Vaidybinė grupė „Kulfon“ susibūrė 2000 metais. Grupės repertuare vyrauja lėlių spektakliai. „Kulfon“ yra ne kartą laimėjęs teatrų peržiūrose – konkursuose nugalėtojo vardą. Kolektyvas ruošia vaidinimus įvairioms progoms – religinėms ir kitoms šventėms.

VADOVĖ:

Helena Bakulo

KONTAKTAI: 

+37068524533

helena.muzeum@gmail.co