Wyniki konkursu plastycznego

„Sztuka zmywa z duszy kurz codziennego życia”.

                                          Pablo Picasso

            Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie na początku grudnia ubiegłego roku ogłosił konkurs plastyczny dla dzieci „Magia Świąt Bożego Narodzenia”. Konkurs ten miał na celu rozwijanie u dzieci zainteresowań tradycjami bożenarodzeniowymi, pobudzenie ich wyobraźni i kreatywności, prezentacja talentów plastycznych, inspirowanie do aktywności twórczej oraz czerpanie radości z procesu tworzenia. Konkurs był skierowany do dzieci w wieku doszkolonym oraz dzieci uczęszczających do klas początkowych. Ponieważ tematem konkursu było Boże Narodzenie, dzieci mogły w swoich pracach w dowolny sposób przedstawić to, z czym im te święta się kojarzą. Mogły rysować aniołków, choinkę, Św. Mikołaja, różne scenki bożenarodzeniowe. Prace konkursowe mogły być wykonane według wszelkich możliwości twórczych oraz techniką dowolną. Rysunki należało przesłać do 15 grudnia ubiegłego roku pocztą zwykłą na adres WOK w Rudominie lub przekazać ich zdjęcia pocztą elektroniczną.

            Konkurs cieszył się ogromnym powodzeniem. Organizatorzy otrzymali blisko 40 prac konkursowych. Wiele rysunków zostało nadesłanych z Polski. Więc konkurs przybrał charakter międzynarodowy.

            Jury konkursu miało przy ocenianiu nadesłanych prac twardy orzech do zgryzienia. Z przyjemnością oglądała kreatywne pomysły młodych uczestników przelane na papier. Wszystkie prace były godne uwagi i pochwały. Jednak należało dokonać trudnego wyboru i wyłonić zwycięzców.

            Komisja konkursowa prace oceniała w dwóch kategoriach wiekowych: I kategoria – dzieci w wieku 3-6 lat, II kategoria – dzieci w wieku 7-9 lat. Ocenie podlegały pomysłowość, estetyka pracy, walory plastyczne, oryginalność, ogólne wrażenie artystyczne, dobór i wykorzystanie materiałów, wkład pracy.

            Po długich naradach jury konkursowe wybrało zwycięzców. W kategorii wiekowej od 3 do 6 lat zwyciężyła Oliwia Stelmach, drugie miejsce zdobyła Zuzanna Kreft, a na trzecim miejscu uplasowała się Blanka Tesmer. W kategorii wiekowej od 7 do 9 lat zwycięzcą został Antoni Murawski. Drugie miejsce zdobyła Antonina Siewczyńska, a trzecie – Lidia Dombrowska. Zwycięzcy zostaną nagrodzeni.

            .

            Organizatorzy dziękują wszystkim dzieciom za wzięcie udziału w konkursie. Bardzo cieszą się z ilości nadesłanych prac. Wszystkie prace były fantastyczne. Widać w nich było zaangażowanie i przemyślenia na temat konkursu. Organizatorzy mają nadzieję, że dzieci dalej będą rozwijać plastyczną twórczość. Takiej kreatywności można im tylko pozazdrościć!