DARBO TARYBA

Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Darbo taryba

(toliau – RKC Darbo taryba)

2018 liepos 11 d. Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre buvo įsteigta Darbo taryba – kolegialus visus darbuotojus atstovaujantis organas, ginantis Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro bei jo skyrių darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams.

Savo veikloje RKC Darbo taryba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Darbo kodeksu, Darbo tarybų įstatymu, RKC Darbo tarybos reglamentu ir kitais teisės aktais. Darbo taryba, vykdydama savo funkcijas, nediskriminuoja darbuotojų, atsižvelgia į visų įstaigos ir jos padalinių darbuotojų teises ir interesus, gina juos įstatymų suteikta teise.

Darbo taryba savo veikloje laikosi geranoriškumo ir pagarbos teisėtiems darbdavio interesams principų. Ji yra nepriklausoma nuo darbdavio.

Darbo tarybos sudėtyje – 5 nariai. 2018 birželio 21 d. pirmojo posėdžio metu buvo išrinktas Darbo tarybos pirmininkas, pirmininko pavaduotojas ir sekretorius.

         Darbo tarybos sudėtis:

  1. Elena Radevič – pirmininkė
  2. Leonas Pamerneckis – pirmininkės pavaduotojas
  3. Karol Pacyna – sekretorius
  4. Kristina Naimovič – narė
  5. Vilija Novicka – narė

2018 m. liepos 17 d. Lietuvos Respublikos valstybinės darbo inspekcijos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Vilniaus teritoriniam skyriui buvo išsiųstas pranešimas apie RKC Darbo tarybos sudarymą.

Klausimus svarstymui darbo tarybos posėdyje turi teisę pateikti darbo tarybos nariai, darbdavys ir darbuotojai. Darbdavys ir darbuotojai prašymus svarstyti klausimą darbo tarybos posėdyje pateikia elektronine forma el. paštu rdkc.dt@gmail.com arba raštu. Prašyme turi būti suformuluota klausimo esmė, nurodomos klausimo sprendimui svarbios aplinkybės (esant galimybei, pridedami reikiami dokumentai, schemos, nuotraukos ir kt.), siūlomas sprendimas.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *