Previous
Next

VOKALINIS ANSAMBLIS „KORZYŚĆ“

Ansamblis įkurtas 2012 m.

Vokalinis ansamblis „Korzyść“ gyvuoja nuo 2012 metų vasario mėnesio. Kolektyvui vadovauja – Viktoras Garlukovič. Kolektyvo pavadinimas „Korzyść“ („Nauda“) kilęs iš kaimo, kuris jau, deja, nebeegzistuoja, pavadinimo. Ansamblį sudaro 8 nariai. Pirmas kolektyvo pasirodymas visuomenei įvyko vietinės mokyklos scenoje, vėliau Užgavėnių metu. Dabar ansamblis yra gerai žinomas ir mielai dalyvauja įvairiuose renginiuose bei koncertuose.

REPERTUARAS:

lenkų liaudies folkloras.

VADOVAS:

Viktor Garlukovič

Previous
Next

ŠOKIŲ KOLEKTYVAI „KROPELKI“ I „MALWY“

Kolektyvai įkurti 1998 m.

okių kolektyvai susibūrė 1998 m. rugsėjo mėnesį.  Pirmoji vadovė – Kristina Skolzneva. Kolektyvus sudaro 3 šokėjų grupės. Iš viso 50 įvairaus amžiaus dalyvių. Repertuare ne tik lenkų ir lietuvių liaudies šokiai, bet ir šiuolaikiniai. Kolektyvai sėkmingai dalyvauja kasmet vykstančiuose rajoniniuose apžiūrose, šiuolaikinių šokių festivaliuose, tradicinėse seniūnijos šventėse, koncertuoja Lenkijoje. Vadovės Kristinos Voleiko tikslas – įskiepyti vaikams ir jaunimui meilę folklorui, atskleisti šokio svarbą visuomenės kultūriniame gyvenime. Šokių kolektyvai „Kropelki ir Malwy“ daug keliauja, tad Lietuvoje ir už jos ribų turi gausų draugų ir bendraminčių būrį

REPERTUARAS:

lenkų ir lietuvių tautiniai bei šiuolaikiniai šokiai.

VADOVĖ:

Kristina Voleiko

Previous
Next

VOKALINIS ANSAMBLIS „HARMONIJA“

Ansamblis įkurtas 1986 m.

„Harmonija” – daugiatautis Vilnijos krašto kolektyvas, kurį sudaro lenkės, lietuvės, rusės. Repertuaras ypatingai platus ir įvairus: nuo liaudies bei estradinių dainų iki šiuolaikinių kūrinių ir religinių giesmių. Dalyvės dainuoja lietuvių, lenkų, rusų kalbomis. Kolektyvas „Harmonija“ nuo kitų skiriasi tuo, kad Kalėdų giesmes atlieka ne tik lenkiškai ir lietuviuviškai, bet ir ukrainiečių, vokiečių, anglų, lotynų, kroatų, ispanų bei flamandų kalbomis. Daugelis kūrinių atliekami a cappella stiliumi. Ansamblio sudėtis dažnai keičiasi, tačiau šiuo metu kolektyvą sudaro 10 narių. Joms vadovauja Liuba Nazarenko, kuri per 25-erius kolektyvo gyvavimo metus ansambliui paaukojo didžiąją dalį savo gyvenimo, neišsenkamą energiją, užsidegimą, talentą ir dalelę širdies. Daugiausia „Harmonija“ koncertuoja Vilnijos krašte, tačiau ne kartą buvo kviečiama į kitus Lietuvos bei Lenkijos miestus.

REPERTUARAS:

 įvairių tautų liaudies, religinės, aranžuotos, romansų ir estradinės dainos.

VADOVĖ:

Liubovė Nazarenko