„Brangiausios spalvos trys“. Lietuvos valstybės atkūrimo dienos minėjimas Rudaminoje

Vasario 16 d. mūsų šalis minėjo Lietuvos valstybės Atkūrimo dieną. Ta proga Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre tą dieną įvyko šventinis koncertas.

            Šventė prasidėjo iškilmingu Lietuvos himno giedojimu.

            Koncerto metu Rudaminos scenoje pasirodė moterų choras „Eglė“ iš Vilniaus.

            Kolektyvo istorijos pradžia – 1958 metai. Penkių dešimtmečių laikotarpio reikšmingiausioji dalis susijusi su 1970-aisiais, kai dirbti su tada bevardžiu choru buvo pakviestas dirigentas Jonas Kavaliauskas. Jau 1971 m. pradžioje kolektyvui buvo suteiktas „Eglės“ vardas, ir netrukus Vilniaus ir kitų miestų afišos ėmė skelbti choro koncertus. 1997 m. dėl sveikatos iš aktyvios kūrybinės veiklos pasitraukus „Eglės“ meno vadovui, su choru iki 1998 m. dainų šventės dirbo R. Katinas. Nuo 1999-ųjų iki 2007-ųjų rudens „Eglei“ vadovavo Vilniaus kolegijos Menų fakulteto dėstytoja Kristina Beliavskaja. Nuo 2007 m. rudens Vilniaus Dailės muziejaus moterų chorui „Eglė” vadovo Stasė Žaltauskaitė – Malunavičienė. Šiuo metu chorui vadovauja Marija Bacytė. Moterys praėjusį sezoną buvo išvykusios į chorų konkursą „Victoria Adriatic“, kuriame pelnė 3 vietą.

            Vėliau prieš gausiai susirinkusią publiką pasirodė vyrų choras „Varpas“.

Vyrų choras „Varpas“ – vienas brandžiausių ir pajėgiausių šalies saviveiklinių kolektyvų, aukštai įvertintas tiek Lietuvoje, tiek ir už jos ribų. Choras įkurtas 1955 metais. Sėkmė ir pripažinimas lydėjo chorą daugiau nei 20-ties Europos, Lotynų Amerikos ir Azijos valstybių scenose. Choras pabuvojo net tokiose egzotiškose šalyse kaip Kuba ir Šiaurės Korėja. „Varpas“ Lietuvos choriniam menui sėkmingai atstovavo tarptautiniuose festivaliuose Lenkijoje, Anglijoje, Prancūzijoje, Estijoje, Rusijoje, Vengrijoje. 1969 m. vasarą „Varpui“ pirmajam teko garbė atstovauti Lietuvos chorinei kultūrai XVII tarptautiniame polifoninės muzikos konkurse Areco mieste, Italijoje. Choras tapo laureatu, iškovojęs pirmąsias vietas polifoninės muzikos ir liaudies dainos konkursuose. Per kūrybinės veiklos metus chorui vadovavo Juozas Vanagas – choro įkūrėjas, o nuo 2021 m. rudens choro meno vadovas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos absolventas Tomas Vavilovas. Choro repertuare Europos senosios muzikos meistrų, lietuvių ir pasaulio tautų liaudies dainos, lietuvių ir užsienio kompozitorių klasikinės, sakralinės ir kitų žanrų muzikos kūriniai. „Varpas“ davė pradžią daugelio lietuvių kompozitorių kūrinių gyvavimui, ne vieną užsienio šalių kompozitoriaus kūrinį choras Lietuvoje atliko pirmą kartą, supažindindamas mūsų šalies klausytojus su pasaulinės muzikos lobiais. Kolektyvo tikslas – džiuginti klausytoją, siekti chorinio meno aukštumų, propaguoti lietuvių kompozitorių kūrybą bei chorinį dainavimą, kaip vieną iš dvasingumo puoselėjimo tautoje ramsčių.

            Kiekvienam iš chorų susirinkusiems pristačius savo meninę programą, abu kolektyvai kartu atliko dainą „Kur giria žaliuoja“.

            Šventinį koncertą organizavo Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras, vadovaujamas Violetos Čereškos. Organizatoriai dėkojo kolektyvams už gražią meninę programą, o publikai – už atvykimą į koncertą. Linkėjo visiems, kad ir šiandien neprarastų tikslo, kuris mus jungtų jau laisvoje šalyje: pagarbos vieni kitiems, vienybės ir gerovės siekio. Mylėkime ir tikėkime ateities Lietuva, nes valstybę turėsime tokią, kokie būsime patys. Kurkime krašto gerovę ne skambiais žodžiais, o gražiais ir prasmingais darbais.