ZESPÓŁ WOKALNY ,,CIECHANOWISZCZANKA"

Zespół wokalny ,,Ciechanowiszczanka” został założony w 2015 roku. „Ciechanowiszczanka” wykonuje wileńskie oraz polskie utwory ludowe i patriotyczne. W repertuarze mają także utwory ludowe w języku białoruskim. Za sobą mają wiele wyjazdów za granicę kraju, a także mnóstwo setek występów na terenie Litwy.

KIEROWNIK:

Eduard Michalkiewicz

KONTAKT:

+37061628399

ZESPÓŁ WOKALNY ,,CICHA NOWINKA"

Zespół wokalny ,,Cicha Nowinka” został założony w 1995 r. z inicjatywy mieszkańców wsi Ciechanowiszki. Po pierwszej wystawie palm w Domu Polonii w Warszawie zespół ukierunkował swą działalność na propagowanie autentycznego śpiewu ludowego oraz rzemiosł ludowych. Obecnie zespół liczy 22 osoby i działa przy Izbie Palm i Użytku Codziennego we wsi Ciechanowiszki.

KIEROWNIK:

Janina Norkunienie

KONTAKT:

+37067837529