VIZIJA

RDKC – moderni, tenkinanti kultūrinius gyventojų poreikius, puoselėjanti tautines, etnines ir vietos tradicijas, profesionalausir mėgėjųmeno sklaidą, laisvalaikį, edukacinius užsiėmimus ir pramogas organizuojanti, meninio ir kultūrinio ugdymo įstaiga.

RDKC ilgalaikis tikslas yra skleisti profesionalų ir mėgėjų meną, tenkinti bendruomenės sociokultūrinius poreikius, formuoti bendruomenės meninę ir kultūrinę savimonę bei skatinti  jų saviraišką.