MIŠRUS CHORAS ,,PAGIRIŲ DAINORIAI”
Previous slide
Next slide

Mišriam chorui ,,Pagirių dainoriai“ pagal Lietuvos liaudies kultūros centro meno kolektyvų sugrupavimą, įvertinant meninį lygį, 2014 m. suteikta III-ioji kategorija.  Kolektyvo repertuare – pasaulietiniai ir sakraliniai kūriniai. ,,Pagirių dainoriai“ koncertuoja įvairiuose festivaliuose, miestų ir rajonų renginiuose, valstybinių švenčių minėjimuose, knygų pristatymuose, profesinių švenčių minėjimuose, draugystės vakaruose, saviveiklos kolektyvų jubiliejiniuose koncertuose, miestelių ir gyvenviečių kalendorinėse šventėse.

Kiekvienais metais kolektyvas dalyvauja LEBMS organizuojamose Giesmių šventėse.  Dalyvavo Tarptautiniame sakralinės muzikos festivalyje ,,Kristus karaliauja! Aleliuja!“. Kadangi choras ,,Pagirių dainoriai“ draugauja su Vilniaus Evangelikų reformatų  choru „Giesmė“, abu chorai dažnai pasirodo šios bendruomenės renginiuose.

Įsimintiniausias įvykis choro gyvenime – apdovanojimas LR Prezidentūroje 2016 m. už išradingumą švenčiant Lietuvos Nepriklausomybės dieną. Prezidentė D. Grybauskaitė chorui įteikė Trispalvę.

VADOVĖ:

Janina Pamarnackienė

KONTAKTAI:

+37068507242

janina.ksa@gmail.com