Zespół wokalny „Ale Babki” to wesoła grupa kobiet z Wileńszczyzny. Zawdzięczając im, w miasteczku Niemież przed 10 laty zabrzmiały pierwsze odgłosy znanych w Polsce i na Litwie pieśni ludowych. Zespół cieszył i bawił społeczność rejonu wileńskiego na świętach obrzędowych („Zapusty“, „Dożynki“, „Kaziuki“, „Noc świętojańska“).
„Ale Babki“ wykonują nie tylko wiązanki pieśni ludowych i biesiadnych w języku polskim, litewskim i ukraińskim. Na festiwalach i koncertach przedstawiają także polskie utwory patriotyczne oraz religine. Zespołowi na żywo akompaniuje dynamiczna młoda kapela. Ludowe przyśpiewki wesołych „Ale Babek“ słuchane są nie tylko na Litwie, ale też w Polsce („Szlakiem Jagiellońskim“ w Chrzanowie (2014 r.), „Dzień śledzia“ w Strąkowej Górze (2011 r.), XXXIII Międzynarodowy Jarmark Folkloru w Węgorzewie (2010 r.), III Międzynarodowa Noc świętojańska w Węgorzewie (2009 r.), „Dni Węgorzewa“ (2009 r.)).
Wizja zespołu – to rozwój tradycji wileńskich i rozgrzewanie polskich serc pieśnią ludową, muzyką i szczerą zabawą.
Założyciele zespołu - Katarzyna Zvonkuvienė i Jurij Krupiczewicz.

KIEROWNIK:

Wiktor Garlukowicz

KONTAKT:

+37065209901