Previous
Next

 

Na dzień dzisiejszy działają trzy zespoły taneczne: „Power”, „BimBam” i „Original”, których kierownikiem jest Stela Stanulewicz. Zespoły już od kilku lat przedstawiają współczesne i show tańce jak w „domu”, tak i na wyjazdach.

Zespół „BimBam” liczy 28 tancerzy w wieku od 3 do 6 lat, zespół „Power” – to 15 dzieci wieku od 7 do 11 lat, zespoł „Original” uczęszcza 14 osób w wieku od 12 do 16 lat.

KIEROWNIK:

Steła Stanulewicz

KONTAKT:

+37064677467

stanulevicstela@gmail.com