ZESPÓŁ WOKALNY ,,BALLADA"

W 1991 roku w Wileńskiej Wyższej Szkole Rolniczej H. Czernis założył zespół wykładowców „Ballada“. Skład zespołu uzupełnili nauczyciele ze szkoły w 40 Tatarach. W 1992 roku uczestnicy „Ballady” brali udział w Warsztatach Chórów Polonijnych w Koszalinie.

Swoją działalność zespół odnowił w roku 2008 z inicjatywy radnego samorządu wileńskiego, nauczyciela Wileńskiej Wyższej Szkoły Rolniczej Michała Treszczyńskiego. Zespół „Ballada” uczestniczy w „Polskich kwiatach” oraz innych świętach rejonowych, koncertował w Wandziagole, Oszmianie, Jawniunach, w różnych ośrodkach kultury rejonu wileńskiego. Każdego roku śpiewa na Opiekach w Ostrej Bramie, na Odpustach w Trokach, na Festiwalu muzyki sakralnej „Chrystus Króluje! Alleluja!” W październiku 2018 r. „Ballada” brał udział w Międzynarodowym festiwalu Pieśni Pamięci „Walczącym o Niepodległość” w Warszawie. W listopadzie na zaproszenie Stowarzyszenia Łagierników żołnierzy Armii Krajowej zespół uczestniczył w Obchodach 100-lecia Odzyskania Niepodległości Polski. „Ballada” lubi śpiewać pieśni ludowe, sakralne, utwory autorów wileńskich, jej członkowie śpiewają w chórze kościelnym w parafii wojdackiej. W 2019 r. zespół brał udział w eliminacjach do Międzynarodowego festiwalu kolęd i pastorałek, zajął II miejsce.

KIEROWNIK:

Teresa Kołtan

KONTAKT:

+37067399917

terakolt@gmail.com

Previous
Next

CHÓR MIESZANY

„PAGIRIŲ DAINORIAI“

Według klasyfikacji Centrum Kultury Ludowej Litwy zespołów, twórczości i oceny poziomu artystycznego chórowi w 2014 r. nadano III kategorię. W repertuarze chóru utwory świeckie i sakralne. W 2009 r., w 2014 r., w 2018 r. chór uczestniczył w Republikańskim Święcie Pieśni. Chór uczestniczył również w festiwalach, imprezach miast i rejonów, w obchodach świąt państwowych, w imprezach prezentacji książek, w uroczystościach z okazji świąt zawodowych, w wieczorach przyjaźni, w jubileuszowych koncertach zespołów twórczości amatorskiej, w świętach kalendarzowych w miasteczkach i osiedlach. Co roku chór uczestniczy w świętach kolęd (Szilute, Taurage, Kelme, Kretynga, Katicziai, Wilno), uczestniczył w Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Chrystus króluje!” organizowanym w rejonie wileńskim. Chór jest zaprzyjaźniony z wileńskim chórem ewangelików reformowanych „Giesme”, wspólnie często występują na imprezach wspólnoty.

     Najbardziej znaczące wydarzenie w działalności chóru – nagroda Prezydent RL Dali Grybauskaite w 2016 r. za najbardziej oryginalny sposób świętowania Dnia Niepodległości (Aktu Niepodległości 16 lutego 1918 r.). Prezydent Dalia Grybauskaitė wręczyła przedstawicielom chóru trójkolorową flagę państwową.

KIEROWNIK:

Janina Pamarnackienė

KONTAKT:

+37068507242