W 1991 roku w Wileńskiej Wyższej Szkole Rolniczej H. Czernis założył zespół wykładowców „Ballada“. Skład zespołu uzupełnili nauczyciele ze szkoły w 40 Tatarach. W 1992 roku uczestnicy „Ballady” brali udział w Warsztatach Chórów Polonijnych w Koszalinie.

Swoją działalność zespół odnowił w roku 2008 z inicjatywy radnego samorządu wileńskiego, nauczyciela Wileńskiej Wyższej Szkoły Rolniczej Michała Treszczyńskiego. Zespół „Ballada” uczestniczy w „Polskich kwiatach” oraz innych świętach rejonowych, koncertował w Wandziagole, Oszmianie, Jawniunach, w różnych ośrodkach kultury rejonu wileńskiego. Każdego roku śpiewa na Opiekach w Ostrej Bramie, na Odpustach w Trokach, na Festiwalu muzyki sakralnej „Chrystus Króluje! Alleluja!” W październiku 2018 r. „Ballada” brał udział w Międzynarodowym festiwalu Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość” w Warszawie. W listopadzie na zaproszenie Stowarzyszenia Łagierników żołnierzy Armii Krajowej zespół uczestniczył w Obchodach 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski. „Ballada” lubi śpiewać pieśni ludowe, sakralne, utwory autorów wileńskich, jej członkowie śpiewają w chórze kościelnym w parafii wojdackiej. W 2019 r. zespół brał udział w eliminacjach do Międzynarodowego festiwalu kolęd i pastorałek, zajął II miejsce

KIEROWNIK:

Teresa Kołtan

KONTAKT:

+37067399917

terakolt@gmail.com