Dviračių žygis pagerbtas kunigo prelato Juzefo Obrembskio ir Šventojo Jono Pauliaus II atminimui