas“. Šis choras savo pasirodymu pradžiugino visus peržiūros svečius.

Žiūrovai peržiūros metu galėjo grožėtis solistų ir duetų pasirodimais. Scenoje pasirodė nepaprastai talentinga Patricija Dolgopolova – muzikos mokyklos mokinė, ansamblio „Rudomianka“ narė, savo amžiaus kategorijoje II vietos laimėtoja tarptautiniame I-jame lenkų dainų konkurse „Wileńska nuta do nieba się wznosi” (liet. Vilniaus nota į dangų kyla), kurį organizavo fondas „Na Obcej Ziemi”, Talentų šou, kurį organizavo RKC, finalistė. Daug pozityvių emocijų sukėlė žaviosios Kamilos Šostak iš Lavoriškių pasirodymas. Peržiūroje dalyvavo taip pat Marta Eva Jurevič – Vilniaus šv. Jono Pauliaus II progimnazijos moksleivė, kuri lanko muzikos mokyklą, griežia smuiku, mėgsta dainuoti ir šokti, kiekvieną sekmadienį gieda Vilniaus šv. Teresės bažnyčios chore. Publikos simpatijas pelnė Cezariušo Gancevskio ir Kajetanos Pernatkinaitės duetas.

Dalyvių pasirodymus vertino peržiūros organizatoriaus paskirta komisija. Šią komisiją sudarė Vilniaus rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič, Rudaminos meno mokyklos fortepijono vyresnioji mokytoja Ivona Chodorovič bei Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro direktorė Violeta Čereška. Komisija, vertindama dalyvių pasirodymus, atsižvelgė į tokius kriterijus, kaip: balso savybės, repertuaro parinkimas, kūrinio interpretacija ir dikcija, atliekamo kūrinio sudėtingumo lygis ir bendroji meninė raiška.

Solinių pasirodymų kategorijoje I vietą laimėjo Marta Eva Jurevič, II vietą – Kamila Šostak, o III vietą užėmė Patricija Dolgopolova. Kalėdojimo kategorijoje I vietą užėmė Kalėdojimo ansamblis iš Kalvelių. Ansamblių kategorijoje laimėjo kolektyvas „Gaudium”, o II vietą – vokalinis ansamblis „Wesołe nutki”. Chorų kategorijoje I vieta buvo skirta mišrajam chorui „Pagirių dainoriai“, o III vieta – vokaliniam ansambliui „Ballada“. Grand Prix vertinimo komisija skyrė ansambliui „Rudomianka“.  Folklorinis ansamblis „Czerwone maki” gavo specialų apdovanojimą. Apdovanojimus visiems įteikė Vilniaus rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič.

Peržiūros vertinimo komisijos pirmininkė Lilija Andruškevič, įteikdama apdovanojimus nugalėtojams ir dalyviams, džiaugėsi, kad, nepaisant sunkios epidemiologinės situacijos šalyje, į Rudaminą atvyko tiek daug kolektyvų, kurie sugebėjo susikaupti ir pasiruošti dalyvavimui šioje peržiūroje. „Manau, kad šventė buvo labai spalvinga ir linksma. Atvykote ne dalyvauti konkurse, o suteikti malonumą sau ir kitiems“ – sakė Lilija Andruškevič. Ir pridūrė: „Norėčiau atkreipti dėmesį į kelis momentus. Visų pirma, tęsiame senąsias kalėdojimo ir kalėdinių giesmių giedojimo tradicijas. Svarbu ne tik lipti į sceną, ne mažiau svarbus menas – taisyklingai dainuoti, deklamuoti eilėraščius. Pažymėtina ir tai, kad šių metų peržiūra nebėra rajoninė, o įgavo respublikinį pobūdį, nes joje dalyvavo kolektyvai iš kitų savivaldybių“. Lilija Andruškevič padėkojo taip pat Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro darbuotojams už tokios puikios kalėdinių ir pastoralinių giesmių peržiūros organizavimą.

Kalėdinių ir pastoralinių giesmių peržiūros organizatoriai dėkoja Vilniaus rajono savivaldybei už finansinę paramą ir globą.