IV Tarptautinis liaudies šokių festivalis „Šok, šok, pasuk…“