2019 m. kultūros centro ir struktūrinių padalinių metinės veiklos ataskaita