Grupa teatralna „Kulfon” powstała w 2000 roku. W repertuarze grupy są przeważnie spektakle lalkowe. „Kulfon“ jest niejednokrotnym laureatem przeglądów teatrów organizowanych przez Macierz Szkolną na Litwie i oddział Wspólnoty Polskiej w Białymstoku oraz laureatem Przeglądów Kolędniczych rejonu Wileńskiego.

KIEROWNIK:

Helena Bakuło

KONTAKT: 

+37068524533

helena.muzeum@gmail.co