Sausio 13-osios  minėjimas RDKC ir skyriuose

Sausio 13oji sausio 13 skyriuose


Rudens melodijų sūkuryje. Romansų popietė Rudaminoje

                      Romansas – lyrikos žanras, jausmingas dainuojamasis eilėraštis, išreiškiantis trumpalaikes nuotaikas, meilės išgyvenimus. Paprastai dainuojamas solo, pritariant gitara, armonika arba kitu muzikos instrumentu. Atsirado Ispanijoje, vėliau paplito daugelyje šalių. Ypač populiarus tapo Rusijoje. Lietuvoje romansai pradėti kurti XX a. I pusėje. Svarbiausi romansų motyvai – kitam ar kitai atiduota širdis, pradingusi meilė, ryžtas amžinai mylėti, mirties su mylimuoju pasirinkimas. Romansas iš esmės yra melodramiškas, juo siekiama sugraudinti, sujaudinti.

                   Romansai visais laikais buvo labai populiarūs. Šios dainos ir šiandien lengvai suranda savo klausytojus.Visi, kas šeštadienį, paskutinę rudens dieną, atvyko į Rudominą, galėjo tuo įsitikinti.Rudominos daugiafunkcinis kultūros centras pakvietė visus norinčius šeštadienio popietę praleisti kartu su romansu. Lapkričio 30 d. čia įvyko renginys „Rudens melodijų sūkuryje…“. Jame dalyvavo kolektyvai iš Vilniaus ir Vilniaus krašto, kurie klausytojams pristatė romansus įvairiomis temomis. Toks susitikimas tapo tradicija, nes jis vyko jau trečią kartą.

                      Su savo menine programa pasirodė svečiai iš Vilniaus – Pašilaičių bendruomenės kapela „Žirginėliai“. Šiam kolektyvui vadovauja Valentinas Miškeliūnas. Kapelos repertuarą sudaro dainos, turinčios prasmingus žodžius, dainos, kurios ,,kabina“ širdį ir kurias smagu dainuoti. Kolektyvas nesistengiam stebinti žiūrovų. Jis tiesiog dainuoja, nes smagu pabūti drauge su žmonėmis, kurie gyvena muzika. Dalijasi savo džiaugsmu su kitais, nes žino, kad pasidalytas džiaugsmas auga.

                      Kolektyvas „Gija“ veikiantis prie Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro vadovaujamas Leono Pamerneckio, padainavo tokias gražias dainas, kaip: „Aš pamilau lauko gėlę“, „Bangos sudaužė“, „Menu aš tas dienas“.

                      Daugelis iš mūsų žino dainas, kurioms žodžius parašė iškilūs poetai. Romanse lemiamą žodį taria tekstas, melodija dažnai būna pritaikoma „kokia tinka“. Nors ir melodija turi didelę reikšmę. Vyrų vokalinis ansamblis „Seni draugai“ iš Buivydiškių vadovaujamas kompozitoriaus Petro Garšvos padainavo romansus, kurių autoriai yra žinomi. Kolektyvas atliko tokias dainas, kaip : „Ryto varpai” (žodžiai K. Gailiaus, muzika M. Žalneravičiaus), „Mano vienintelis žmogau“ (muzika Žano Pjero Ferlano), „O mylimos moterys“ (žodžiai B. Mackevičiaus, muzika M. Žalneravičiaus) i „Žvaigždė vakarė” (žodžiai B. Braždžionio, muzika A. Vilčinsko). Ansambliui akomponavo kompozitorius, aranžuočių autorius ir kolektyvo vadovas Petras Garšva.

                      Lietuvių liaudies tradicinės dainos santūrios, jose nėra kraujo ir aistros, to baisaus neramumo, kuris kartais priverčia ir nusikalsti. Nėra ir to siautulingo džiaugsmo, kuris nesirūpina formos dailumu. Svarbu išdainuoti visus ašarų upelius, kurie nuplautų meilės žaizdas. Tokią galią turi romansai. Romansai kartais gali būti žiaurūs. Tokias dainas apie žmogaus jausmus dainavo folkloro grupė „Verdenė“ iš Zujunų, kuriai vadovauja Rasa Kauzonaitė. Žiūrovai taip pat turėjo galimybę išgirsti dainuojamą romansą žemaitiška tarme.

                      Su rusų ir kitų tautų romansais visus supažindino vokalinis ansamblis „Harmonija“ iš Marijampolio. Šiam kolektyvui vadovauja ne tik Vilnaius krašte, bet ir visoje Lietuvoje žinoma romansų atlikėja Liubovė Nazarenko.

                      „Tautinės raiškos sambūris“ iš Vilniaus, vadovaujamas Juozo Timo, pristatė romansus, kuriais šaukte šaukė žmogų sulėtinti pašėlusiai greitą gyvenimo tempą. Kolektyvas padainavo tokias dainas, kaip: „Prisiminimai“, „Kodėl taip greitai bėga metai“, „Be saulės blyksnių” ir „Mes jau kiti”.

                   Liaudies dainas apie meilę padainavo vokalinis ansamblis iš Vaidotų „Ballada“, kuriam vadovauja Teresa Koltan. Šis kolektyvas padainavo nepaprastai gražias ir jausmingas dainas lietuvių ir lenkų kalbomis. „Ballada“ taip pat pagerbė didįjį Vilniaus krašto veikėją Janą Mincevičių ir atliko jo sukurtą dainą apie mūsų Vilniaus grožį „Gdzie Wilenka wśród wzgórz“.

                      Susitikimas su romansais vyko malonioje atmosferoje. Visi buvo geros nuotaikos. Žiūrovai galėjo ne tik linguoti muzikos ritmu, bet ir bandyti dainuoti kartu su kolektyvais.Renginio pabaigoje visi sukosi šokyje.

                      Šį gražų koncertą organizavo Rudominos daugiafunkcinis kultūros centras. Vedėjais buvo: Teresė Koltan – Vaidotų kultūros centro vadovė ir Rasa Kauzonaitė – ansamblio „Verdenė“ iš Zujūnų vadovė.

IMG_7618


Koncertas, skirtas Lenkijos Nepriklausomybės dienai paminėti

Lapkričio 16 d. Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre vyko šventinis koncertas „Su Lenkija ateities link“, skirtas Lenkijos nepriklausomybės atgavimo 101-osioms metinėms paminėti.

                      Koncerto metu pasirodė trys kolektyvai: „Pruszkowiacy“, „Zgoda“ ir „Rudomianka“. Idėja jungtiniam grupių koncertui gimė iš grynos matematikos ir kaimyniškos draugystės. Šiais metais dainų ir šokių ansambliui „Zgoda“ sukako 30 metų. Savo meninės veiklos 30-mečio jubiliejų šventė folkloro grupė „Rudomianka“. Liaudies šokių kolektyvas „Pruszkowiacy“ šventė grupės įkūrimo 40-metį. Sudėjus visas šias datas, gauname apvalų skaitmenį – 100.

                      Svetingoje Rudaminos scenoje su savo menine programa pasirodė liaudies šokių grupė „Pruszkowiacy“ iš Lenkijos. Liaudies šokių kolektyvas „Pruszkowiacy“ buvo įkurtas 1979 m. vasario mėn. Pruškovo jaunimo kultūros centre, choreografės ir mokytojos, Varšuvos kūno kultūros akademijos absolventės Danutos Jaskevič iniciatyva. Pirmaisiais gyvavimo metais grupė veikė kaip Jaunimo kultūros centras, taip pat kaip ir Savivaldybės kultūros centras. Nuo 2004 m. birželio 1 d. liaudies šokių grupė „Pruszkowiacy“ yra Pruškovo miesto savivaldos kultūros įstaiga.

                      Per daugelį veiklos metų grupė daug kartų koncertavo Lenkijoje ir užsienyje, pristatydama folklorą iš daugiau nei keliolikos Lenkijos regionų. Meninė ansamblio programa užpildyta melodijomis, dainomis ir šokiais iš šių regionų: Lovičio, Kurpių, Žešovo, Krokuvos, Podhalės, Silezijos, Liublino, Kašubų ir kitų regionų, taip pat tautiniais šokiais (polonezais, mazurkomis, krakoviakais, oberekais), šokiais, paimtais iš kitų tautų, t. y. baltarusių, moldavų, ukrainiečių ir gruzinų, folkloro. Kolektyvas kiekvienam šokiui turi gražius kostiumus su autentiškais piešiniais. Kai kuriems kostiumo elementams yra jau 100 metų. „Pruszkowiacy“ laimėjo daugybę apdovanojimų nacionaliniuose ir tarptautiniuose festivaliuose. 2000 m. kolektyvas išleido kompaktinį diską su gražiausiomis Lenkijos giesmėmis ir sielovadomis, o 2011 m. – dviejų diskų albumą pavadinimu „Gimtasis miestas“ – pagerbiant Šventąjį Tėvą Joną Paulių II, liaudiškų šokių grupė „Pruszkowiacy“.

                      Šiuo metu kolektyve yra 170 narių, šokančių ir dainuojančių aštuoniose grupėse. Jauniausiems „Pruszkowiacy“ nariui yra 4 metai, o vyriausi savo nuotykius su liaudies kultūra pradėjo dar 1979 m. Kolektyvą sudaro trys ikimokyklinės grupės, trys mokyklos grupės ir dvi suaugusiųjų grupės. Kolektyvo direktorius – Piotr Gžondkovski. „Pruszkowiacy“ – tai ne tik įdomūs užsiėmimai ir nepamirštami koncertai, bet ir geros linksmybės bei draugystės, išlikusios visam gyvenimui. Tai yra Pruškovo širdis, plakanti iš džiaugsmo ir energijos.

                      Koncerto metu Rudaminoje kolektyvas „Pruszkowiacy“ sušoko garsiausią Lenkijos tautinį šokį – polonezą, į kurį grupė įpynė Pruškovo regioninius elementus. Žiūrovai taip pat turėjo galimybę stebėti šios grupės atliekamus Žešovo ir Kurpių regionų šokius. Kurpių šokį atliekantys šokėjai iš mažų verbų sukūrė didelę verbą – Verbų sekmadienio, kuris ypatingai švenčiamas Kurpių regione, simboliką. „Pruszkowiacy“ taip pat šoko kujaviaką ir obereką. Grupę lydėjo muzikantai. Gražūs, spalvingi kostiumai, aukštas atlikimo lygis, jaunatviškas entuziazmas ir veržlumas užkariavo Rudaminos gyventojų širdis.

                      Prieš publiką pasirodė taip pat šio renginio šeimininkai – liaudies šokių grupė „Zgoda“ ir folkloro grupė „Radomianka“, kurie jau žinomi ir mėgstami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Liaudies šokių ansamblis „Zgoda“ buvo įkurtas 1988 m., Rudaminoje, norint pažinti ir populiarinti lenkų folklorinį paveldą. Kolektyvą įkūrė lenkų liaudies kultūros entuziastas Henrik Kasperovič, kuris iki šiol yra jo vadovas ir choreografas. Po pirmųjų koncertų grupė patraukė dėmesį savo originalumu, aukštu meniniu lygiu ir veržlumu. Šiandien tai yra daugiau nei šimto jaunų menininkų grupė, kuri veikia trijose sekcijose: šokių, vokalo ir kapelos. Veikdami šiuose sekcijose kolektyvo narai ugdo savo talentą ir aistrą šokiui, dainavimui ir liaudies muzikai. Kolektyvą sudaro mokiniai, studentai ir įvairių sričių darbuotojai. Savo repertuare „Zgoda“ turi tautinius ir regioninius Lenkijos šokius, įvairias programas ir sceninius paveikslus, pristatančius Vilniaus krašto folklorą – „Kaziūko mugė“, „Linksmybės prie Vilijos“.

2009 m. „Zgoda“ sukūrė Adomo Mickevičiaus poemos „Ponas Tadas“ šiuolaikinę versiją. Pirmosios Lietuvoje lenkų roko operos premjera įvyko per meninės veiklos 20-metį. Grupė dalyvavo daugelyje originaliuose ir neįprastuose meniniuose projektuose, tokiuose kaip dalyvavimas televizijos laidos „Duokim garo“ finale, pasirodymas su Janušu Laskovskiu, su grupe „T Love“.

Per savo gyvavimo metus „Zgoda“ dalyvavo daugybėje aukšto lygio renginių ir koncertų, koncertavo ir ant didžiausių sostinės bei kitų Lietuvos miestų scenų. Kolektyvo pasirodymai buvo šiltai sutikti Lenkijoje, Čekijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, Anglijoje, Vengrijoje, Italijoje, Graikijoje, Norvegijoje, Airijoje ir Ispanijoje. „Zgoda“ ne kartą atstovavo Lietuvai daugelyje garsių tarptautinių folkloro festivalių, taip pat yra dažna nacionalinių festivalių ir apžvalgų dalyvė. Grupė buvo ne kartą apdovanota.

Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro scenoje ši grupė pristatė šokį „Bilgoraj“ (su šiuo šokiu 2019 metais kolektyvas užėmė pirmą vietą tarptautiniame folkloro turnyre Indijoje), Lovičiaus šokį bei mazurką iš Stanislovo Moniuškos kūrinio „Straszny Dwór“. Grupė visus pradžiugino ne tik savo spontaniškumu ir aukšta šokių technika, bet ir tautinių kostiumų turtingumu.

                      Scenoje pasirodė ir grupė „Rudomianka“. Per trisdešimt veiklos metų kolektyvas turėjo daug vadovų. Dešimt metų „Rudomiankai“ vadovavo Jan Drutel. Nuo 2003 m. kolektyvui vadovauja Violeta Cereška, kuri šiuo metu taip pat yra Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro direktorė. Būtent jos dėka „Rudomianka“ pasiekė nemažų laimėjimų dainavimo technikos, dainų stiliaus ir repertuaro srityje. Šiuo metu „Rudomianką“ sudaro trys amžiaus grupės ir kapela. Šokių grupei vadovauja Miroslav Voiciulevič. Kapelai vadovauja Kžyštof ​​Stankevič. Jauniausios ir viduriniosios grupės vadovė yra Irena Brazis.

                      Per visą savo egzistavimo laiką kolektyvas turėjo daugiau nei 500 koncertų Vilniaus krašte, įvairiuose Lietuvos miestuose ir Lenkijoje (pvz. Kielcuose, Koraline, Varšuvoje, Poznanėje ir kt.). XXII tarptautiniame kalėdinių vaidinimų festivalyje „Herody 2004“ „Rudomianka“ laimėjo I vietą. Kolektyvas nuolat dalyvauja įvairiuose rajono festivaliuose, koncertuose ir šventėse („Kwiaty Polskie“ Nemenčinėje, Derliaus šventėje Pikeliškėse ir kt.). Šiuo metu kolektyvui priklauso daugiau nei 100 žmonių. Ansamblio repertuarą sudaro išgirstos lokalinės dainos, perteikiančios autentišką šio krašto folklorą, tradicines apeigas, taip pat įvairių Lenkijos regionų ir kitų tautų folkloras.

                      Šeštadieninio koncerto metu „Rudomianka“ pristatė tik nedidelę savo nepaprastai turtingo repertuaro dalį. Žiūrovai galėjo grožėtis baltarusių šokiu, lenkų polka „Senelis“, „Kiemo valsu“. Žiūrovai galėjo pamatyti, kad folkloro grupės ne tik šoka, bet ir dainuoja. Koncerto metu „Rudomianka“ padainavo dainas „Skrisk mūsų daina“, „Vilniaus valsas“. Šventinėje programoje negalėjo trūkti patriotinių dainų. Jas atliko kolektyvo „Zgoda“ choras. Tai buvo dvi garsiausios legionierių dainos – „Mes, pirmoji brigada“ ir „Pėstininkai“, o taip pat gana „jauna“ patriotinė giesmė, kuri per karo padėtį Lenkijoje tapo, šalia „Rotos“, neoficialiu „Solidarumo“ himnu – daina „Tėvynė“. Tą dieną taip pat skambėjo poezija. Gražius patriotinius eilėraščius deklamavo Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos mokiniai. Diana Lukojc deklamavo Adomo Asnyko eilėraštį „Turėkit viltį“, o eilėraštį „Laiškai iš Lenkijos“ – Justina Sakalauskaitė.

                      Meninę šio renginio programą užbaigė daina „Rota“, kurią padainavo visi tą dieną salėje susirinkę žiūrovai ir kolektyvų nariai. Koncertą savo buvimu pagerbė daug iškilių svečių: Vilniaus miesto mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė, Lenkų sąjungos pirmininko pavaduotojas Edvard Trusevič, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė Miroslava Klim, Pruškovo miesto meras Pavel Makuch, Rudaminos seniūnijos seniūnas Juzef Šatkevič, Rudaminos įstaigų administracijos atstovai.

                      Vilniaus miesto mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė su dideliu sentimentu prisiminė metus, kai dirbo Rudaminoje. „Ne politikai kuria draugystę ir šiltus santykius tarp dviejų šalių, o žmonės. To pavyzdys yra bendras kolektyvų iš Lenkijos ir Lietuvos koncertas “, – sakė Edita Tamošiūnaitė.

                      Savo kalboje Pruškovo miesto meras Pavel Makuch pasakė: „Man didelė garbė būti čia tokiu ypatingu laiku. Lapkritis yra ypatingas laikas lenkams. Mėnesio pradžioje prisimename jau mirusius artimuosius, lapkričio 11-ąją švenčiame Nepriklausomybės dieną. Kažkas kadaise Lenkiją apibūdino visiškai kitaip. Ji atrodė visai kitaip nei dabar. Tai Jūsų dėka Lenkija egzistuoja, nesvarbu, kur šiuo metu yra jos sienos“. Ir pridūrė: „Jūsų, šių kolektyvų ir šios vietos dėka jaučiuosi kaip namuose ir labai už tai dėkoju. Mums bus didelė garbė Jus priimti Pruškove. Labai to tikiuosi“.

                      Už dalyvavimą koncerte „Su Lenkija ateities link“ Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro direktorė Violeta Cereška įteikė padėkos raštus: liaudies šokių kolektyvui „Pruszkowiacy“, liaudies dainų ir šokių kolektyvui „Zgoda“, Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos mokinėms Dianai Lukojc ir Justinai Sakalauskaitei. Šio nepaprastai gražaus koncerto vedančiaisiais buvo Monika Bogdzevič-Haber ir Michal Haber.

IMG_7458


Jų gyvenimo aistra – dainavimas ir šokiai.

Jubilejinis ansamblio “Rudomianka” koncertas

                        Šiais metais liaudies šokių ir dainų kolektyvas „Rudomianka“ mini savo veiklos 30-ies metų jubiliejų. Šią progą, spalio 20 dieną, gražią ir saulėtą sekmadienio popietę, visi šio kolektyvo gerbėjai ir draugai skubėjo į Vilniuje esančius Lenkų kultūros namus, kur vyko jubiliejinis koncertas.

                      „Rudomianka“ buvo įkurta 1989 m. Rudaminoje. Kolektyvo įkūrėju tapo mokytojas Jan Žygiel, o įkūrimo iniciatore – Genoefa Svatkovska. Repertuaro pagrindu tapo liaudies dainos, kurias kruopščiai saugotojo savo užrašų knygutėse Helena Svatkovska. Pirmoji repeticija įvyko 1989 m. sausio 6 d. buvusio internato patalpose. Kolektyvą tada sudarė Jan Žygiel, Helena ir Vincentas Svatkovskiai, Maria Symanovič, Alina Masievič, Janina Dagiel. O pirmas viešas kolektyvo pasirodymas įvyko 1989 m. vasario 4 dieną Rudaminos kultūros centre. Prie kolektyvo tada prisijungė Genovefa Ciereško, Maria Žebialovič, Maria Taraškievič, Vanda Jurgiel, Janina Vilkin, Leonarda Vanagiel, vargoninkas Jan Drutel, cimbolais grojo Piotr Kačanovski, o akordeonu – Henryk Boguševič.

                      Kolektyvo veiklos pradžia buvo sunki. Trūko tautinių kostiumų bei patalpų repeticijoms vesti. Iš pradžių moterys rengėsi baltomis palaidinėmis ir juodais sijonais, o vyrai – baltais marškiniais ir juodomis kelnėmis. Pirmosios vadovės Irenos Alaševič pastangų dėka kolektyvui pavyko gauti pirmuosius tautinius rūbus. Tačiau sunkumai ir problemos nesusilpnino kolektyvo narių entuziazmo. Vis dėlto nugalėjo noras žavėti visus lenkų liaudies dainų grožiu ir meilė dainavimui.

                      Per trisdešimt veiklos metų kolektyvas turėjo daug vadovų. Ilgiausiai, nes net 10 metų, „Rudamiankos“ vadovu buvo Jan Drutel. Nuo 2003 metų kolektyvui vadovauja Violeta Čereška, kuri dar yra Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro vadovė. Būtent jos dėka „Rudomianka“ pasiekė nemažų laimėjimų dainavimo technikoje, dainų stiliuose ir repertuare. Šiuo metu kolektyvč sudaro trys amžiaus grupės ir kapela. Šokių grupei vadovauja Miroslav Voitulevič, kapelai – Kšyštof Stankevič. Jauniausiai ir vidurinei kolektyvo grupei vadovauja Irena Brazis.

                      Per visą savo egzistavimo laiką kolektyvas turėjo daugiau nei 500 koncertų Vilniaus krašte, įvairiuose Lietuvos miestuose ir Lenkijoje (pvz. Kielcuose, Koraline, Varšuvoje, Poznanėje ir kt.). XXII tarptautiniame kalėdinių vaidinimų festivalyje „Herody 2004“ „Rudomianka“ laimėjo I vietą. Kolektyvas nuolat dalyvauja įvairiuose rajono festivaliuose, koncertuose ir šventėse („Kwiaty Polskie“ Nemenčinėje, Derliaus šventėje Pikeliškėse ir kt.).

                      „Rudomianka“ – tai kolektyvas, kuris per savo veiklą – ne tik koncertinę – per pastaruosius trisdešimt metų buvo (ir tebėra) vienas lenkiškumo ramsčių Rudominoje ir Vilniaus krašto lenkų ambasadorė Lenkijoje, pristatantis vietos folklorą. „Rudomianka“ – tai taip pat kelių kartų kolektyvas, pristatantis lenkų folkloro grožį savo dainavimu, šokiais ir spalvingais tautiniais kostiumais. Kolektyvo nariai – tai vaikai, jų tėvai ir seneliai. Kolektyve dainuoja ir šoka kartu su anūke ir jos vyru Česlova Tučkovska, save nutarė išbandyti ir jos proanūkė. Šeimos kartu dalyvauja repeticijose, koncertuose, prasmingai praleidžia laisvalaikį.

                   Jubiliejinio koncerto leitmotyvas buvo derliaus šventė. Tai ne atsitiktinumas. Derliaus šventė tai didžiausia ūkininkų metų šventė. Tai yra padėkos už šių metų derlių forma ir kartu prašymas dėl sėkmės kitais metais. Tokiu būdu „Rudomianka“ norėjo apibendrinti savo veiklos trisdešimtmetį, o parodydama lenkų tradicijų grožį kartu pakviesti jaunimą jas tęsti.

                      Nepaprastai gražus vaidinimas buvo pristatytas gausiai į koncertą susirinkusiai publikai. Jau pats scenos vaizdas iš kart visus sužavėjo.Scena buvo dekoruota vežimu užklotu liaudiškais motyvais papuoštais kilimais ir staltiesėmis, krepšiais pilnais vaisių ir daržovių, gėlių puokštėmis, iš javų ir žolelių pintais vainikais, tautiniais drabužiais aprengtomis lėlėmis ir net gyvais triušiais bei vištomis. Koncertas prasidėjo iškilmingu pristatant gražaus vainiko, pagaminto iš grūdų ir žolelių, įnešimu į sceną.  Vainikas simbolizavo visą derlių. Jį nešdavo pašventinti į bažnyčią, o vėliau įteikdavo derliaus šventės šeimininkams. Vainikas buvo saugojimas visus metus. „Rudomianka“ pristatė ir kitą paprotį – iš šių metų derliaus iškeptos duonos dalijimąsi su svečiais. Koncerto metu renginio šeimininkai – kolektyvo nariai – dalijosi duona su salėje esančia publika. Tai taip pat turėjo simbolinę reikšmę. Sekmadieninis kolektyvo koncertas buvo ilgos meninės veiklos, kuria tą dieną norėjo  pasidalinti su publika, vaisius.            Tą dieną „Rudomianka“ pademonstravo savo vokalo ir šokio įgūdžius. Skambėjo dainos apie darželį, apie gegutę, apie liepą, apie krintantį lietų, apie tekančią upę, apie važiuojančius svečius, apie Zoską, apie šeimininką.Šokių poros sukosi valso, polkos ritmais. Netrūko poezijos strofų. Koncerte dalyvavo visos vokalinės, šokių „Rudamiankos“ grupės bei kapela. Vilniaus lenkų kultūros namų scenoje buvo sudainuotos mėgstamiausios dainos ir sušokti mėgstamiausi šokiai, kuriais publika buvo sužavėta per paskutinį kolektyvo veiklos dešimtmetį. Žiūrovai liko sužavėti ne tik kolektyvo šokiais ir dainomis, bet ir jo kostiumų gražumu ir spalvingumu.

                      Gražiu koncerto akcentu tapo momentas, kai visa publika buvo pakviesta pašokti kartu su kolektyvu. Visi norinčiai galėjo pasisukti „Vilniaus valso“ ritmais.  Koncerto metu Vilniaus scenoje pasirodė taip pat kolektyvo „Rudomianka“ draugai. Iš Mariampolio į jubiliejų atskubėjo liaudies šokių kolektyvas „Kropelki“ (vadovas Kristina Voleiko), kuris sušoko valsą. Prieš publiką pasirodė liaudies dainų ir šokių ansamblis „Jawor“ iš Avižienių (vad. Elita Sinkevič). Šis kolektyvas parodė nepaprastai jausmingą čigonų šokį. O iš Juodšilių atvyko liaudies šokių kolektyvas „Hałas”, kuriam vadovauja Kristina Voleiko. Žiūrovams buvo pristatyti labai gražūs lietuvių ir rusų liaudies šokiai. Jubiliejinis „Rudomiankos“ koncertas buvo malonus tuo, kad scenoje pasirodė legendinis ir jau publikos pamėgtas pasakotojų duetas – Vincuk (Dominik Kuzinevič) ir Teta Franukova (Ana Adamovič). Jie buvo nenuilstami šio koncerto vedantieji.Jų pasakojimai ir anekdotai, pasakoti stilizuota Vilniaus tarme, linksmino publiką viso koncerto metu.  Koncerto metu taip pat buvo renkami pinigai besikuriančiam Vilniaus palaimintojo kunigo Michalo Sopockos vaikų hospisui paremti.

                   Jubiliejinį „Rudomianki“ koncertą savo buvimu pagerbė daugybė iškilių svečių: LLRA-KŠS pirmininikas, europarlamentaras Valdemar Tomaševski, Lietuvos respublikos susikimo ministra Jaroslav Narkevič, Lietuvos seimo narys nuo LLRA-KŠS Česlav Olševski, Lietuvos seimo narys nuo LLRA-KŠS, Lenkų sąjungos pirmininkas Michal Mackevič, Vilniaus rajono savivaldybės merės Marijos Rekst pavaduotojas Robert Komarovski, Vilniaus rajono savivaldybės kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vadovė Lilija Andruškevič, Rudaminos seniūnijos seniūnas Juzef Šatkevič su seniūnijos darbuotojais, Rudaminos bendruomenės pirmininkas Wladislav Kačanovski, Vilniaus lenkų teatro studijos vadovė Lilija Keizik, Lietuvos Stanislovo Moniuškos vardo lenkų kultūros centro pirmininkė Apolonija Skakovska, draugiškų kolektyvų vadovai ir nariai, bei kolektyvo „Rudamianka“ veteranai.

                      Savo kalboje europarlamentaras Valdemar Tomaševski padėkojo kolektyvui „Rudomianka“ už jo daugiametį darbą lenkų kultūros Lietuvoje puoselėjimo labui. „Esate gražūs, darbštūs, gerbiami ir dievinami“ – pasakė Valdemar Tomaševski. „         Šis kolektyvas iš ties yra mūsų Vilniaus krašto vizitinė kortelė, kartų kaitos vizitinė kortelė. Jis ne tik vykdo meninę veiklą, bet ir yra socialiai aktyvus. Prieš 30 metų įsikūrė Lietuvos lenkų sąjunga. Per šiuos metus kolektyvo nariai buvo aktyviausi sąjungos nariais. Dalyvavo socialinėje ir politinėje Vilniaus krašto veikloje“ – pridūrė europarlamentaras.

Tuo tarpu ministras Jaroslav Narkevič dėkojo kolektyvui už kartų sąjungą. Džiaugėsi tuo, kad įvairios Rudaminos įstaigos (Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras, Rudaminos meno mokykla, gimnazijos, darželiai) darniai tarpusavyje bendradarbiauja, kuria savotišką šeimą. „Likime visada tokia šeima“ – linkėjo ministras.

Seimo narys Michal Mackevič LLRA-KŠS frakcijos Lietuvos respublikos seime ir Lietuvos lenkų sąjungos vadovybės vardu nuoširdžiai pasveikino kolektyvą tokio gražaus jubiliejaus proga. „Dėkoju, kad esate ir veikiate. Tikiuosi, tai truks amžinai. Kartu su visa lenkų bendruomene Lietuvoje sudarysime vieną didelę lenkų šeimą“ – kalbėjo Michal Mackevič.

                      „Vilniaus kraštas iš ties yra turtingas. Siela džiaugiasi, kad kiekvienoje seniūnijoje veikia ne vienas, bet net keli puikūs kolektyvai. Vieni šoka, kiti dainuoja. O „Rudomianka“ ir šoka ir dainuoja. Kolektyvą sudaro ne tik seneliai, bet ir jų anūkai. Šis kolektyvas yra tikra krikščioniška šeima“ – pasakė seimo narys Česlav Olševski. Palinkėjo kolektyvui sulaukti kitų gražių jubiliejų.                      Nuoširdžiausius palinkėjimus jubiliejaus proga kolektyvui nuo Vilniaus rajono merės Marijos Rekst perdavė merės pavaduotojas Robert Komarovski. Jis nuo merės jauniausniems kolektyvo nariams perdavė pintinę gardžių saldumynų. Jis įteikė taip pat diplomus nusipelniusiems kolektyvo nariams už jų kūrybingą meninį darbą ir Vilniaus krašto tradicijų bei papročių, kultūros puoselėjimą, ir už įsitraukimą į kultūrinės kūrybos plėtrą Lietuvoje ir užsienyje. Diplomais pažymėti buvo: Irena Alaševič, Jan Drutel, Violeta Cereška, Miroslav Voiciulevič, Irena Brazis, Kšyštof Stankevič, Maria Symanovič, Leonarda Vanagiel, Danuta Žebrovska, Česlava Tučkovska, Henryka Voiciulevič, Beata Nartovičiūtė, Jan Voiciulevič, Vladyslav Čekan, Henryk Bohuševič.

                      Lilija Andruškevič sveikindama „Rudomianką“ džiaugėsi tuo , kad kolektyvą papildo nauja karta, kad vyresnė karta dalijasi savo patirtimi. Palinkėjo, kad kolektyvas toliau klestėjo. Kolektyvo vadovei perdavė taip pat diplomus paskirtus beveik visiems kolektyvo nariams.

                      Daug gražių žodžių apie „Rudamianką“ ir jos vadovę Violetą Cerešką tą dieną buvo pasakyta. Šie žodžiai kilo iš nuoširdžios širdies. Kolektyvas to nusipelnė. Taip pat reikėtų pridurti, kad ši kolektyvas pasižymi ryžtu, atkaklumu, kruopštumu, sąžiningumu ir gerumu. Ši komanda yra pavyzdys visiems, kaip kurti ir ugdyti lenkų kultūrą Vilniaus krašte. Visi, atėję į Vilniaus lenkų kultūros namus į jubiliejinį „Rudomiankos“ koncertą, galėjo tuo įsitikinti.

IMG_0009


Juozapinės kalnas – Karaliaus Mindaugo karūnavimo šventės vieta

                       Liepos 6-ąją d. Lietuvoje yra švenčiama pirmojo suvienytos Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio Mindaugo vainikavimo karaliumi šventė – Valstybės diena. Nuo šių metų taip pat yra švenčiama oficialiai patvirtinta Tautiškos giesmės diena. Šventiniai renginiai vyko ne tik sostinėje, bet ir visoje šalyje ir už jos ribų.

                      Prie šventinių minėjimų prisijungė taip pat ir Vilniaus rajonas. Rajono gyventojai buvo pakviesti į Juozapinės kalną. Juozapinės kalnas – tai trečiasis pagal aukštį Lietuvos punktas (292,90 m virš jūros lygio) esantis apie 23,5 km į pietryčius nuo Vilniaus, netoli Baltarusijos sienos (~4 km), apie 1 km į pietvakarius nuo Medininkų gyvenvietės, Medininkų aukštumoje. Iki 2004 m. Juozapinės kalnas buvo laikomas aukščiausiu Lietuvos tašku. Nauji tyrimai nustatė, kad Juozapinės kalnas yra beveik 1 metru žemesnis nei netoliese esantis (450 m nutolęs) Aukštojasir (apie 10 km į vakarus nutolęs) Kruopynės kalnas. Šiuo metu Juozapinės kalne stovi 1990 m. pastatytas paminklinis akmuo skirtas Lietuvos karaliui Mindaugui. Taigi Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos minėjimų vieta buvo pasirinkta neatsitiktinai.

                      Svečiai turėjo galimybę ne tik grožėtis nuo kalno gražiais vaizdais, bet ir žavėtis įvairių kolektyvų pasirodymais. Prieš Juozapinės kalne susirinkusią publiką pasirodė folklorinis ansamblis „Verdenė“ (vad. Rasa Kauzonaitė) ir vyrų vokalinis ansambli „Seni draugai” (vad. Petras Garšva) veikiantis Zujūnų kultūros centre, ansamblis „Gija“ (vad.       Leonas Pamerneckis) veikiantis Rudaminos daugiafunkciniame centre bei mišrusis choras „Pagirių dainoriai“ (vad. Janina Pamarnackienė) veikiantis Vaidotų kultūros centre. Šventės svečiai galėjo išgirsti šių ansamblių atliekamas labai gražias patriotines dainas apie Lietuvą. Visi norintys turėjo galimybę dalyvauti šventinėje viktorinoje apie Lietuvą. Nugalėtojai buvo apdovanoti suvenyrais su mūsų šalies simboliais.

                      Šventės kulminacija tapo bendras Tautiškos giesmės giedojimas. Tokiu būdu Vilniaus rajono gyventojai prisijungė prie nacionalinės patriotinės akcijos, kuri spėjo tapti tradicija, nes šiais metais buvo organizuojama jau dešimtą kartą. Sugiedojus himną į dangų buvo paleisti balionai, kurių spalva priminė Lietuvos valstybės vėliavos spalvas. Minėjimų pabaigoje visi dalyviai buvo pavaišinti skania sriuba. Tą dieną netrūko taip pat laužo, prie kurio visi puikiai leido laiką visi šventės dalyviai.

                      Į šventę Juozapinės kalne atvyko taip pat garbingi svečiai. Tarp jų reiktų paminėti Lietuvos respublikos Seimo narį nuo LLRA-KŠS Česlovą Olševskį. Česlav Olševski džiaugėsi būdamas šią ypatingą dieną kartu su Vilniaus rajono gyventojais. Pasveikino visus su šia gražia švente. „Turime didžiuotis, kad gyvename Lietuvoje – daugiatautinėje valstybėje“ – pasakė LR Seimo narys.

                      Pagrindinis šventės organizatorius – Rudaminos daugiafunkcinis centras. Minėjimus organizuoti padėjo Vilniaus rajono savivaldybė, Medininkų seniūnija ir Vilniaus rajono turizmo informacijos centras. Rengininio vedėja – Rasa Kauzonaitė – ansamblio „Verdenė“ vadovė.

                      Organizatoriai nuoširdžiai dėkoja Jonui Griežei iš Mindaugo kolegijos, Verkių gėlių turgaus direktoriui Andriui Lesevičiui ir vainikų pynėjoms, bei Medžiotojų draugijos pirmininkui Algiui Petrauskui.

IMG_8225


Paparčio žiedo beieškant… Joninės Rudaminoje

                       Joninės – šventė, švenčiama birželio 24 d., taip pat naktį iš birželio 23 į 24 d., maždaug tuo metu, kai Šiaurės pusrutulyje būna ilgiausia diena ir trumpiausia naktis (vasaros saulėgrįža). Šios šventės ištakos Lietuvoje – Rasa, neretai vadinama daugiskaita (Rasos) ir Latvijoje – Lyguo. Po krikšto ši šventė susieta su šv. Jono Krikštytojo gimimo diena.

                      Joninių naktyje glūdi praeitų šimtmečių atmintis. Kaip ir kiekvienas paprotys ir apeigos savo šaknimis siekia praeities tamsybes ir mūsų kultūros pradžią. Tai mistinė naktis. Misticizmo jai suteikia tas faktas, kad tai yra pati trumpiausia metų naktis. Būtent tada yra vasaros saulėgrįža. Mūsų protėviams tai buvo ugnies, vandens, saulės ir mėnulio, derlingumo, vaisingumo, džiaugsmo ir meilės šventė. Tą dieną žmonės uždegdavo laužus, prie kurių visi šokdavo, puotaudavo ir atlikinėdavo įvairias apeigas. Tačiau svarbiausias paprotys, kuris išliko iki šių dienų, tai spalvingų vainikų leidimas ant vandens. Tai darydavo dar netekėjusios merginos. Jos pynė vainikus iš įvairių lauko ir daržo gėlių, tokių kaip rugiagėlės, aguonos, ramunėlės, rūtos bei rožės, kurie buvo mergystės simboliu. Joninių šventėje svarbų vaidmenį vaidino ir mistinė paparčių gėlė, kurią gaubia legenda. Pagal ją ši gėlė turėjo nepaprastą galią. Kai tik sutemdavo, šis papartis pradėdavo spindėti išskirtine, niekad nematyta, šviesa. Ši šviesa parodydavo kelią į labai vertingą vietą, kur žemėje buvo paslėptas lobis. Be to paparčio žiedas apdovanodavo savo atradėją laime, turtais ir išmintingumu.

                      Birželio 23 dieną, sekmadienį, Rudaminoje buvo triukšminga ir linksma. Šios gražios vietovės gyventojai ir svečiai linksminosi tradicinėje Joninių šventėje, kurią organizavo Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras, o vedančiaisiais buvo Karolina Petrusevič ir Norbert Latkovski.  Gausiai į šventę atvykusius svečius nuoširdžiai pasveikino RDKC vadovė Violeta Cereška. Padėkojo publikai už tai, kad kiekvienais metais atvyksta į Jonines ir net iki ryto puikiai linksminasi. Linkėjo visiems linksmai praleisti laiką, o solenizantams – sveikatos ir visokeriopos sėkmės.  Joninių koncertą pradėjo merginos iš šokio ansamblio „Relax“ iš Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos, kurios savo pasirodymą susiejo su vainikų pynimo tradicija Joninių naktį. Po to scenoje galima buvo išvysti jaunus Vilniaus krašto talentus. Prieš publika pasirodė jauniausia televizijos šou „Lietuvos balsas – vaikai“ dalyvė ir finalistė, Rusijos vaikų balso dalyvė, muzikinio festivalio “New wave Junior“ Sočije (Rusija) dalyvė, daugelių muzikinių konkursų ir festivalių laureatė Nikol Aleksejeva. Garsiais plojimais šventės dalyviai sutiko daugelių muzikinių konkursų ir festivalių Lietuvoje ir kitose šalyse (Bulgarijoje, Portugalijoje) laureatę, televizijos šou „Lietuvos balsas“ finalistę Gabrielę Ždanovičiūtę. Pasirodė taip pat Rudaminos ir viso Vilniaus krašto vizitine kortele tapusio liaudies ansamblio „Rudomianka“ kapela, kuri po savo pasirodymo iš karto išvyko į koncertinį turą į Ispaniją. Scenoje galima buvo pamatyti taip pat šou „Lietuvos talentai“ dalyvį ir puikų klarnetistą Keviną Jasinskį, kuris gražia muzika visus užbūrė. Savo talentu visus sužavėjo muzikinio televizijos šou „X faktorius“ dalyvis ir daugelių muzikinių festivalių laureatas Norbert Latkovski, kuris atliko žinomą grupės „Kombi“ dainą „Pokolenie“ (liet. Karta).

                      Tą dieną į Rudaminą atvyko svečiai iš Serbijos. Publika garsiai plojo Kultūros meno draugijos „Dimitrije Tucović“ iš Belgrado pasirodymo metu. Draugija buvo įkurta 1978 metais. Jos įkūrėjos buvo trys geriausios šokio grupės „FRULA“, jaunimo teatras „SUSRET“ bei jaunimo choras „EHO“. Draugija susideda iš virš 600 narių, kurie veikia 18 sekcijose. Ansamblio repertuarą sudaro įvairių Serbijos regionų dainos ir šokiai. Ansamblis sėkmingai dalyvavo įvairiuose folkloro festivaliuose savo gimtinėje ir pasaulyje. Didelį pasisekimą turėjo JAV, Kanadoje, Meksike, Izraelyje, Tunise, Algerijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Bulgarijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Italijoje ir Olandijoje. Joninių šventės Rudaminoje metu ansamblis pristatė nepaprastai žavingas dainas ir šokius, kurie visiems parodė, kad serbų folkloras yra gražus ir turtingas. Niekas neliko abejingas linksmai muzikai, kuri pakėlė visus šokiui.

                      Rudaminos gyventojai linksminosi skambant nepaprastai nuotaikingai muzikai, kurią atliko Balkanų čigonų pučiamųjų orkestras „Kristijan Azirovic Orchestra“. Šį orkestrą 2004 metais įkūrė Kristijan Azirovic. Orkestras yra daugelių prestižinių prizų laimėtojas. Bet svarbiausias laimėjimas – Guca 2013, kur jis buvo paskelbtas geriausiu Serbijos ir pasaulio orkestru. Koncertavo daugelyje Europos šalyse (Bulgarijoje, Graikijoje, Slovėnijoje, Italijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Lenkijoje, Rusijoje, Ispanijoje), visur sukeldamas entuziazmą savo dinamika, muzikiniu menu ir grojimo džiaugsmu. Orkestras atlieka įvairių žanrų muziką – tradicinę Balkanų, iš filmų ir daugelį pop, roko ir džiazo hitus. Orkestro pasirodymas Rudaminos scenoje buvo nepamirštamu susitikimu su Balkanų muzikiniu gaivalu.

                      Joninių šventėje visus linksmino muzikinis teatras „Rada“ iš Gardino (Baltarusija). Šis teatras Rudaminos gyventojams jau yra žinomas. Jis atvyko į Rudaminą antrą kartą. Muzikinis teatras „Rada“ tai aukšto profesionalumo ir ryškios optimistinės nuotaikos derinys. Šį kartą teatras supažindino Rudaminos publiką su nauja vokaline ir choreografine programa „Baltarusija ir aš“. „Baltarusija ir aš“ – tai kolektyvinė choreografės Oksanos Kimketovos ir garso inžinieriaus, aranžuotojo Olego Pukhovo kūrybinė improvizacija, atspindinti Baltarusijos tematiką, jos tradicijas. Šia programa teatras bando taip pat permąstyti žinomo muzikanto, grupės „Pesniary“ įkūrėjo, Vladimiro Mulevino, kūrybą. Muzikinis teatras „Rada“ parodė taip pat praplėstą programą „Kazokai“, susidedančią iš aistringų dainų ir šokių, kurie remiasi Baltarusijos, Rusijos ir Ukrainos kazokų tradicijomis.

                      Vakaro žvaigžde tapo garsi dainininkė, daugelių Lietuvos muzikinių projektų ir šou dalyvė Katažina Zvonkuvienė, kurios dainos visus pakėlė šokiui. Ji užmezgė fenomenalų kontaktą su publika. Galima buvo pajusti paprastumą jos bendravime su žiūrovais. Dainininkė prisiminė, kaip būdama vaiku vaikščiojo Rudaminos gatvėmis. Paskutinė dainininkės atlikta daina „Myliu gyvenimą“ padarė visiems didžiulį įspūdį.

                      Šventinio koncerto metu nebuvo užmiršti solenizantai. Visi šventėje esantys Jonai ir Janinos buvo pakviesti į sceną. Renginio organizatoriai pakvietė juos sužaisti žaidimą, kurio metu visi turėjo galimybę parodyti savo šokių talentus. Jonai ir Janinos gražiai šoko pagal įvairių stilių ir ritmų muziką. Organizatoriai padėkojo už bendrą pasilinksminimą ir vardadienio proga apdovanojo Jonus ir Janinas atminimo dovanomis. Solenizantai taip pat gavo šventinius vainikus simbolizuojančius magiškas jėgas, kurios atneš visiems Jonams ir Janinoms laimę, turtus ir džiaugsmą.

                      Be koncerto Joninių šventės dalyvius laukė daug kitų atrakcijų ir siurprizų. Kiekvienas, jaunas ar pagyvenęs, galėjo išbandyti savo jėgas įvairiuose sporto varžybose. Renginio svečiai galėjo susipažinti su šios magiškos nakties tradicijomis, paragauti lauko ir totorių virtuvių patiekalų. Visų laukė simbolinė liaudiška sodyba, mugės paviljonai, kur kiekvienas galėjo rasti įvairių saldumynų, liaudės gaminių ir daug kitų įdomių daiktų. Vaikams taip pat buvo paruošta daug įdomių žaidimų ir atrakcijų, pavyzdžiui veido ir rankų dažymas, įvairūs batutai, cukraus vata ir kitos staigmenos.

                      Negalėjo trukti Joninių nakties simbolio – uždegto laužo. Prie laužo vyko įvairūs žaidimai, kuriuos paruošė liaudies dainų ansamblis „Borowianka“ (vad. Kazimež Moroz).  Vidurnaktį renginio dalyviai galėjo stebėti nuostabius šventinius fejerverkus.

                      Tai nebuvo linksmybių pabaiga. Visi norintys galėjo dalyvauti diskotekoje. Rudaminos gyventojai puikiai linksminosi iki ryto. Tą dieną viskas buvo palanku geriems pasilinksminimams – miela draugija, saulėtas oras ir puiki nuotaika.

                      Į šventę Rudaminoje atvyko taip pat garbingi svečiai. Šventę pagerbė Jaroslav Narkevič – Lietuvos respublikos seimo narys nuo LLRA-KŠS, Česlav Olševski – Lietuvos respublikos seimo narys nuo LLRA-KŠS, Marija Rekst – Vilniaus rajono merė, Juzef Šatkevič – Rudaminos seniūnijos seniūnas, Vladislav Kačanovski – Rudaminos bendruomenės centro pirmininkas, Vilniaus rajono seniūnai, administracinių įstaigų atstovai, Rudaminos seniūnijos ir Vilniaus rajono darbuotojai, Vilniaus rajono Centrinės bibliotekos darbuotojai. Marija Rekst savo kalboje pasveikino visus solenizantus su jų švente. „Tegul Šv. Jonas Krikštytojas visada išmaldauja iš Dievo Jums ir Jūsų šeimoms labiausiai reikalingas malones“ – palinkėjo merė. Ir pridūrė: „Tegul mūsų šeimose karaliauja meilė, taika, tarpusavio supratimas, laimė“.

                      Seimo narys Česlav Olševski džiaugėsi, kad galėjo kartu su Rudaminos gyventojais dalyvauti tokioje gražioje šventėje. Padėkojo už pasitikėjimą ir palinkėjo visiems geros nuotaikos ir daug energijos. Perdavė taip pat nuoširdžiausius linkėjimus nuo LLRA-KŠS frakcijos Lietuvos respublikos seime pirmininkės Ritos Tamašunienės. Rudaminos seniūnijos seniūnas Juzef Šatkevič padėkojo Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro vadovei Violetai Cereškai ir visiems darbuotojams už sunkų darbą organizuojant tokią gražią šventę. Palinkėjo visiems solenizantams, kad jų šventas globėjas visada juos saugotų.

                      Joninių šventės organizatoriai norėtų padėkoti už pagalbą organizuojant renginį Vilniaus rajono savivaldybei, Rudaminos bendruomenės centrui, Rudaminos seniūnijai, Nemėžio komunalininkams. Organizatoriai taip pat dėkoja puikiai publikai, kuri taip gausiai atvyko į Joninių šventę Rudaminoje.

IMG_7460


Pažinkime savo kraštą

                       Vietovardis arba toponimas – tai tikrinis bet kokio geografinio objekto (vietovės) pavadinimas. Vietovardžiai yra vienu iš nematerialiojo kultūros paveldo elementų. Jie yra neatsiejami nuo geografinių objektų, kuriuos jie įvardija. Objektams nykstant, juos pertvarkant ar naikinant, bet nekaupiant apie juos informacijos, jų pavadinimai gyvojoje vartosenoje gali išnykti arba būti iškreipti.

                      Vietovardžių keitimo ar nykimo priežastys įvairios. Praeitame amžiuje Lietuvos teritorijos vietovardžių kaita daugiausia buvo susijusi su kraštovaizdžio pokyčiais dėl masinės kolektyvizacijos, melioracijos, krašto okupacijos ir sovietizacijos. Dabar vietovardžių nykimas siejamas su šalies demografiniais pokyčiais. Ištuštėjus Lietuvos kaimams, sugriuvus sodyboms ar dėl kitų priežasčių, priimami sprendimai kaimus sujungti ar naikinti. Registro cento duomenimis, vien per paskutiniuosius penkerius metus Lietuvoje išregistruota 240 kaimų.

                      Vietovardžiai yra svarbi mūsų kalbos dalis. Tai labai seni žodžiai, kurie slepia daug paslapčių. Vietovardžiais domisi ir istorikai, ir geografai, ir etnografai. Senieji Vilniaus istorikai (T. Narbutas, M. Balinskis, J. Kraševskis ir kt.) savo darbuos, skelbtuose dar XIX a. pirmoje pusėje, bandė aiškintis vieno kito vietovardžio, ypač Vilniaus miesto priemiesčio, kilmę. Pirmasis kalbininkas, savo darbuose palietęs Vilniaus krašto vietovardžius, buvo K. Būga. Čia dar reikėtų panėti T. Vrublevskį. XX amžiuje vietovardžius tyrinėjo kalbininkas, profesorius Aleksandras Vanagas, Lietuvos geografas Stanislovas Tarvydas. Daug Lietuvos vietovardžių surinko kalbininkas, vertėjas Juozas Balčikonis. Kalbininkas Aldonas Juozapas Pupkis parengė tokius leidinius, kaip: „Vietovardžiai – praeities liudytojai“, „Vietovardžių žodynas“. Ypatingą dėmesį krašto vietovardžiams skyrė filologijos mokslų daktaras Jonas Jurkštas.

                      2019-uosius Lietuvos Respublikos Seimas paskelbė Vietovardžių metais. Tai gali bent iš dalies sustabdyti nepaliaujamą jų nykimą. Tikimasi ne tik atkreipti visuomenės dėmesį į nykstančius vietovardžius, tačiau, išnaudojant nematerialiosios etninės kultūros lobius, ugdyti ir stiprinti pilietiškumą. Ta proga gegužės 24 d. Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre vyko viktorina „Vilniaus rajono vietovardžiai“. Viktorinos tikslas – Vilniaus rajono vietovardžių pažinimas.

                      Tarpusavyje varžėsi trys komandos: „Smalsuolės“, „RDKC“ ir „Rumianek“. Žaidėjai turėjo atlikti kelias užduotis. Viena iš užduočių – sugalvoti savo komandai pavadinimą ir trumpai prisistatyti. Po to komandos turėjo atsakyti į, kartais nelabai lengvus, viktorinos klausimus. Pavyzdžiui, žaidėjai turėjo pateikti citatos autoriaus pavardę arba pagal papasakotą legendą atspėti vietovės pavadinimą. Viktorinos metu dalyviai ir svečiai galėjo sužinoti legendas susijusias su tokiomis vietovėmis kaip Nemenčinė, Karviai ir Maišiagala. Tuo metu, kai komisija analizavo viktorinos rezultatus, dalyviai turėjo galimybę peržiūrėti filmą apie Lietuvos kelių istoriją. Viktorinoje laimėjo komanda „RDKC“. Laimėtojai ir visi dalyviai buvo apdovanoti gražiais prizais.

IMG_6171


Šventė Geografiniame Europos Centre

 Šiais metais Lietuva mini įstojimo į Europos Sąjungą 15-ąsias metines. 2004 metų gegužės 1 dieną Lietuva tapo visateise Europos Sąjungos nare. Tais pačiais metais prie Europos Sąjungos prisijungė Lenkija, Latvija, Estija, Čekija, Kipras, Malta, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija. Tai buvo didžiausias išplėtimas Bendrijos istorijos. Vėliau į Europos Sąjungą įstojo dar trys šalys: Rumunija, Bulgarija ir Kroatija.Šią progą visoje Lietuvoje vyko įvairūs minėjimai, koncertai, akcijos ir kiti renginiai. Prie šių minėjimų prisijungė taip pat Vilniaus rajono gyventojai.

Gegužės 11 dieną, šeštadienį, Girijos kaimas, esantis Nemenčinės seniūnijoje, linksmai šurmuliavo. Svečiai iš įvairiausių Vilniaus rajono vietovių sugužėjo į šį kaimą tam, kad kartu pagerbtų tokią svarbią Lietuvai ir jos gyventojams datą. Vietą buvo parinkta neatsitiktinai. Būtent šioje vietoje yra Europos geografinis centras.

Europos geografinio centro ieškoma jau daugiau nei 200 metų. Astronomai, geografai, matematikai ir fizikai pateikia gana skirtingus skaičiavimus, dėl to Europos centrą žyminčių ženklų yra pastatyta Lenkijoje, Slovakijoje, Baltarusijoje, Vengrijoje ir Estijoje. Tačiau 1989 m. Prancūzijos nacionalinio geografijos instituto mokslininkai pranešė, kad pagal naujuosius skaičiavimus tikrasis Europos centras yra Lietuvoje, 26 km į šiaurę nuo Vilniaus, būtent Vilniaus rajone. 1992 metais Europos geografinio centro aplinkai išsaugoti Lietuvos Aukščiausioji Taryba įsteigė Europos centro kartografinį draustinį. Jame yra Girijos ežeras, vienas seniausių Lietuvos Bernotų piliakalnis ir alkakalnis (senovės pagonių laidojimo vieta), šalia esantys miškai ir kitos vietovės. 2004 m. gegužės 1 d. surengtas iškilmingas Europos geografinio centro pristatymas, skirtas Lietuvos narystei Europos Sąjungoje paminėti. Šiai progai pažymėti garsus lietuvių skulptorius Gediminas Jakūbonis sukūrė kompoziciją – balto granito koloną, kurios viršų juosia auksinė karūna iš 12 žvaigždžių, simbolizuojančių Europos Sąjungos tautų solidarumą ir harmoniją, tobulumą, užbaigtumą ir vienybę.

Šventinio koncerto pradžioje buvo pagrotas Europos Sąjungos bei Lietuvos valstybės himnai. Renginio vedančioji Karolina Petrusevič visiems svečiams pristatė trumpą Europos Sąjungos įkūrimo istoriją bei papasakojo apie tai, ką Lietuvą įgijo prisijungus prie ES struktūrų.

Artistai savo ruožtu pakvietė publiką į įdomią kelionę. Jungtinis šokių kolektyvas, kurį sudarė liaudies šokių ansamblio „Perła“ iš Nemenčinės (vad. German Komarovski), liaudies šokių ansamblio „Jutrzenka” iš Nemenčinės (vad. Leonarda Klukovska), šokių ansamblio „Przyjaźń“ iš Nemenčinės (vad. Tatjana Sinkevič) bei šokių ansamblio „Dalina“ iš Nemenčinės (vad. Julija Dobrovskaja) šokėjai, pristatė šokio kompoziciją „Kelionė po Europą“ pagal visiems gerai žinomas melodijas. Liaudies šokių kolektyvas „Hałas” iš Juodšilių (vad. Kristina Voleiko) visus pasiėmė su savimi į Belgiją, nes sušoko šokį „Belgijka“. Šokių kolektyvas „Kropelki“ iš Marijampolio (vad. Krisina Voleiko) atliko graikų šokį, o liaudies šokių kolektyvas „Jutrzenka” iš Nemenčinės – suomių šokį. Niekas neliko abejingas šokių kolektyvo „Przyjaźń” iš Maišiagalos (vad. Tatjana Sinkevič) pasirodymui. Šis ansamblis atliko lenkų liaudies šokį „Suita Kaszubska”. Dainų ir šokių ansamblis „Jawor“ iš Avižienių (vad. Elita Sinkevič) supažindino visus su čigonų šokiu.
Žiūrovai galėjo grožėtis ne tik šokių kolektyvų pasirodymais. Tą dieną savo muzikiniu talentu pasigyrė Nemenčinės muzikos mokyklos auklėtinis Robertas Stanskis, kuris akordeonu atliko vokišką kūrinį. Danieliaus Taraškevičio ir Dominyko Sokolovskio akordeonų duetas atliko romantizmo epochos čekų kompozitoriaus ir dirigento A. Dvoržako kūrinį „Lomžirgis“. Prieš publiką pasirodė taip pat įvairių respublikinių ir tarptautinių konkursų laureatė ir televizijos šou „Lietuvos balsas“ finalistė Gabriela Ždanovičiūtė. Publika galėjo išgirsti jos atliekamą prancūzų dainą „Nuit Blanche”. Garsiais aplodismentais žiūrovai sutiko ansamblio „Rudomianka“ (vad. Violeta Čereška) kapelą, kuri veikia Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre. Kapela atliko temperamentingą prancūzų kilmės argentiniečio dainininko ir kompozitoriaus Carloso Gardelo tango „Poru na Cabeza“.Į šventę atvyko taip pat Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro Operacinės sistemos aplinkos kuopos „Vanagas“ kariai. Visi norintys turėjo galimybę pasijusti kariais, dalyvaujant karinėse rungtyse ir estafetėse, bei išbandyti taiklumą šaudant AIRSOFT ginklais. „Ateik, sužinok, išmok“ – tokiu šūkiu Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos darbuotojai kvietė renginio svečius į savo interaktyvų kampelį, kuriame suaugusieji ir vaikai galėjo išbandyti savo jėgas ir loginį mąstymą gaminant išmaniuosius robotus. Mėgstantys piešti turėjo galimybę pademonstruoti savo sugebėjimus ir skaitmenizuoti grafinius piešinius, juos išspausdinti ir padovanoti sau ar kitam artimam žmogui. Vilniaus rajono turizmo informacijos centras kvietė visus prie savo stendo. Renginio metu centras skatino visus pamatyti gražiausias Vilniaus rajono vietas, aplankyti muziejus (Vladislovo Sirokomlės muziejų Bareikiškėse ir Vilniaus krašto etnografinį muziejų Nemenčinėje) bei Neries regioninį parką. Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungos 15-čio minėjimai pasibaigė bendru pikniku, kurio metu visi galėjo paragauti ant ugnies keptų dešrelių ir kitų skanėstų, o taip pat puikiai praleisti laiką bendraujant su pažįstamais ir draugais bei susipažįstant su naujais žmonėmis.

                      Šiuose minėjimuose dalyvavo garbingi svečiai. Į Lietuvos įstojimo į Europos Sąjungos 15-čio šventę atvyko Teresa Demeško – Vilniaus rajono mero pavaduotoja ir Lilija Andruškevič – Vilniaus rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vadovė bei Vilniaus rajono seniūnijų seniūnai. Renginį organizavo Vilniaus rajono savivaldybė, Nemenčinės daugiafunkcinis kultūros centras, Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras, Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka, Vilniaus krašto etnografijos muziejus Nemenčinėje, Vilniaus rajono turizmo informacijos centras, Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro Operacinės sistemos aplinkos kuopa „Vanagas“.

foto10-72611


„Kristus karaliauja! Aleliuja!“

 VI Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis

                       Balandžio 28 – gegužės 5 dienomis Vilniaus rajono ir miesto salėse, bažnyčiose bei kitose sakralinėse erdvėse vyko VI Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis „Kristus karaliauja! Aleliuja!“ Šio festivalio pagrindinis tikslas – krikščioniškų tradicijų puoselėjimas ir vokalinio bei chorinio meno vystymas.  Festivalyje dalyvavo solistai, vokaliniai ir instrumentiniai ansambliai, įvairių muzikinių ir bendrojo lavinimo mokyklų, parapijų, kultūros centrų chorai ne tik iš Vilniaus ir Vilniaus rajono, bet ir kitų Lietuvos miestų (Kauno, Varėnos, Nidos, Neringos, Juodkrantės), o taip pat iš užsienio (Latvijos).  Finalinis festivalio koncertas „Dėkokite dangaus Dievui, nes Jo ištikima meilė amžina“ įvyko gegužės 5 d. Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre. Koncerte pasirodė: Rudaminos „Ryto“ gimnazijos jaunučių choras „Mes“ (vad. Kęstutis Jaskevičius, koncertm. Jurgita Danienė), Nemenčinės muzikos mokyklos Jaunių choras (vad. Ramūnas Juknevičius, koncertm. Judita Ūksaitė), Rudaminos „Ryto“ gimnazijos jaunimo mišrus choras „Balsų mozaika“ (vad. Lina Jaskevičienė, koncertm. Jurgita Danienė), Neringos L. Rėzos KC moterų vokalinis ansamblis „Neringa“ ir Nidos moterų vokalinis ansamblis „Jūrasmiltė“ (vad. R. Rušinskienė, koncertm. Žydronė Malinauskaitė), Vilniaus r. Vaidotų mišrus vokalinis ansamblis „Baladė“ (vad. Teresa Koltan), Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos jaunių choras „Viva voce“ (vad. Virginija Katinienė ir Raimondas Katinas, koncertm. Dalia Šakenytė), Pagirių meno mokyklos pučiamųjų instrumentų orkestras (vad. Valdas Stanaitis).Sakralinės muzikos mėgėjai turėjo galimybę išgirsti nuostabius garsių lietuvių, lenkų ir kitų Vakarų Europos kompozitorių kūrinius. Skambėjo lenkų kompozitoriaus, dirigento, vargoninio ir pedagogo Henriko Jano Botoro kūrinys „Misericordias Domini”.Koncerto metu buvo pagerbtas garsus lenkų kompozitorius Stanislovas Moniuška. Būtent gegužės 5 dieną, prieš 200 metų gimė kompozitorius, kurio gyvenimas ir kūryba glaudžiai siejasi su Vilniumi. Vokalinis ansamblis „Baladė“ padainavo ištrauką iš S. Moniuškos operos „Halka“ – „Ojcze z nieba” („Tėve iš dangaus“). RDKC scenoje buvo atliktas festivalio himnas „Kristui Karaliui“, kurio autorius yra Leonidas Abaris, Vilniaus Jėzuitų gimnazijos muzikos mokytojas, jaunimo mišraus choro „Krantas“ vadovas, giesmių, mišių, dainų autorius. Šį kūrinį sugiedojo jungtinis choras. Solinę partiją atliko Marius Balsys – Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentas. Grojo Pagirių meno mokyklos jungtinis pučiamųjų ir styginių instrumentų orkestras (vad. Valdas Stanaitis ir Alvytė Turčinskaitė). Dirigavo Ramūnas Juknevičius ir Lina Jaskevičienė. Koncerto pabaigoje nuskambėjo Juozo Naujalio kūrinys „Lietuva brangi“. Dainą atliko jungtinis choras, kuriam dirigavo Raimondas Katinas. Taip festivalio dalyviai ir svečiai paminėjo Lietuvos sakralinės muzikos patriarcho 150-ąsias gimimo metines. Finalinį festivalio koncertą Rudaminoje pagerbė garbingi svečiai. Tarp jų reikėtų paminėti Vilniaus rajono merės pavaduotoją Teresą Demeško bei Rudaminos seniūnijos įstaigų atstovus. Teresa Demeško Vilniaus rajono merės Marijos Rekst vardu širdingai padėkojo festivalio organizatoriams bei dalyviams. VI Tarptautinio sakralinės muzikos festivalio „Kristus karaliauja! Aleliuja!“organizatoriais yra Vilniaus rajono savivaldybė,Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras, Pagirių muzikos mokykla. Festivalio iniciatorė yra Pagirių muzikos mokyklos mokytoja Nijolė Čičinskienė. Šio festivalio garbės globėja – Vilniaus rajono merė Marija Rekst.

                      Tarptautinis sakralinės muzikos festivalis visiems dalyviams ir žiūrovams paliko gilų įspūdį.Tai buvo nuostabi, prasminga dvasinės bendrystės ir sielos šventė visiems – dalyviams ir lankytojams. Nuskambėjusi švenčiausia muzika pakylėjo visų susirinkusiųjų širdis aukštyn – meilės ir dvasingumo, dieviškos šviesos link.

IMG_6118


Šventė Rudaminoje

                      Šių metų balandžio 28 d. Rudaminoje įvyko tradicija jau tapusi Rudaminos seniūnijos šventė.  Iškilmės pradėjo Šv. Mišios Rudaminos Švč. M. Marijos Gerosios Patarėjos bažnyčioje, kurias laikė kunigas klebonas Viktor Bogdevič.  Šventę tęsė koncertas. Jis vyko Daugiafunkciniame kultūros centre Rudaminoje. Koncertą pradėjo RDKC veikiančio folklorinio ansamblio „Rudomianka“ kapela. Ši kapela atliko nepaprastai jausminga, bet tuo pat metu elegantišką kūrinį „Tango“. Labai gražų eilėraštį apie gimtąjį miestelį skaitė Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos mokinė Estela Tamulenaitė. Į šventę atvykę svečiai turėjo galimybę pamatyti pristatymą, kurį ta proga parengė Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos moksleiviai. Šis pristatymas trumpai papasakojo visiems seniūnijos istoriją. Jos gyventojai gali didžiuotis, kad Rudamina – vienas seniausių Vilniaus krašto miestelis. Jo istorija siekia XIV amžių. Pirmą kartą miestelis buvo paminėtas jau 1377 metais. Nuo to laiko daug pasikeitė. Šiandien Rudamina – tai besivystantis ir augantis miestelis. Rudaminos gyventojai – tai kūrybinga ir aktyvi bendruomenė. Čia veikia Daugiafunkcinis kultūros centras. Rudaminoje taip pat yra Vilniaus rajono Centrinė Biblioteka, Ferdinando Ruščico gimnazija, „Ryto“ gimnazija, du darželiai ir Meno mokykla. Seniūnija turi savo herbą, kuris buvo pašventintas prieš dvejus metus. Herbas vaizduoja sidabrinį skydą, kuriame matome iš raudonų plytų išaugantį medį. Tas medis simbolizuoja energingą, aktyvią ir kūrybingą bendruomenę.

                      Šventės metu su savo koncertine programa prieš publiką pasirodė Ferdinando Ruščico gimnazijos moksleiviai. Jie pristatė mados šou „Antras gyvenimas“, kurio metu žiūrovai pamatė apdarus, pagamintus iš atliekų. Garsiais aplodismentais visi sutiko šios gimnazijos ikimokyklinukų pasirodymą. Jie padainavo gražią dainą „Maszerują dzieci” (Žygiuoja vaikai).  Savo talentu visus sužavėjo taip pat „Ryto“ gimnazijos moksleivės Emilija Bušmič ir Milda Jaskevičiūtė, kurios atliko dainą anglų kalba „Lovely“, o Milda Jaskevičiūtė dar padainavo dainą „Another love”.  Spalvingu koncerto akcentu tapo Rudaminos meno mokyklos auklėtinių pasirodymas. Scenoje pasirodė Augustas Bernadickas ir David Jankowski (mokytojos: Lina Šernienė i Rasa Šimkienė). Jie smuiku ir fortepijonu atliko kūrinį „Fantazija“ D. Rosinio operos „Vilims Tellis” motyvais. Konrad Dovgerd akordeonu atliko nepaprastai gražų E. Derbenko kūrinį „Festivalis“. Pasirodė taip pat šios meno mokyklos mišrus instrumentinis ansamblis, kuris muzikos mylėtojams pagrojo I. Strauso kūrinį „Rodeckio maršas“. Šventinio koncerto metu dainavo taip pat daugelių muzikinių konkursų ir festivalių Lietuvoje bei užsienyje (pvz. Bulgarijoje, Portugalijoje) laureatė, muzikinio televizijos šou „Lietuvos balsas“ finalininkė Gabriela Ždanovičiūtė. Svečiai išgirdo jos atliekamą dainą „Kažkada“. Publika liko sužavėta vaikų ansamblio „Relax Kids“ pasirodymu. Tai buvo pirmas šio ansamblio pasirodymas. Tad galima drąsiai teigti, kad RDKC scenoje įvyko šių jaunų talentingų šokėjų debiutas. Šventinio koncerto metu publiką linksmino įvairių ansamblių, veikiančių Rudaminos daugiafunkciniame centre, pasirodymai. Scenoje šoko liaudies dainų ir šokių ansamblis „Zgoda“. Šio ansamblio šokis sulaukė audringų plojimų. Publika nekantraudama laukė liaudies ansamblio „Rudomianka“ pasirodimo. Šis ansamblis – tai savotiška Rudaminos bei viso Vilniaus krašto vizitinė kortelė. Ansamblis buvo įkurtas 1989 metais. Taigi šiais metais „Rudomianka“ švenčia savo veiklos 30-metį. Ansamblis yra garsus tuo, kad daug metų puoselėja istoriją ir tradicijas, kurias perduoda iš kartos į kartą. „Rudomianka“ susideda iš kapelos ir trijų amžiaus grupių – jauniausios, viduriniosios ir vyriausiosios. Buvo įkurta taip pat ir šokių grupė. Koncerto metu jauniausioji ansamblio grupė padainavo dvi žinomas dainas: „Przybyli ułani pod okienko” ir „Na Krakowskim rynku”. Savo meninius pasiekimus visiems pristatė ansamblio vidurinioji grupė. Jauni artistai atliko kalniečių dainą „Idzie dysc”. „Rudomiankos” kapela sugrojo anglų kūrinį „He reigns”. Koncertinę šventės programą užbaigė „Rudomiankos“ ansamblio vyriausiosios grupės pasirodymas. Ansamblis atliko religinę dainą „Do Ciebie co dzień przychodzę” ir gražią dainą „Kraj rodzinny matki mej”.

                      Po koncerto šventės organizatorių vardu renginio vedančioji Karolina Petrusevič visus pakvietė pasivaišinti gėrybėmis, kurias paruošė nenuilstantys RDKC darbuotojai. Atlaidų šventę pagerbė garbingi svečiai, tarp jų Česlav Olševski, Lietuvos respublikos seimo narys nuo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos, Miroslava Klim, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė, Rudaminos seniūnijos seniūnas Juzef Šatkevič, Rudaminos seniūnijos bendruomenės pirmininkas Vladislav Kačanovski, Rudaminos seniūnijos įstaigų administracijos atstovai bei Privačios bendrojo lavinimo meno mokyklos iš Vloclavko (Lenkija) atstovai su mokyklos vadovu Piotru Uminskiu. Seimo narys Česlav Olševski tarė žodį trimis kalbomis: lenkų, lietuvių bei rusų. Česlav Olševski džiaugėsi, kad galėjo šią šventinę popietę praleisti kartu su Rudaminos ir apylinkių gyventojais. Jis perdavė Europos parlamento nario, Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos pirmininko Valdemaro Tomaševskio bei Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos LR seime seniūnės Ritos Tamašunienės nuoširdžius sveikinimus miestelio gyventojams jų šventės proga. „Mylėkite vieni kitus, o Švč. M. Marija Geroji Patarėja tegul už mus visus laidoja“ – sakė seimo narys. „Dievo Gailestingumo šventės proga linkiu Rudaminos ir apylinkių gyventojams, kad gailestingas Jėzus, mūsų Karalius, laimintų ir saugotų“ – palinkėjo visiems Česlav Olševski. Seimo narys taip pat pasveikino Rudaminos stačiatikius su Šv. Velykomis. Rudaminos seniūnijos seniūnas Juzef Šatkevič padėkojo visiems, kas prisidėjo prie šios nuostabios šventės organizavimo. Švč. Mergelės Marijos Gerosios Patarėjos atlaidus ir Rudaminos seniūnijos šventę organizavo Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras, Rudaminos seniūnija, kunigas klebonas Viktor Bogdevič, Lietuvos lenkų sąjungos ratelis Rudaminoje, Rudaminos bendruomenė ir jos pirmininkas Vladislav Kačanovski. Šventė įvyko dėka partnerių: Vilniaus rajono savivaldybės, Vilniaus rajono Centrinės bibliotekos, Ferdinando Ruščico gimnazijos, „Ryto“ gimnazijos bei Rudaminos meno mokyklos. Šventės dalyviai buvo apdovanoti medaliais ir atminimo dovanomis.

    IMG_5994


Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė Rudaminoje

        1990 metų kovo 11 dieną Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą. Tai yra labai svarbi data mūsų šalies istorijoje. Lietuva buvo pirmoji nepriklausomybę paskelbusi Sovietų Sąjungos respublika. Jau 29 metus ši diena švenčiama kaip Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena.  Prie minėjimų prisijungė taip pat ir Rudaminos gyventojai. Iškilmės prasidėjo Šv. Mišiomis, kurios buvo aukojamos Rudaminos Šv. Mergelės Marijos Gerosios Patarėjos bažnyčioje. Po Šv. Mišių visi susirinko bažnyčios aikštėje, kur vyko iškilminga karių rikiuotė. Tą dieną į Rudaminą atvyko Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės kariai, kurie šiais  metais mini rinktinės įkūrimo 28-ąsias metines. Iškilmingos karių rikiuotės metu buvo apdovanoti nusipelnę rinktinės kariai, kariams suteikti aukštesni kariniai laipsniai. Saliutuojant taip pat buvo paleistos trys salvės. Šiais šūviais buvo pagerbta Lietuva ir kariuomenė. Reiktų pažymėti, kad vienas šūvis buvo skirtas taip pat Rudaminos gyventojams pagerbti. Po rikiuotės, ceremoniją stebėję Rudaminos gyventojai buvo pakviesti susipažinti su kario tarnyba, apžiūrėti ginkluotės ir ekipuotės parodą, kuri vyko Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro aikštėje. Ši paroda suteikė daug džiaugsmo ne tik vaikams, bet ir jų tėvams. Kariai noriai pasakojo visiems apie ginklus ir įvairias karines transporto priemones.

                      Patriotinės iškilmės buvo tęsiamos RDKC salėje. Šventinis koncertas buvo pradėtas Lietuvos respublikos bei KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės vėliavų įnešimu ir nacionalinio himno giedojimu.  Meninė šventės dalis prasidėjo ansamblio „Gija“, kuris veikia prie RDKC, pasirodymu. Vėliau prieš publiką su savo koncertine programa pasirodė liaudies šokių ir dainų ansamblis „Voruta“. Ansamblis „Voruta“ veikia prie Vilniaus kolegijos. Jis buria draugėn akademinį jaunimą kilniam tikslui – puoselėti savo tautos tradicijas, perteikiant jas naujoviškai, šiandienos kalba.Ansamblio „Voruta“ ištakos siekia 1956 m. 1985 m. ansamblis pasirinko skambų „Vorutos“ vardą, primenantį mums Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Mindaugo laikus. Pasak istorinių šaltinių Voruta buvo viena iš gynybinių Mindaugo pilių. Meno kolektyvo vadovu dirba Laima Skuodienė. Ansamblį sudaro šokių ir vokalinė grupė, liaudies muzikos kapela ir liaudies instrumentų orkestras. Kolektyvas jungia apie 70 liaudies kūrybos mylėtojų. „Voruta“ aktyviai koncertuoja. Dalyvauja įvairiausiuose Lietuvos ir užsienio  liaudies šokių festivaliuose, konkursuose ir projektuose. „Voruta“ – pirmasis kolektyvas, 1993 metais atstovavęs Lietuvą seniausiame ir gausiausiame Europos folkloro festivalyje EUROPIADA Danijoje. Dėka šio ansamblio šis festivalis 2008 metais vyko Lietuvoje. Nuo 2007 metų kolektyvas yra nuolatinis Lietuvos dainų šventės Ansamblių vakaro dalyvis. „Voruta“ nuolat yra kviečiama į reikšmingiausius Vilniaus miesto ceremonialus – merų inauguracijas, žymiausių kultūros ir meno veikėjų pagerbimo vakarus ir pan. Šventinio koncerto metu gausiai RDKC salėje susirinkusiai publikai kolektyvas pristatė geriausius kūrinius iš savo labai turtingo repertuaro.„Vorutos“ atliekami lietuvių liaudies šokiai ir dainos sukėlė žiūrovų susižavėjimą. Salėje ne kartą pasigirsdavo garsūs plojimai.

                      Į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventę Rudaminoje atvyko daug garbingų svečių. Šį renginį pagerbė: Lietuvos respublikos seimo narys nuo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijos Česlav Olševski, Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotoja Teresa Demeško, Vilniaus rajono savivaldybės Kultūros, turizmo ir sporto skyriaus vedėja Lilija Andruškevič, Rudaminos seniūnijos seniūnas Juzef Šatkevič, pulkininkas Dainius Pašvenskas, pulkininkas Denis Starikovič, Karaliaus Mindaugo 10-osios rinktinės kariai, NATO kariai iš Vokietijos ir Čekijos.  Po iškilmingo koncerto visi norintys galėjo paragauti kareiviškos košės.

IMG_5847


Rudaminos meno mokyklos jubiliejinis koncertas

        Kovo 8 dieną Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre įvyko šventinis koncertas, skirtas Rudaminos meno mokyklos 15 metų veiklos jubiliejui paminėti. Rudaminos meno mokykla savo veiklą pradėjo 2003 metais. Ji buvo įkurta tam, kad Vilniaus krašto vaikai turėtų vietą, kur galėtų lavinti savo muzikinius ir meninius talentus bei gebėjimus. Iš pradžių ji buvo įsikūrusi Rudaminos F. Ruščico gimnazijos patalpose. Šiai mokyklai iki 2008 metų vadovavo Genadijus Liutvinskis. Pirmaisiais mokytojais, kurie pradėjo darbą su talentingais vaikais, buvo: Bogdan Voicinovič, Jolanta Grabštunovičienė, Oksana Tunevič ir Ingrida Spalinskaitė.Tuo metu buvo įsteigtos fortepijono, akordeono, smuiko bei kanklių klasės, vėliau vaikai galėjo mokytis groti pučiamaisiais instrumentais. Bėgant metams mokyklos kolektyvą papildė nauji pedagogai. Taip pat padidėjo mokinių skaičius. Taigi 2007 metais Vilniaus rajono savivaldybės ir Lenkijos organizacijos ,,Wspólnota Polska“ pastangomis buvo renovuotas senas, 1937 metais pastatytas, Rudaminos mokyklos pastatas. Iškilmingas meno mokyklos atidarymas įvyko 2008 m. sausio 25 dieną. Jos bendruomenė persikėlė į naujas patalpas, kuriose iki šiol vyksta meninė veikla. Nuo 2008 m. mokyklos direktoriumi tapo Jurij Krupičevič. Tais pačiais metais meno mokykloje buvo įsteigtas dailės skyrius.

                      Šiuo metu Rudaminos meno mokykloje mokosi daugiau nei 210 mokinių. Mokyklą lanko vaikai ne tik iš Rudaminos, bet ir Nemėžio, Skaidiškių, Marijampolio, Juodšilių, Valčiūnų ir net Turgelių. Pedagoginį personalą sudaro daugiau kaip 20 kvalifikuotų mokytojų. Rudaminos meno mokykloje veikia 4 muzikinės klasės (styginių, pučiamųjų instrumentų, akordeono ir fortepijono klasės) bei teorijos ir choro klasė. Vaikai taip pat turi galimybę ugdyti savo meninius gebėjimus. Mokiniai susipažįsta su tapyba, grafika, skulptūra, vitražu, dizainu, keramika ir tekstile. Mokslai mokykloje trunka septynerius metus. Mokiniai muzikuoja meniniuose kolektyvuose, kurie veikia Rudaminos meno mokykloje. Jie groja pučiamųjų instrumentų bei smuikininkų ansambliuose, akordeonistų orkestre arba dainuoja jaunių, jaunučių chore, vokaliniame ansamblyje. Mokyklos auklėtiniai sėkmingai dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose festivaliuose ir konkursuose, kuriuose dažnai yra apdovanojami diplomais ir prizais. Daug mokyklos absolventų toliau tęsia muzikos ir dailės studijas Lietuvoje bei užsienyje.  Nuo pat mokyklos įkūrimo joje susiformavo gražios tradicijos. Visa bendruomenė švenčia Naujų mokslo metų atidarymo šventę, Mokytojų dieną, dalyvauja Kalėdiniuose renginiuose, organizuoja Vasario 16-osios ir Kovo 11-osios minėjimus, Motinos dienos bei Mokyklos baigimo ir pažymėjimų įteikimo šventes, taip pat nuolat rengia mokinių ir mokytojų koncertus tėveliams ir rajono visuomenei. Jubiliejinio koncerto organizavime dalyvavo visa mokyklos bendruomenė. Šio koncerto metu scenoje pasirodė Rudaminos meno mokyklos Jaunučių choras (vadovė Tatjana Kinderevičienė), kuris padainavo kelias labai gražias dainas, tarp kitko dainą apie Lietuvą. Puikiai taip pat pasirodė Jaunių choras (vadovė  Genovaitė Kumpienė). Gausiai tą dieną RDKC salėje susirinkusi publika liko sužavėta vokalinio ansamblio „Geniukai“, kuriam vadovauja Genovaitė Kumpienė, pasirodymu. O solinį kūrinį atliko Emil Tunevič (mokytoja G. Kumpienė).

                      Scenoje skambėjo taip pat instrumentinė kūriniai. Prieš publiką pasirodė saksofonistų trio (mokytojas Saulius Balsys), savo muzikinį talentą visiems parodė Justina Jurgelevič. Kūrinį „Baladė“ atliko Rudaminos meno mokyklos absolventas, o šiuo metu LMTA pučiamųjų katedros III kurso studentas Evaldas Masalskis.

                      Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro scenoje pasirodė taip pat svečiai iš Latvijos. Į meno mokyklos jubiliejų atvyko Rygos mokyklos-internato auklėtiniai. Tą dieną padainavo šios mokyklos Jaunučių choras bei 3-4 klasių vokalinis ansamblis (vadovė Inga Bērzina). Galima buvo išgirsti pvz. gražias dainas apie Rygą.

                      Koncerto metu buvo svarstoma apie laisvę ir muziką, dalinamasi prisiminimais apie meno mokyklos veiklos pradžią. Žiūrovai turėjo galimybę multimedijų pagalba susipažinti su Rudaminos meno mokyklos veiklą per 15 jos egzistavimo metų.     Rudaminos meno mokyklos auklėtiniai paruošė nepaprastai puikų koncertą. Tai buvo tikra dvasinė puota.

IMG_5677


Tarptautinė moterų diena Rudaminoje

 Tarptautinė moterų diena tai kasmetinė šventė, kuri yra švenčiama kovo 8 dieną ir kuri įsišaknijo mūsų istorijoje. Tą dieną tuštėja lentynos su saldumynais, o gėlių parduotuvėse išsirikiuoja eilės vyrų, norinčių pradžiuginti savo mylimas ir gerbiamas moteris. Tarptautinės moterų dienos proga visos gražios Rudaminos gyventojos buvo pakviestos į Rudaminos daugiafunkcinį kultūros centrą, kur įvyko tradicija jau tapusi akcija „Pakeisk savo šypseną į gėlę“. Šios akcijos metu visos atvykusios moterys turėjo galimybę sudalyvauti fotosesijoje ir parodyti savo grožį ir moteriškumą. Vienintelė dalyvavimo šioje akcijoje sąlyga – gera nuotaika ir šypsena veiduose. Atvykusios į RDKC moterys buvo apdovanotos gėlėmis. Organizatoriai viliasi, kad visos moterys tą dieną galėjo pasijusti ypatingomis.

IMG_5606


Lietuvių kalbos dienos Rudaminoje

                      „Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas“.                                                               Mikalojus Daukša

                       Lietuvių kalbos dienų proga, šių metų kovo 6 d. Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre vyko viktorina „Moki žodį, žinai kelią“. Ši viktorina buvo skirta Valstybinei kalbai stiprinti ir pažinti. Konkursas vyko keliais etapais. Tarpusavyje kovojo keturios komandos. Kiekviename etape jos turėjo išspręsti daug įdomių užduočių. Dalyvavo šios komandos: „Kolurija”, „Vilnijos kalbininkės”, „Kolegės“ ir „Smalsuoliai“. Lingvistinių mūšių etapuose komandos turėjo išspręsti lietuvių liaudies mįsles, užbaigti lietuviškas patarles ir ištaisyti neteisingus lietuviškus žodžius. Žaidėjai taip pat turėjo pateikti žodžių, kuriuos savo poemoje „Metai“ panaudojo garsus lietuvių poetas Kristijonas Donelaitis, reikšmę. Komandos garbingai atliko visas užduotis, nors kartais jos buvo labai sunkios ir reikalavo daug pastangų. Per pertraukas tarp etapų RDKC scenoje pasirodydavo vokalinis ansamblis „Kolurija“. Vokalinis ansamblis „Kolurija“ tai muzikos entuziastai. Šiandien savo repertuare turi gausybę estradinių dainų. Ansamblis aktyviai dalyvauja visuose renginiuose, koncertuose, festivaliuose ir Vilniaus rajono bei visos Lietuvos šventėse. Renginio metu ansamblis atliko keletą lietuvių liaudies dainų, įskaitant Žemaičių dialektu. Renginio svečiai taip pat sužinojo daug įdomių faktų apie lietuvių kalbą. Pavyzdžiui: gražiausiu lietuvišku žodžiu 2008 m. DELFI skaitytojai išrinko žodį „ačiū“, o žodis „eiti“ lietuvių kalboje turi net 23 reikšmes, lietuvių kalbos abėcėlė turi tiek raidžių, kiek žmogus burnoje dantų – 32.  Kalbinė konkurencija buvo lygi. Galiausiai viktoriną laimėjo komanda „Kolurija“. Ji buvo apdovanota prizais, kuriuos įsteigė RDKC. Visi konkurso dalyviai gavo padėkos diplomus ir simbolines dovanas.

IMG_5534


Tautos istorija įamžinta kino juostoje

              Lietuvos Nepriklausomybės šventės išvakarėse, vasario 15 dieną, Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre buvo rodomas filmas „Tarp pilkų debesų”. Šventinis susitikimas prasidėjo Lietuvos Respublikos himno giedojimu. Prieš filmo seansą visi susirinkusieji turėjo galimybę pasiklausyti Rudaminos „Ryto“ gimnazijos istorijos mokytojo Arvydo Norkūno paskaitos. Jis papasakojo apie Lietuvos partizanų kovas su sovietine okupacija, apie partizanų vadų suvažiavimą, įvykusį Minaičių kaime (dabar Radviliškių rajonas), kai 1949 m. vasario 16 d. buvo pasirašyta deklaracija. Ši deklaracija įteisino Lietuvos laisvės kovos sąjūdį kaip visuotinio ginkluoto pasipriešinimo sovietinei okupacijai organizaciją. A. Norkūnas taip pat skaitė savo kūrybos patriotinius eilėraščius.

                      Filmas „Tarp pilkų debesų“pasakoja jaunospenkiolikmetės merginos Linos Vilkaitės iš Kauno istoriją. Mergina svajojo apie meno studijas, apie atostogas prie jūros, pasimatymus su jai patinkančiu vaikinu. Šios svajonės sugriuvo, kai 1941-ųjų birželio 14 d. į duris pasibeldė sovietų kariškiai. Lina kartu su mama ir jaunesniu broliu yra sugrūdami į gyvulinius vagonus ir ištremiami į Sibirą. Tokio pat likimo sulaukė šimtai tūkstančių lietuvių, latvių ir estų.Filmas pasakoja tremties istoriją Linos akimis, kai vieną vakarą, sugriaunamas mylinčią šeimą turinčios mergaitės ramus gyvenimas. Atskirtas nuo šeimos merginos tėtis prašo jos, kad ji pieštų tai, ką mato. Jautri mergina dokumentuoja gyvenimą Sibire savo piešiniuose, juose taip pat paslėpdama jų ženklus padėsiančius tėvui juos surasti. Jos piešiniai tampa dienoraščiu, kuriame nemeluojama. Juose atsispindi skausmas, alkis, šaltis, sovietų žiaurumas ir nepakeliamos gyvenimo sąlygos Sibire. O šalia – žmonių gerumas vienas kitam, pirmoji meilė ir negęstanti viltis išgyventi. Žmogiškoji stiprybė prieš žiaurų likimą. Šis filmas priminė visiems itin skaudžius Lietuvos istorijos puslapius. Tarp žiūrovų buvo tie, kurie prisimena šiuos baisius laikus.Šis filmas jiems padarė didžiulį įspūdį.Jie turėjo galimybę pasidalinti savo prisiminimais su visais, kurie dalyvavo šiame šventiniame susitikime.  Renginyje dalyvavo garbingi svečiai. Tarp jų reiktų paminėti Liliją Andruškevič – Vilniaus rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėją, kuri visus pasveikino su Lietuvos Nepriklausomybės švente.  Renginio pabaigoje visų laukė vaišės,  kurias paruošė Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro darbuotojai.

IMG_5373


Laikas linksmybėms. Naujametinis vakaras Rudaminoje

 Kalėdinis laikotarpis tai nepaprastas metas. Ne tik vaikystėje laukiame, kad jis truktų kuo ilgiau. Galbūt šiame mūsų gyvenimo laikotarpyje jis yra mums ypatingas dėl tradicijų, dovanų, eglutės ir atmosferos, kuri gaubia šią šventę. Suaugusiems tai tikėjimo gilinimo, vilties ir meilės, atleidimo ir vienybės metas. Kalėdų laikotarpį taip pat turime gerą progą susitikti su draugais ir pažįstamais, su kuriais taip dažnai nesimatėme pasinėrę į kasdienių darbų ir pareigų rutiną.        Likus kelioms dienoms iki Naujųjų metų, gruodžio 28 d., Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre vyko naujametinis vakaras, kuriame dalyvavo linksmybių pasiilgę miesto ir apylinkių gyventojai. Tą dieną jų laukė daug pramogų ir staigmenų. Renginys prasidėjo svečių iš Baltarusijos pasirodymu. Pirmą kartą Rudaminoje svečiavosi muzikinis teatras „Rada“ iš Gardino. Muzikinis teatras „Rada“ yra valstybinis profesionalus kolektyvas iš Baltarusijos, kuris jau 10 metų vykdo aktyvią koncertinę veiklą ne tik savo šalyje, bet ir už jos ribų. Jis gastroliavo Rusijoje, Belgijoje, Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje ir Slovakijoje. Teatro direktorius – Ruslan Milaj, o choreografė – Oksana Kimkitova – Peterburgo Aukštosios choreografijos mokyklos absolventė, turinti aukštą prestižą Baltarusijos choreografų tarpe. Oleg Puchov yra kolektyvo gražios muzikos ir aranžuočių autorius. Muzikinį teatrą „Rada“ sudaro 25 artistai. Tai yra artistai-instrumentalistai (Dmitrij Kazieka – akordeonas, Julija Adamienia – perkusija, Andrej Sakovič – smuikas, Pavel Sievko – basinė gitara, Michail Siedielnik – gitara), artistai-vokalistai (Andrej Doktorov, Radmila Bondar, Elena Filippovič, Vladislav Žuk) ir baleto artistai. Teatro repertuarą sudaro dainos, šokiai, lirinės poemos ir jumoristiniai trumpi vaidinimai.  Vienas dalykas niekad nesikeičia – aukšto profesionalumo ir žiūrovų širdis jaudinančių pasirodymų junginys.

                Muzikinis teatras „Rada“ Rudaminoje pasirodė su savo čigonų ir kazokų programomis, kurias sudarė gražiausios dainos ir numeriai. O teatro repertuaras tikrai yra labai turtingas. Naujametinio vakaro svečiai turėjo galimybę pamatyti būdingiausius čigonų ir kazokų šokius, dainuoti kartu su artistai.  Kai kurios melodijos žiūrovams buvo jau žinomos. Kiekvienas teatro pasirodymas – tai ryški šventė, kuri visada ilgam laikui palieka žiūrovų širdyse neišdildomą įspūdį. Šis pasirodymas taip pat nebuvo išimtis. Niekas neliko abejingas linksmai muzikai, kuri pakėlė visus nuo kėdžių šokiams.

              RDKC scenoje pasirodė taip pat jauna artistė Gabrielė Zdanavičiūtė, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos 10 klasės mokinė, daugybės Lietuvos ir kitų šalių (Bulgarijos, Portugalijos) muzikinių konkursų ir festivalių laureatė. Nuo mažens dainavimas yra Gabrielės aistra. Juodšilių gyventojai dažniausiai turėjo galimybę ją išgirsti pal. Michalo Spockos bažnyčioje, kur Gabrielė dainavo psalmes. Gabrielė buvo taip pat kolektyvo „Extra Junior“, kuriam vadovavo Veslav Dudzinski, narė. Ji taip pat dalyvavo muzikiniame televizijos šou „Lietuvos balsas“ ir kartu su dar trimis jaunomis vokalistėmis pateko į finalą. Naujametinio vakaro metu Gabrielė padainavo dainas, kurias atliko muzikiniame televizijos projekte, ir kurios pavergė visų klausytojų širdis.  Savo talentu visus svečius sužavėjo taip pat Kevin Jasinski, kuris klarnetu pagrojo nepaprastai gražų kurinį. Renginio svečius pavergė užburiantis „Šokis su sparnais“, kurį atliko ansamblis „Luna“. Naujametiniame renginyje netruko įvairių konkursų, žaidimų ir kitų įdomybių. Visi noriai dalyvavo karaokės konkurse. Konkurso taisyklės buvo paprastos. Dalyviai ant kiekvieno stalelio rado kortelę su numeriu ir dainos, kurią jie turėjo atlikti, pavadinimu. Pasirodymų eilė buvo nustatyta per loteriją. Šis žaidimas įrodė, kad Vilnijos krašte gyvena labai gabūs, talentingi žmonės. Juos drąsiai galima pavadinti „Geriausiais Vilnijos krašto ir Lietuvos dainininkais“. Konkurso dalyviai už gražius pasirodymus ir linksmos atmosferos sukūrimą buvo apdovanoti dovanėlėmis. Naujametinis renginys negalėjo apsieiti be Kalėdų Senelio. Jis svečiams parpuošė daug mielų staigmenų. Šio renginio vedančiosiomis buvo Karolina Petruševič ir Agata Karpovič, o konkursų ir žaidimų vedančiąja – Olga Černiavskaja, kuri paruošė taip pat trumpą pasirodymą su muilo burbulais. Naujametinis renginys vyko iki aušros. Svečiai puikiai leido laiką šokdami grojant linksmai muzikai.

IMG_4670


Eglutės įžiebimo šventė Rudaminoje

       Rudamina ruošiasi šventėms. Sekmadienį, gruodžio 9 dieną, Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre vyko renginys, kuriuo metu buvo įžiebta eglutė.  Į šventę atvyko daug vaikų, kuriuos lydėjo jų tėvai bei seneliai. Vaikų laukė įvairios atrakcijos ir žaidimai. Jie kartu su animatoriais ir kūrė ilgą traukinį, vaizdavo vandenyne plaukiojančius ryklius, pingvinus, susipažino su beždžionėmis, skambant linksmai muzikai šoko, atkartodami animatorių judesius. Taip pat buvo Kalėdų senelis su pilnu maišu dovanų. Pasiilgę vaikai skubėjo jį pasveikinti ir apkabinti. Jie gavo nuo Kalėdų senelio įvairias dovanas. Po to šventė vyko lauke. Ten visų laukė eglutė. Graži, žalia, kvepianti, papuošta spalvingomis lemputėmis ir žaislais. Ji yra nepakeičiama šventinio meto pranašautoja, įveda mus į magišką nuotaiką, pripildyta meilės ir gimtųjų namų šilumos. Į šventę atvykę vaikai, jų tėvai bei svečiai iškilmingai įžiebė Kalėdų eglutę. Šventėje Rudaminoje dalyvavo garbingi svečiai. Iš tolimo Košalino (Lenkija) atkeliavo Lenkijos elektrikų draugijos Košalino skyriaus atstovai. Tarp jų: Zenon Lenkevič – skyriaus pirmininkas, Bronislav Olenkovič bei Ignacy Chšanovski – firmos „Energo-bud“ vadovas. Ignacy Chšanovski pasveikino visus artėjančių Šv. Kalėdų bei Naujųjų metų proga ir palinkėjo visiems sėkmės ir klestėjimo. Renginyje taip pat dalyvavo Rudaminos seniūnijos seniūnas Juzef Šatkevič. „Eglutės įžiebimu pradedame pasiruošimo Šv. Kalėdoms laikotarpį. Prieš pat Naujuosius dar turime laiko pagalvoti apie šiuos metus. Tai proga, kai galima padėkoti arba atsiprašyti savo artimųjų bei draugų“ – sakė seniūnas. Vaikams jis palinkėjo turtingo Kalėdų senelio, daug dovanų, o jų tėvams ir seneliams linkėjo, kad Šv. Kūdikėlis Jėzus atneštų visiems sveikatą ir laimę.

IMG_4205


„Vilnijos kraštas – kultūrų paribys amžių tėkmėje“

 Šiais metais jau šeštą kartą Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre vyko Tarptautinis etnokultūros festivalis „Vilnijos kraštas – kultūrų paribys amžių tėkmėje“. Šis festivalis kiekvienais metais pritraukia vis daugiau mylėtojų. Festivalis tęsėsi tris dienas. Lapkričio 16 d., pirmą festivalio dieną, vyko viktorina „Etnokultūra“. Šioje viktorinoje dalyvavo keturios komandos, kurias sudarė Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro atstovai, Rudaminos seniūnijos darbuotojai, Vilniaus rajono 6savivaldybės Centrinės bibliotekos bibliotekininkai bei Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos atstovai. Klausimai buvo susiję su festivalio istorija, kultūra ir skirtingų tautų patarlėmis. Viktoriną laimėjo komanda „Kulturalni.pl“ – Centrinės bibliotekos atstovai. Laimėtojai ir visi dalyviai buvo apdovanoti. Ši viktorina praplėtė dalyvių žinias apie festivalį ir apie Lietuvoje gyvenančias tautybes. Antroji festivalio diena buvo skirta iš užsienio atvykusių meno kolektyvų bei kolektyvų, veikiančių prie Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro, integraciniams susitikimams. Festivalio svečiai turėjo galimybę pažinti gražiausias Vilniaus vietas. Lapkričio 18 d. buvo festivalio kulminacija. Tą dieną įvyko visų į šventę atvykusių svečių koncertas. Scenoje pasirodė vokalinis ansamblis „Rudomianka“ – vaikų vokalinė grupė bei jaunųjų kapela. Gausiai salėje susirinkusi publika turėjo galimybę žavėtis soliniu Gabrielės Zdanavičiūtės pasirodymu. Visus savo artistiškumu sužavėjo Baltarusijos akademinis šokių kolektyvas „Kharoshki“ – mažiausiųjų ir vaikų šokių grupė. Jiems vadovauja baleto ir ansamblio „Kharoshki” solistai. Kolektyvo „Kharoshki” vaikų šokių grupė yra Italijos, Bulgarijos, Danijos, Rusijos ir Baltarusijos šokių konkursų ir festivalių nugalėtojai. Scenoje ne vieną kartą pasirodė ansamblis „Džerelce“ iš Ukrainos. 2015 metais šis kolektyvas šventė savo įkūrimo 25-metį. Tai yra vienas geriausių šios šalies vaikų šokių ansamblių. Jį sudaro 150 įvairaus amžiaus vaikai. Ansambliui vadovauja Anna Makarova. Į Rudaminą atvyko tik dalis šio jaunatviško kolektyvo. Žiūrovus sužavėjo ansamblis „Mały Jawor”. Tai yra jauniausia Elitos Sinkevič vadovaujamo ansamblio „Jawor“ grupė. Šis ansamblis veikia Avižienių kultūros centre. Pirmą kartą Rudaminoje svečiavosi jungtinis Lenkijos lietuvių etninės kultūros draugijos ansamblis. Šis kolektyvas atvyko iš Punsko. Festivalio Rudaminoje metu ansamblis pristatė vaidinimą „Kazimieras Mielkus – Punsko krašto šviesuolis“. Pasirodymą praturtino lietuvių liaudies dainos ir šokiai. Festivalio organizatoriai paruošė staigmeną žiūrovams. Salėje susirinkusi publika turėjo galimybę aktyviai dalyvauti viktorinoje. Laimėtojai buvo apdovanoti gražiomis dovanėlėmis, kurias paruošė Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro darbuotojai.  VI Tarptautinį etnokultūros festivalį Rudaminoje savo dalyvavimu pagerbė garbingi svečiai. Į šventę atvyko Lilija Andruškevič – Vilniaus rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja ir Vladislav Kačanovski – Rudaminos seniūnijos bendruomenės pirmininkas. Lilija Andruškevič lietuvių, lenkų bei rusų kalbomis padėkojo organizatoriams už puikią šventę, o dalyviams – už nepaprastai gražius pasirodymus. 

IMG_3349


„Lenkija mūsų širdyse”

2018 m. lapkričio 11 d. Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre Lenkijos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio proga vyko šventė.  Jubiliejaus minėjimas prasidėjo nuo šv. mišių Rudaminos Švč. Mergelės Marijos Gerosios Patarėjosbažnyčioje, kurias aukojo kunigas Viktor Bogdevič. Po sekmadieninės liturgijos svečiai nuvyko į Rudaminos daugiafunkcinį kultūros centrą, kur visi dalyvavo renginyje „Lenkija mūsų širdyje.“ Atvykstančius į šį renginį svečius pasitiko balta ir raudona spalvomis papuošta Kultūros centro salė ir koridorius, o polonezas, kurį atliko jauni smuikininkai, dar labiau sustiprino šventinę nuotaiką. Gausiai susirinkusiai auditorijai buvo pristatyta graži inscenizacija, kurią paruošė Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos mokiniai. Jauni aktoriai, apsirengę baltais drabužiais, apsijuosę raudonais kaspinais, papasakojo apie sunkų Lenkijos kelią link nepriklausomybės. Šį pasakojimą praturtino multimedijos prezentacija iliustruojanti Lenkijos istorijos vingius.Po vaidinimo Rudaminos meno mokyklos auklėtiniai smuikais pagriežė „Laisvės valsą“ ir „Neapolio dainą“. Visus sužavėjo akordeonistai, kurie atliko nepaprastai gražų kūrinį „Linksmas maršas“. Jaunosios folkloro ansamblio „Rudomianka“ grupės pasirodymas padarė neįtikėtiną įspūdį žiūrovams. Plodami dainų ir šokių taktan žiūrovai išreiškė savo susižavėjimą ir padėką jauniems artistams. Scenoje pasirodė taip pat ir vyresnioji folkloro ansamblio „Rudomianka“ grupė. Renginio pabaigoje visi salėje esantys žiūrovai kartu atliko dainą „Rota“ ir Lenkijos himną.   Į šventinį minėjimą Rudaminoje atvyko daug garbingų svečių, tarp jų: Albert Narvoiš – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas, Miroslava Klim – Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė, Lilija Andruškevič – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėja, Juzef Šatkevič – Rudaminos seniūnijos seniūnas, Žaneta Jankovska – Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos direktorė, Jurij Krupičevič – Rudaminos meno mokyklos direktorius, Irena Bylinska – Rudaminos lopšelio-darželio direktorė, Vladislav Kačanovski – Rudaminos bendruomenės pirmininkas bei Miroslav Voitiulevič – Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos vadovas.

IMG_2630


SPORTO ŠVENTĖ RUDAMINOJE

Š.m. rugpjūčio 18 dieną, Rudaminoje įvyko sporto šventė, kurios metų visi norintys galėjo varžytis tokiose rungtyse kaip: štangos spaudymas gulint, prisitraukimai. Taip pat buvo suorganizuoti krepšinio snaiperių, smiginio ir tinklinio turnyrai. Paskutinis sulaukė daugiausiai dėmesio. Net aštuonios tinklinio komandos varžėsi dėl RDKC vasaros taurės. Šiame turnyre III vietą užėmė komanda „Mix” iš Nemėžio, II vietą – Lavoriškių komandą, na o turnyro taurę laimėjo komanda iš Grigaičių. 
Šventės metų visi norintis galėjo pasidaryti kūno masės analizę, kuria atlikinėjo Vilniaus visuomenės sveikatos biuras. Organizacijos atstovė ne tik atliko analizę, bet ir suteikė vertingas rekomendacijas. 
Geras oras, sportas ir puiki nuotaika – taip prabėgo sporto šventė Rudaminoje.

39557985_934260080111837_9029271095970103296_o


Dainų konkursas „Šimtai balsų“ Rudaminoje

 Lietuvos valstybės ir Lenkijos valstybės atkūrimo 100-mečio proga šių metų liepos 27 dieną Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre įvyko vaikų ir jaunimo lenkų dainų konkursas „Šimtai balsų“. Konkurso tematika: lenkų (liaudies, klasikinės arba šiuolaikinės lenkų kompozitorių) dainos. Dalyviai privalėjo paruošti po dvi dainas. Visus pasirodymus vertino kompetentinga komisija, į kurios sudėtį įėjo: Elžbieta Klukovska, lenkų vaikų liaudies šokių kolektyvo „Bursztynki” vadovė, Violeta Cereška, Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro direktorė, Miroslava Klim, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė ir Vilniaus rajono Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, bei Justyna Ignac-Kycia – mokytoja muzikos mokykloje Lenkijoje.  Dainų konkurse dalyvavo aštuoni jauni artistai. Tai buvo ne tik soliniai pasirodymai, bet scenoje pasirodė tai pat ir duetas. Šiame konkurse dalyvavo Nikol Aleksejeva, Cezarijus Gancevski i Kajetana Permatninaitė, Agata Maslovska, Elžbieta Rosovska, Olga Purpurovič, Agnieška Rydzik bei Justyna Tankelun. Skambėjo dainos lenkų, lietuvių ir anglų kalbomis.

Komisija vertindama visus pasirodymus atsižvelgdavo į vokalą, meninę raišką ir dalyvių įvaizdį. Šiame konkurse III-ąją vietą užėmė Agnieška Rydzik iš Lenkijos. II-ąją vietą komisija skyrė Agatai Maslovskai. I-ąją vietą pasidalijo Nikol Aleksejeva ir Elžbieta Rosovska. Visi konkurso dalyviai gavo padėkos diplomus ir atminimo dovanėles, o nugalėtojai – apdovanojimus.

Daugiau skaitykite ir nuotraukų galėriją pamatysite čia: https://www.facebook.com/RudaminosDKC/?hc_ref=ARS_yA-5FnJNk5NRv-T-wdRZ5m9shRavTUMlIPruYIkQ0ZGcOzsUqbqSxVL2IzvPHVY&fref=nf

IMG_1264


Valstybės dienos minėjimas

Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre

                      Šiais metais Lietuva švenčia Lietuvos Nepriklausomybės Akto pasirašymo šimtmetį. Šia proga bei Mindaugo Karūnavimo dienos proga visoje šalyje buvo organizuota daug įvairių renginių ir koncertų. Prie šių svarbių datų minėjimų taip pat prisijungė Rudaminos bendruomenė. Šių metų liepos 5 dieną Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre vyko gražios iškilmės. Renginio svečiai turėjo galimybę dalyvauti istorinėje viktorinoje. Už teisingus atsakymus dalyviai gaudavo prizus. Susirinkusiems buvo pademonstruotas 2017 metais sukurtas gražus ir jaudinantis filmas „Emilija iš Laisvės Alėjos“. Tai lietuvių istorinė drama. Filmo veiksmas susijęs su neramumais, vykusiais Kaune 1972 m. Renginio metu buvo kuriamas filmukas „100 ačiū Lietuvai“. Prie to galėjo prisidėti visi į minėjimą atvykę svečiai. Šio projekto dalyviai pasisakė, už ką jie yra dėkingi Lietuvai. Be to visi norintys galėjo apžiūrėti knygų parodą, skirtą Lietuvos kino istorijai. Į renginį atvyko garbingi svečiai: Rudaminos seniūnijos seniūnas Juzef Šatkevič, Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos direktorius Miroslav Voitiulevič, Rudaminos lopšelio-darželio direktorė Irena Bylinska bei Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro direktorė Violeta Čereška. Pagrindiniai renginio organizatoriai: Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka ir Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras.

2018 07 05 Rudamina dėkoja Lietuvai


Magiškos Joninės Rudaminoje

Birželio 23 d. prie Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro vyko šventinis koncertas „Magiškos Joninės Rudaminoje“, kurių nepraleido ir Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst. Šios gražios dienos proga, Savivaldybės merė pasveikino visus Jonus ir Janinas, prie gražiausių sveikinimų prisidėjo ir Rudaminos seniūnijos seniūnas Juzef Šatkevič. Jonams ir Janinoms iškilmingai buvo įteikti tradiciniai Joninių šventės vainikai.

Šventinę atmosferą sukūrė atvykę šokių ir dainų kolektyvai. Savo kūryba visus žavėjo atvykęs dainų kolektyvas iš Rukainių, kuris atliko dainas lenkų ir italų kalbomis. Žiūrovus taip pat džiugino kolektyvas „Relaks“. Įspūdingą pasirodymą pristatė cirko duetas „Szer“, kuris savo veiklą aktyviai vysto jau 13 metų.

Sulaukta ir ypatingų svečių. Gražiomis dainomis visus linksmino atvykusi grupė „Funky“ bei atlikėjai iš Minsko „Drozdy“. Atvykę svečiai sukūrė nepakartojamai draugišką ir linksmą šventinę atmosferą.

Trumpiausios metų nakties renginiuose dalyvaujantys rajono gyventojai turėjo galimybę sudalyvauti įvairiuose žaidimuose, konkursuose bei sporto varžybose vaikams ir suaugusiems. Vykusioje liaudies darbų mugėje, gyventojai turėjo progą įsigyti unikalių rankdarbių.

Gerą šventinę nuotaiką užtikrino fejerverkai ir tradicinis Joninių laužas. Nepaisant lietingo oro, visi iki paryčių linksminosi diskotekoje.

35236142_876975749173604_9049620144212410368_o


Rinkimai į RDKC darbo tarybą

2018 m. birželio 11 dieną nuo 8.00 val. iki 17.00 val. Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre vyks rinkimai į Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro darbo tarybą.

play-stone-1738160_960_720


Filmas visai šeimai Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre

Nuotaikinga animacinė juosta visai šeimai „Gandrų siuntų tarnyba“ pralinksmino visus Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga atvykusius į Rudaminos daugiafunkcinį kultūros centrą. Filmukas pasakojo istoriją apie tai, jog kadaise vaikus nešę gandrai turi naują misiją – jie pristatinėja prekes, parduodamas milžiniškoje internetinėje parduotuvėje. Darbščiausias bendrovės gandras, vieną dieną netyčia įjungia kūdikių gamybos mašiną, ir ši sukuria žavią mažą mergaitę… Beprotiškų nuotykių ir atradimų kupina kelionė, sugražino gandrams „tikrąją“ jų misiją – gabenti vaikus.

Mažiausieji žiūrovai kartu su tėveliai linksmai ir jaukiai praleido sekmadienio popietę, o po seanso vaikai dar gavo saldžias staigmenas.

IMG_9935


Tarptautinis liaudies šokio festivalis Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro scenoje

                       Daugiau nei 250 dalyvių žygiavo sekmadienio popietę per Rudaminą į Šv. Mišias, kurios buvo aukojamos Rudaminos Švč. Mergelės Marijos Gerosios Patarėjos bažnyčioje. Po Šv. Mišių Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro scenoje 11 ansamblių pradėjo spalvingą II tarptautinį vaikų ir jaunimo kolektyvų liaudies šokių festivalį „Šok, šok, pasuk“ („Tańcuj, tańcuj, okręcaj…”). Šokių kolektyvus vertino nusipelniusi komisija. Šią komisiją sudarė Henryk Kasperovič – ilgametis šokių ir dainų ansamblio „Wilia“ šokėjas, kuris iki šiol yra liaudies šokių ir dainų kolektyvo „Zgoda“ vadovas ir choreografas; Judita Angelė Ušinskaitė – dėstytoja ir režisierė ir Renata Lisovska-Urbanovič – dainų ir šokių ansamblio „Jawor“ choreografė. Festivalis buvo be galo turtingas, nes žiūrovai galėjo mėgautis lietuvių, baltarusių ir lenkų šokiais. Scenoje pasirodė kolektyvai iš Rudaminos, Marijampolio, Juodšilių, Pakenės, Rokiškių bei Eišiškių. Iš užsienio į festivalį atvyko nusipelnęs baltarusių liaudies dainų ir šokių ansamblis „Karolinka“, kuris meniškai ir profesionaliai žiūrovams pristatė lenkų ir baltarusių šokius. Visus sužavėjo ansamblis iš Lenkijos „Zielony Jawor“ bei kolektyvas iš Baltarusijos „Khoroshki”. Kiekvienas kolektyvas gavo pirmo, antro ar trečio laipsnio diplomus, gražią statulėlę bei buvo apdovanotas gausiais publikos plojimais. Grand Prix atiteko kolektyvui „Karolinka“. Festivalis – tai puiki galimybė keistis kūrybine patirtimi, populiarinti šokį vaikų ir jaunimo tarpe bei užmegzti naujas pažintis. Nėra jokių abejonių, kad ateityje bus organizuojami kiti festivaliai, į kuriuos atvyks dar daugiau kolektyvų iš Lietuvos bei užsienio. Dėkojame Lietuvos Kultūros Tarybai, kuri dalinai finansavo šį renginį.

IMG_9904


Švč. Mergelės Marijos Gerosios Patarėjos atlaidai ir Rudaminos seniūnijos šventė

 Šių metų balandžio 22 d. Rudaminoje įvyko Švč. Mergelės Marijos Gerosios Patarėjos atlaidai ir Rudaminos seniūnijos šventė. Iškilmes pradėjo Šv. Mišios, kurias laikė kunigas Vladimir Solovej. Atlaidų šventę tęsė koncertas, kuris vyko Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre. Koncerto vedančiosios Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos moksleivės, širdingai pasveikino gausiai susirinkusią publiką. Jos trumpai papasakojo apie miestelį, jo istoriją ir dabartį, pabrėždamos, kad Rudamina yra mūsų mažoji tėvynė, kur visi dirba bendruomenės gerovei. Šventinio koncerto metu, publiką linksmino Rudaminos kolektyvai, Rudaminos meno mokyklos, Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos, darželio-lopšelio jauni auklėtiniai. Savo meninį talentą parodė folklorinio ansamblio „Rudomianka“ jaunesnioji ir vyresnioji grupė, Dainų ir šokių ansamblio „Zgoda“ dvi grupės. Scenoje, taip pat, pasirodė vokalinis ansamblis „Kolurija“ ir „Gija“. Savo muzikinį talentą pademonstravo ir jauni artistai. Kevin Jasinski grojo klarnetu, o Gabrielė Ždanavičiūtė atliko gražią dainą anglų kalba.

Šventės svečiai turėjo galimybę susipažinti su kraštotyros knygų paroda „Rudamina senesnė už Vilnių“, kurią parengė Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka. Šioje parodoje buvo eksponuojamos knygos, kuriose yra informacija apie Rudaminą. Parodos moto tapo Viktoro Domackio žodžiai: „Mylėkime savo regioną, tradicijas, papročius, darykime ką nors jo gerovei, kol gyvenimas leidžia, neužmirškime tų, kurie mus paliko ir istorijos naštą ant savo pečių nešė“.

 Atlaidų šventę pagerbė garbingi svečiai, tarp jų Česlav Olševski, Lietuvos Respublikos Seimo narys nuo Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos. Iškilmėse dalyvavo taip pat Teresa Demeško, Vilniaus rajono mero pavaduotoja. Padėkos žodį tarė Rudaminos seniūnijos seniūnas Juzef Šatkevič.

IMG_8737


KONKURSAS RUDAMINOS DAUGIAFUNKCINIO KULTŪROS CENTRO BUHALTERIO PAREIGOMS UŽIMTI

Skelbiamas konkursas Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro buhalterio pareigoms užimti. Įstaigos pavadinimas – Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras, Vilniaus g. 2, Rudamina. Pareigybės pavadinimas – buhalteris.                                                                                                Darbo krūvis – 40 val. per savaitę.

Darbo pobūdis:                                                                                                                          1. apskaitos dokumentų tvarkymas;                                                                                                    2. mokestinių, biudžeto vykdymo ir finansinių ataskaitų rengimas;                                    3. piniginių srautų valdymas;                                                                                                            4. finansų strateginio plano, biudžeto prognozių sudarymas;                                                      5. finansų kontrolė;                                                                                                                        6. faktinių ir planuojamų finansinės veiklos rezultatų analizė;                                                                7. kitos su buhalterine apskaita susijusios užduotys.

Kvalifikaciniai reikalavimai:                                                                                                                       1. Ne žemesnis kaip aukštesnysis buhalterinis išsilavinimas;                                                         2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius biudžeto sandarą ir buhalterinę apskaitą, būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atsakomybės įstatymu, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais (VSAFAS);                                                                     3. mokėti dirbti kompiuteriu: Microsoft Office (Word, Excel) programomis, turėti gerus raštvedybos įgūdžius;                                                                                                                     4. mokėti dirbti su sistema VSAKIS, LABBIS, PASKATA;                                                                       5. ne mažesnė kaip 5 metų darbo patirtis. Papildomi reikalavimai: atsakingumas, pareigingumas, sąžiningumas.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:                                                              1. Prašymas leisti dalyvauti konkurse;                                                                                        2. Asmens dokumento kopija;                                                                                                          3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;                                                                  4. Gyvenimo aprašymas (CV);                                                                                                      5. Pretendento anketa;                                                                                                                          6. Darbo patirtį patvirtinantys dokumentai.

Dokumentų pateikimas:                                                                                                             Dokumentai pateikiami Valstybės tarnybos portale adresu:              http://portalas.vtd.lt/lt/rudaminos-daugiafunkcinio-kulturos-centro-vyriausiasis-buhalteris-322;515640.html iki 2018 m. gegužės 1 d.

PAREIGINIAI NUOSTATAI                                                                                                      PRETENDENTO ANKETA                                                                                                                PRAŠYMAS LEISTI DALYVAUTI KONKURSE

 


Vilniaus rajono vaikai ir jaunimas tikrai myli Lietuvą

                      Kovo 11-osios šventės proga, minint 100 Lietuvos valstybės atkūrimo metines, Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras paskelbė Vilniaus rajono vaikų ir jaunimo piešinių konkursą „Kodėl aš myliu Lietuvą“. Dalyviai keturiuose amžiaus kategorijose turėjo piešiniuose pavaizduoti savo meilę Tėvynei. Konkursas sulaukė didelio susidomėjimo, į kultūros centrą buvo pristatyti net 180 darbų iš viso Vilniaus rajono. Kiekvienas konkurso dalyvis piešinio temą pristatė savaip ir galima drąsiai teigti, kad yra šimtas ir dar daugiau priežasčių, kodėl mes mylime Lietuvą.

Piešinių parodos atidarymo išvakarėse garbinga komisija susirinko, kad galėtų nuspręsti, kurie darbai verti apdovanojimo. Komisijos nariai – Renata Utovka, Pavel Bota ir Aleksander Subotkevič (Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos ir Rudaminos meno mokyklos dailės mokytojai) turėjo daug darbo ir ilgai svarstė, kurie dalyviai pasistengė labiausiai. Daugiausiai meilės, kruopštumo ir originalumo komisija įžvelgė šių autorių darbuose:

4-6 metų amžiaus kategorijoje geriausi buvo – Eva Karpovič iš Rudaminos (I vieta), Viliam Šablovski iš Mickūnų (II vieta) ir Kamila Šostak iš Lavoriškių (III vieta);

7-10 metų amžiaus kategorijoje sėkmingiausiais tapo – Nikita Kovalenko iš Šumsko (I vieta), Gabija Bujnovska iš Lavoriškių (II vieta) ir Aleksas Mickonas iš Nemėžio (III vieta);

11-14 metų amžiaus kategorijoje laurus nuskynė – Uršulina Lyndo iš Lavoriškių (I vieta), Ugnė Gerasimovaitė iš Nemėžio (II vieta) ir Gabriela Kudinova iš Juodšilių (III vieta);

15-18 metų amžiaus kategorijoje nugalėtojais tapo – Evelina Jasinskaitė iš Avižienių (I vieta), Sveta Stepanavičiūtė iš Lavoriškių (II vieta) ir Karolina Džengo iš Lavoriškių (III vieta).

Prizinių vietų laimėtojai ir visi konkurso dalyviai buvo pakviesti į parodo atidarymą-koncertą kovo 9 dieną Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre. Komisijos nariai įteikė nugalėtojams puikius prizus, o visi kiti piešinių autoriai gavo padėkas ir atminimo dovanas. Koncerto metu renginio vedėja atskleidė už ką Lietuvą myli Europa ir visas pasaulis. Priežasčių mylėti savo šalį neįmanoma suskaičiuoti. Žiūrovai turėjo galimybę pamatyti sveikinimus Lietuvai iš Urugvajaus, tų asmenų, kurie ne karto nebuvo mūsų šaly, bet jie mokosi lietuviškų šokių ir dainų, buriasi į lietuviškas bendruomenes dėl to, kad jų ankstesnės kartos buvo kilusios iš Lietuvos. Mažieji „Žiogeliai“ iš Rudaminos taip pat visus žavėjo savo nuoširdumu ir gražiais lietuviškais šokiais. Po renginio svečiai, dalyviai, vaikai ir jų tėveliai paliko savo delnų atspaudus, taip gimė Lietuvos trispalvė, kuri puošia kultūros centrą.

Renginio organizatoriai dėkoja visiems konkurso dalyviams, jų tėveliams, Vilniaus rajono mokykloms ir darželiams, mokytojams ir auklėtojoms, Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro administratoriams, kurie prisidėjo prie bendro tikslo, kad vaikų ir paauglių piešiniai laiku atkeliautų į kultūros centrą, ir kad šiandien visi galėtume džiaugtis nuostabia piešinių paroda. Kviečiame visus apsilankyti Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre ir patiems pamatyti, kodėl vaikai ir jaunimas myli Lietuvą. Paroda veiks iki š.m. kovo 18 dienos.

IMG_8365


Akcija „Pakeisk savo šypseną į gėlę“

            Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre jau tradicija tapusi akcija „Pakeist savo šypseną į gėlę“ šiais metais kovo 8 dieną kaip ir pernai sulaukė didelio moterų dėmesio. Visos damos buvo kviečiamos į kultūros centrą, kur galėjo sudalyvauti linksmoje fotosesijoje Moters dienos proga. Didelis nepakartojamų, gražių moterų būrys atvyko su šypsenomis veiduose nusifotografuoti. Be to, šiais metais visos norinčios galėjos sudalyvauti RDKC facebook‘o paskyroje skelbtame konkurse ir laimėti dovanų kuponą visažisto paslaugoms. Nugalėtoji buvo išrinkta burtų keliu fotosesijos metu. Akcijos organizatoriai džiaugiasi, kad tokią nuostabią dieną visos damos švytėjo iš laimės ir Tarptautinę moterų solidarumo dieną šventė kartu Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre.

IMG_8067


Sveika būk, taip laukta! Vasaryje parėjusi”…

Tokiu pavadinimu, Emilijos Stankevičienės dainos žodžiais, buvo pavadintas Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtas renginys, vykęs 2018 m. vasario 18 d. Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre.

„Vasario 16-oji – pati reikšmingiausia Lietuvos istorijos data. 2018 metais švenčiame modernios Lietuvos gimimą. Ši data lyg tiltas sujungia 1253 m. liepos 6 d. gimusią senąją Lietuvą ir 1990 m. kovo 11 d. atkurtą nepriklausomą Lietuvą“ – renginio vedėjų žodžiais Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre prasidėjo šventinis minėjimas – koncertas, kurio metu skambėjo tradicinės iki širdies gelmių pažįstamos lietuviškos dainos, nuoširdūs vaikų linkėjimai Lietuvai, tautiniai lietuvių liaudies šokiai. Į renginį atvyko ne tik besibičiuliaujantys Vilniaus rajono ir Vilniaus miesto meno kolektyvai, bet ir garbingi svečiai. Atvyko Lietuvos Respublikos Seimo nariai Česlav Olševski ir Rimantas Jonas Dagys, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys Jonas Vasiliauskas, Vilniaus Romerio universiteto Politologijos katedros docentas, istorikas, mokslų daktaras Ramūnas Trimakas, to paties universiteto docentas daktaras  Gediminas Kazėnas.  Atvyko ir   Rudaminos seniūnas Juzef  Šatkevič, Rudaminos   seniūnijos bendruomenės centro pirmininkas Vladislav Kačanovskij, Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos direktorius Miroslav Voitiulevič. Renginio pradžioje visi jo dalyviai sugiedojo Lietuvos Respublikos Himną, kovojusių ir žuvusių už Tėvynės  laisvę atminimas pagerbtas tylos minute.

Jaukų, kone  dvi valandas trukusį koncertą gausiai susirinkusiems renginio dalyviams dovanojo Rudaminos vaikų darželio „Ąžuoliukas“ auklėtiniai  ir Vilniaus Salininkų darželio jaunieji atlikėjai bei jų vadovės. Kolektyvas keitė kolektyvą, dainas – šokiai ar liaudiškos muzikos kapelos atliekamos melodijos. O buvo ką paklausyti, ką pasižiūrėti, tai: Vilniaus Pašilaičių bendruomenės kapela „Žirginėliai“, vadovaujami Valentino Miškeliūno, Buivydiškių vyrų vokalinis ansamblis „Seni draugai“, vadovas Petras Garšva  ir folkloro ansamblis „Verdenė“, vadovė Rasa Kauzonaitė,

Vilniaus miesto tautinių šokių kolektyvas „Ainiai“ su vadove Nijole Turčinavičiene, Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro meno kolektyvai „Gija“ ir „Kolurija“, vadovaujami Leono  Pamerneckio ir Janinos  Pamarnackienės, Vilniaus miesto Tautinės raiškos sambūris, vadovaujamas Juozo Timo, Vilniaus rajono Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro Glitiškių  skyriaus dainininkai, vadovaujami Elenos Sartatavičiūtės.

Įvairių žanrų, įvairaus stiliaus  meninė programa neprailgo, o jos tarpuose šiltus sveikinimo žodžius renginio dalyviams išsakė LR Seimo narys Č. Olševski, užbaigdamas žodžiais „Vardan tos… vienybė težydi!“, bei R. J. Dagys.

Dėkojame Rudaminos parapijos klebonui, kunigui Viktorui Bogdevič už leidimą minėti Valstybės šimtmetį šv. Mišių aukoje, kurios metu liturgiją skardžiais balsais papuošė vokalinio ansamblio „Seni draugai“ vyrai. Sakome – ačiū visiems rudaminiečiams ir svečiams už dalyvavimą, už atsivežtą širdžių šilumą!

 IMG_7666


Užgavėnės Rudaminoje 2018

 Sekmadienio popietę Rudamina linksminosi – visi gyventojai, šokant ir dainuojant linksmai išvarė žiemą, prisimindami, kad netrukūs Lietuvos valstybė švęs savo šimtmetį.

Tradiciškai, prie Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro šurmuliavo tikras Užgavėnių miestelis. Šventės pradžioje sveikinimo žodį pateikė gerbiamieji svečiai: LR Seimo narys Česlav Olševski, Vilniaus rajono savivaldybės vicemerė Teresa Demeško ir Vilniaus rajono savivaldybės Kultūros sporto ir turizmo skyriaus vedėjas Edmund Šot, džiaugsmingų Užgavėnių linkėjo Rudaminos seniūnas Juzef Šatkevič. Netradicinis koncertas, kurį paruošė Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro ir skyrių kolektyvai, bei svečiai iš Glitiškių – grupė „Joškin dom“, šokdino visus žiūrovus ir pačius dalyvius.

Lietuvos šimtmečio proga, kultūros centras kvietė visus dalyvauti loterijoje ir skanauti blynus geltonos, žalios ir raudonos spalvos. Žmonių minioje galima buvo pamatyti Lietuvos trispalvę iš balionų, kurie vėliau buvo išdalinti vaikams. Spalvingi kiemeliai dalino skaniausius patiekalus. Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė biblioteka kvietė ragauti netradicinių blynų pažymėtų skaičiumi „100“, trijų spalvų vaflių. Prie Rudaminos bendruomenės kiemelio driekėsi eilės norinčių paskanauti tradicinį patiekalą iš kopūstų. Kas blogai jautėsi, galėjo pasitikrinti savo sveikatą. Folkloro ansamblio „Rudomianka“ , Rudaminos lopšelio-darželio ir Rudaminos meno mokyklos daktarų komanda išgydė visus, kvietė profilaktiškai pasitikrinti sveikatą, bei išdalino 100 blynų. Vaikų kiemelyje galima buvo spręsti „Užgavėnių kryžiažodį“ ir laimėti dovanas, patyrusi menininkė piešė vaikams ant veidų. Jaukius kiemelius pristatė Rudaminos seniūnija, RDKC Lavoriškių, Mickūnų ir Grigaičių skyrius. Visi norintieji galėjo pasivaišinti lauko virtuvės maistu. Vyko smagios sporto varžybos su rogutėmis ir maišais.

Renginio organizatorius, Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras, džiaugiasi, kad tokia šventė suburia visus Rudaminos gyventojus kartu linksmai praleisti laiką bei švęsti Lietuvos 100-metį, ir dėkoja Rudaminos įstaigų atstovams už dalyvavimą ir pagalbą Užgavėnių šventėje 2018 metais.

IMG_7071


Lietuvos lenkų sąjungos ratelio Rudaminoje narių susitikimas

Nors kalėdinės šventės jau baigėsi, sausio 21 dieną Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre vyravo šventinė nuotaika ir netrūko nuoširdžių, šiltų sveikinimų. Sekmadienio popietę į kultūros centrą atvyko Lietuvos lenkų sąjungos ratelio Rudaminoje pirmininkas Juzef Šatkevič ir ratelio nariai. Daug gerų įspūdžių visiems paliko folkloro ansamblio „Rudomianka“ koncertas. Pradžioje žiūrovai pamatė nuostabų vaidinimą, kurioje dovana meilės pavidalu keliavo iš rankų į rankas. Netrūko gražių dainų, šokių, ypač drąsiai pasirodė jauniausioji vokalinė ansamblio grupė, mažųjų giesmės sušildė visų atvykusių širdis.

Į šventinį koncertą atvyko ir garbingi svečiai, kurie taip pat nuoširdžiai visus pasveikino: LR Seimo narys Česlav Olševski, Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė Miroslava Klim, Vilniaus rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėjas Edmund Šot, svečias iš Lenkijos Juzef Šileiko bei Rudaminos gyvenvietės įstaigų direktoriai.

IMG_3031


RDKC ,,Žiogeliai“ tapo laureatais

     Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro lietuvių liaudies šokių kolektyvo ,,Žiogeliai“ mažųjų grupės šokėjai dalyvavo ULAC skelbiamoje iniciatyvoje ,,Švarių rankų šokis 17″ ir buvo atrinkti tarp 10 geriausių šokio kompozicijų Lietuvoje.

    „Švarių rankų šokis“ – tai nacionalinis, interaktyvus ir vienas masiškiausių bei unikaliausių sveikatos mokymo konkursų Lietuvoje, skirtas patiems mažiausiems Lietuvos vaikams. Konkurso tikslas – išmokyti vaikus taisyklingai plauti rankas bei supažindinti juos su teisingais kosėjimo etiketo judesiais.  Konkurso dalyviams reikėjo sukurti originalų šokį, jį nufilmuoti ir, įkėlus į interneto svetainę youtube.com, atsiųsti nuorodą.

Rudaminos DKC lietuvių liaudies šokio kolektyvas šioje akcijoje dalyvauja jau antrus metus iš eilės ir labai džiaugiasi, kad šį kartą pateko tarp šauniausių. (ULAC) iniciatyvoje „Švarių rankų šokis 17“  dalyvavo daugiau nei 2 000 vaikų iš 80 Lietuvos ugdymo įstaigų. Net 10 šauniausiųjų laureatų sausio 5 d. buvo apdovanoti per šventę sostinėje, kuri įvyko Švietimo ir mokslo ministerijoje. 

Konkurso nugalėtojus – vaikus, jų auklėtojus bei tėvelius sveikino Seimo narių atstovai, ULAC medikai, Sveikatos apsaugos ir  Švietimo ir mokslo ministerijų bei  Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro,  Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos atstovai.

 Daugiau informacijos rasite:

http://www.ulac.lt/naujienos/pranesimai-spaudai/iskilmingai-iteikti-konkurso-svariu-ranku-sokis-17-apdovanojimai

 RDKC ,,Žiogelių“ kūrybinį darbą galite pamatyti paspaudę žemiau esančią nuorodą:

https://www.youtube.com/watch?v=YFRBR_t2Jmk&feature=youtu.be

20180105_132835_mix01 20180105_132842_mix01


Sausio 13-osios minėjimas RDKC ir skyriuose

Grigaičiai Kalveliai Leidinys5 Medininkai Mickunai Zujunai


Šventinis koncertas Vilniaus krašto talentai

 Sausio 7 dieną Rudaminos  daugiafunkciniame kultūros centre įvyko šventinis finalinis koncertas Vilniaus krašto talentai, kuriuo metu žiūrovai turėjo galimybę pamatyti konkurso finalininkų pasirodymus. 2017 m. spalio 29 dieną garbinga komisija: Zbignev Levicki – pirmasis Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro smuikas; Lilija Kiejzik – Lenkų teatro studijos vadovė ir režisierė; Edmund Šot – Vilniaus rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėjas; Henrik Kasperovič – Liaudies šokių ir dainų ansamblio „Zgoda“ vadovas, bei Violeta Cereška – Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro direktorė, išrinko talentingiausius vaikus ir jaunimą.  Sekmadienį, Trijų Karalių šventės proga, gabiausi vaikai dainavo gražiausias kalėdines giesmes, šoko, grojo, rodė triukus ir akrobatinius sugebėjimus, sušildydami žiūrovų širdis.

Į šiltą, jaukų koncertą atvyko Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė Miroslava Klim, ir Edmund Šot, Vilniaus rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėjas, kuris nuoširdžiai padėkojo vaikų tėveliams už tai, kad jie puoselėja savo atžalų talentus, visokeriopai jiems padeda, rodo tinkamą gyvenimo kelią. Didele staigmena tapo Zbignevo Levickio pasirodymas scenoje. Virtuozas visus pasveikino su Naujaisiais Metais ir žiūrovams sugrojo pažįstamus kūrinius. Renginio pabaigoje į Rudaminos daugiafunkcinį kultūros centrą atvyko Trys Karaliai, Juzefas ir Marija su angelais ir šiltai pasveikino visus Rudaminos gyventojus.

 IMG_6802


Rudaminoje šventė čigonišku ritmu

                       Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre gruodžio 29 dieną buvo linksma iki paryčių. Vietos gyventojai atvyko į centrą palydėti 2017 metus ir pasiruošti Naujųjų Metų sutiktuvėms. 2018-ieji – Šuns metai. Renginio vedėja pradžioje visiems papasakojo apie žmonių, gimusius Šuns metais asmenybės bruožus. Pirmieji scenoje pasirodė Vilniaus cirko “Šypsena” akrobatai, kurie visus sužavėjo savo sugebėjimais. Tikra staigmena žiūrovams buvo ansamblio “Sare Roma” pasirodymas. Tai profesionalus romų kolektyvas Lietuvoje. Savo išskirtinumu “Sare Roma” jau pavergė daugelį pasaulio šalių gerbėjų širdis. Ne išimtis ir Rudaminos gyventojai, jie liko sužavėti cigoniškais ritmais. Originali

us šokius pristatė merginų kolektyvas “Lunar Show”. LED apšviesti rūbai suteikė šventei romantiškumo ir paslaptingumo. Žiūrovus pasveikinti atvyko ir Kalėdų Senelis su dovanomis. Muzikantų “gyva” muzika šokdino visus iki paryčių.

Visi liko sužavėti, linkėdami vieni kitiems laimingų Naujųjų Metų, linksmai išlydėjo 2017.

IMG_6153 IMG_6283

 


Šventinis susitikimas Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Kalvelių skyriuje

               Kiekvienais metais, gruodį, Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro administratoriai susitinka aptarti prabėgusius metus. Šį kartą, šis susitikimas įvyko Kalvelių skyriuje. Jame dalyvavo Avižienių, Čekoniškių, Grigaičių, Juodšilių, Kalvelių, Lavoriškių, Marijampolio, Mickūnų, Rukainių, Savičiūnų, Šumsko, Vaidotų, Zujūnų, Rudaminos skyrių darbuotojai su direktore Violeta Cereška, bei svečiai – Vilniaus rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėjas Edmund Šot bei Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro administratoriai.

                  RDKC skyrių atstovai pristatė savo metinę veiklą, kuri buvo turtinga įvairaus pobūdžio renginiais, tiek suaugusiems, tiek vaikams ir senjorams. Susikūrė nemažai naujų meno kolektyvų, būrelių. Visos prezentacijos parodė, kad Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centro skyriuose lankytojų ir renginių dalyvių skaičius kiekvienais metais auga, skyriai bendradarbiauja tarpusavyje bei sąveikauja su vietos institucijomis.

Verta prisiminti 2017 metų ryškiausias šventes: Vilniaus rajone didžiausia Joninių šventė, tradiciškai kiekvienais metais organizuojama prie Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro; Žolinių šventė „Sveika Šventoji, dangun paimtoji“, kuri vyko Kalveliuose, šiuolaikinių šokių festivalis „Šok ir gyvenk“, liaudies šokių festivalis „Tańcuj, tańcuj, okręcaj” Rudaminoje, Jaunimo šventė Rukainiuose; V Tarptautinis etnokultūros festivalis „Vilnijos kraštas-kultūrų paribys amžių tėkmėje“; VI Čiastuškų ir humoristinių dainų festivalis, praūžusios derliaus šventės skyriuose ir kiti renginiai. 2017 metais buvo eksponuojama daug dailės darbų, drožybos dirbinių, keramikos dirbinių, fotografijų, tekstilės, rankdarbių ir kitos parodos. Spalvingi kolektyvai, būreliai, ansambliai, kurių iš viso RDKC ir jo skyriuose yra apie 40, dalyvavo koncertuose ne tik rajono ribose, bet ir užsienyje.

Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro direktorė, Violeta Cereška, nuoširdžiai dėkoja visiems administratoriams, darbuotojams, meno vadovams už visų metų darbą, už tai, kad visi kartu stengiasi gerinti kultūrinių paslaugų kokybę ir saugo krašto kultūrines tradicijas. Įstaigos vadovė pastebi, kad vykdomos veiklos kokybė skyriuose kiekvienais metais gerėja, vietos gyventojams sudaromos tinkamos galimybės dalyvauti kultūriniame gyvenime, susipažinti su vietos tradicijomis, o galbūt ir išbandyti savo jėgas dainavime, šokyje ar kitokioje veikloje, kurią gali pasiūlyti skyrius.

Po pristatymų Kalvelių skyriaus meno kolektyvai pristatė kalėdinį vaidinimą su nuostabiomis giesmėmis. RDKC ir NDKC administratoriai pasidalijo kalėdaičiais linkėdami vieni kitiems gražių švenčių ir laimingų Naujųjų Metų.

IMG_5967


Rudaminoje įžiebta Kalėdų Eglė

Įvairūs žaidimai, loterijos, pasakos, bei eglutės įžiebimo ceremonija lydėjo smagų sekmadienio popietės renginį Rudaminoje. Didelis būrys vaikų, jų tėveliai ir seneliai atvyko į Rudaminos daugiafunkcinį kultūros centrą, pasitikti Kalėdų Senelį ir Snieguolės. Vaikai šoko, dainavo, smagiai žaidė, o po renginio nykštukų komanda išdalino mažiausiems dovanas. Kalėdų Senelis rinko laiškus ir bendravo su mažaisiais, visi norintieji galėjo nusifotografuoti prie nuostabios eglutės centro fojė. Jau tradiciškai Vilniaus rajono Centrinės bibliotekos darbuotojai aikštėje prie kultūros centro kvietė pasivaišinti šilta arbata ir sausainiais. Galima buvo sudalyvauti floristės-dekoratorės Inesos Borkovskos kalėdinėje loterijoje.

Renginio kulminacija tapo didelės Kalėdų eglės įžiebimas aikštėje prie Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro, kurią papuošė Rudaminos seniūnijos darbuotojai kartu su seniūnu Juzefu Šatkevič. Renginio organizatoriai džiaugiasi, kad tokia šventė jau tapo tradicine, kiekvienais metais sulaukia vis daugiau žiūrovų ir dėkoja Vilniaus rajono savivaldybei, Rudaminos seniūnijai, salonui „Inesa“, Vilniaus rajono savivaldybės Centrinei bibliotekai, Rudaminos bendruomenei už pagalbą. Visų bendro darbo dėka vaikai turėjo galimybę sudalyvauti nuostabioje šventėje.

IMG_5015 IMG_5267


Praūžė 6-asis “Čiastuškų” ir humoristinių dainų festivalis

Lapkričio 26 d. Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre buvo daug humoro ir džiaugsmo – vyko jau 6-asis “Čiastuškų” ir humoristinių dainų festivalis. Renginio metu buvo pabrėžiama, jog čiastuškos yra rusų folkloro atmaina, tačiau jos kitokia forma buvo dainuojamos ir lenkų, baltarusių, ukrainiečių, lietuvių ir kitose kultūrose. Čiastuškas kūrė mūsų protėviai – paprasti kaimo žmonės, pritardami sau armonika, balalaika ir kt. instrumentais. Humoristinių dainų tematika įvairi, tačiau dominuoja buitinės temos. Komiškai vaizduojami vyro ir žmonos tarpusavio santykiai, jaunimo meilės bei vedybiniai rūpesčiai. Parodomos žmonių ydos, šaipomasi iš jų būdo ypatybių, elgsenos, išvaizdos. Daug humoro savo muzikiniuose pasirodymuose atvaizdavo įvairiausi kolektyvai iš Vilniaus, Vilniaus r., Trakų r., tokie kaip „“Wiosna“, „Zabawa“, „Przyjaciele“, „Przyjaciółki“, „Borowianka“, „Ale Babki“, „Vereja“, „Mały Jawor“, kolektyvas „Ramaška“, kapela „Jungtinės pajėgos“, Rukainių, Zujūnų, Šumsko, Savičiūnų, Lavoriškių bendruomenės atstovai, ir solistai. Pasirodymus lydėjo gera nuotaika bei juokas. Festivalis, kurį iš dalies finansavo Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės, numatomas vykdyti kasmet, plečiant jo geografines ir tautines ribas.

IMG_4501 IMG_4691


V – asis Tarptautinis etnokultūros festivalis su saldžia staigmena

 Lapkričio 19 dieną jau penktą kartą Vilnijos krašte keliomis kalbomis skambėjo šūkis: „Vilnijos kraštas – kultūrų paribys amžių tėkmėje“. Šiais žodžiais įprasmintas V Etnokultūros festivalis, kurį organizuoja Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras.

               Sekmadienio popietę žiūrovų laukė įvairių tautų meninių kolektyvų koncertas. Rudaminos kultūros centro scenoje savo kultūrą reprezentavo ir pristatė skirtingų tautų atstovai iš Lietuvos: dainų ir šokių ansamblis „Zgoda“, folkloro ansamblis „Rudomianka“ su jauniausiąja vokaline grupe, dainų ir šokių ansamblis „Jawor“, dainų ir šokių ansamblis „Wilenka“, tautinių šokių ansamblis „Vilniaus Pynimėlis“, totorių folkloro ansamblis „Miras“, merginų estradinis ansamblis „Kalyna“, ukrainiečių vokalinis ansamblis „Rušničiok“. Festivalį praturtino nuostabūs pasirodymai kolektyvų iš užsienio: liaudies šokių kolektyvo „Liesma“ iš Latvijos, liaudies šokių kolektyvo „Karolinka“ iš Baltarusijos, merginų kolektyvo „Tahtihellad“ iš Estijos. Spalvingai pasirodė Lenkijos liaudies dainų ir šokių kolektyvas „Boruta“, vokalinis kolektyvas „Wratislavia“, kapela „Swaty“ iš Lenkijos, bei solistė Marzhangul iš Kazachstano.

Į festivalį atvyko garbingi svečiai: LR Seimo narys Česlav Olševski, Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėjas Edmund Šot, Rudaminos seniūnijos seniūnas Juzef Šatkevič, Rudaminos bendruomenės pirmininkas Vladislav Kaczanowski, ir kiti Vilniaus rajono įstaigų atstovai.

Po renginio visus laukė saldi staigmena – didelis tortas jubiliejinio penkto Tarptautinio etnokultūros festivalio proga.

IMG_3678 IMG_3679 IMG_4374


Vilniaus krašto talentai 2017 atrasti

 Sekmadienio popietę Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre netrūko šurmulio ir susijaudinimo. 56 dalyviai nuo 3 iki 31 metų amžiaus kovojo dėl geriausiojo titulo 5 kategorijose: daina, šokis, recitacija, muzikinio kūrinio atlikimas ir originalus pasirodymas.

Pasirodymus vertino garbinga komisija: pirminikas Zbignev Levicki – pirmasis Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro smuikas; Lilija Kiejzik – Lenkų teatro studijos vadovė ir režisierė; Edmund Šot – Vilniaus rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėjas; Henrik Kasperovič – Liaudies šokių ir dainų ansamblio „Zgoda“ vadovas, bei Violeta Cereška – Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro direktorė.

Jauniausiųjų amžiaus kategorijoje (3-6 m.) trečią vietą iškovojo Gabrielė Davlesevičiūtė, antrą vietą užėmė – Gabrielė Michalovskaja, pirmąją vietą laimėjo – Nikol Aleksejeva. Amžiaus kategorijoje 7-12 metų trečią vietą laimėjo Izabella Guščo, antrą – Agata Maslovska, pirmą – Mažena Bužinska. Vidutinėje kategorijoje (13-17 metų) trečią vietą užėmė – Kevin Jasinski, antrą – Diana Savanevičiūtė, o geriausiai šioje kategorijoje pasirodė Evelina Gvozdovič, kuri visus sužavėjo savo cirko pasirodymu – žongliravo kojomis. 18-25 amžiaus kategorijoje trečią vietą iškovojo – Katažina Šidlovska, antrą – Monika Rynkevič, pirmą – Justyną Palkevič. GRAND PRIX prizas atiteko daugkartinei įvairių konkursų ir festivalių laimėtojai Gabrielei Ždanovičiūtei. Geriausieji gavo praktinius prizus, o visiems dalyviams buvo įteikti diplomai bei figūrėlės vaizduojančios mikrofoną.

Šventės organizatorius – Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras kviečia visus į finalinį „Vilniaus krašto talentai“ koncertą, kuris įvyks 2018 m. sausio mėnesį.

Šventės globėjas – Vilniaus rajono savivaldybė.

DSC_4544 IMG_2593IMG_2978IMG_3308


Regiono „Ilgakasė 2017”

Spalio 22 dieną Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centre įvyko konkursas „Ilgakasė – 2017”, skirtas artėjančiam Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti. Šiltoje aplinkoje visi susirinkusieji grožėjosi mergaičių plaukais. Garbinga komisja – Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus vyriausioji specialistė Liudmila Petrauskienė, vyresnioji specialistė Jolita Kutkaitytė, vaikų lopšelio-darželio „Ažuoliukas” direktorė V. Arbočienė, grožio specialistė Inga Pugačiauskienė ir Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro direktorė Violeta Cereška vertino dalyvių prisistatymą, plaukų ilgį ir užduoties atlikimą. Visi atvykusieji į renginį galėjo išgirsti patarimus apie plaukų priežiūrą: kada geriau kirpti, kaip šukuoti, su kuo plauti. Visos dalyvės buvo nuostabios, nuoširdžios, drąsios ir turinčios tikrai ilgas kasas. Komisija nusprendė, kad titulas „Originaliausia ilgakasė“ priklauso Livijai Bakanovaitei iš Juodšilių „Šilo“ gimnazijos. „Artistiškiausia ilgakase“ tapo Polina Novikova iš Rudaminos vaikų lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“. Titulas „Foto ilgakasė“ atiteko Gabrielei Grigaliūnaitei iš Rudaminos „Ryto“ gimnazijos. „Publikos numylėtinės“ titulą gavo Greta Jasonaitė iš Riešės gimnazijos. O konkurso nugalėtoja „Ilgakasė 2017“, turinti ilgiausius plaukus, tapo  Kornelija Nevero iš Buivydiškių pagrindinės mokyklos.

Renginio organizatorės dėkoja Rudaminos daugiafunkciniam kultūros centrui, kuris padėjo suorganizuoti renginį, dėkoja rėmėjams: Švietimo ir mokslo ministerijos regioninių mokyklų  skyriaus vedėjui Jonui Vasiliauskui arba Cinkų fondui; UAB „Alma litera“ ir leidyklai „Nieko rimto“.

IMG_2438 IMG_2527


“Kartoteka” Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre

              Spalio 19-22 dienomis vyko Aštuntasis tarptautinis teatro festivalis „Vilniaus lenkų scenos susitikimai“, kuris tradiciškai subūrė Lietuvos ir užsienio lenkų profesionalius ir megėjų tatrus. Ta proga, spalio 22 dieną Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre Teatro studija „Ferdydurke“ iš Tomsko (Rusija) pastatė spektaklį „Kartoteka“ pagal vieno žymaus lenkų poetų ir dramaturgų Tadeušo Rozevičiaus pjesę. Scenoje pasirodė Aleksei Voitovich, Natalia Svada, Olga Gulevskaya, Evgeny Didenko, Liubov Semchina, Stanislav Dorabiallo, Margarita Ivnitskaia, Stanislav Wojewodka, Elena Zrazhevskaya. Spektaklį režisavo Liubov Semchina.

IMG_2055 IMG_2123


„Didro. (Ne)laisvės istorija“ Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre

Spalio 15 dieną Rudaminos miestelio bendruomenė turėjo galimybę pamatyti nepaprastą spektaklį „Didro. (Ne)laisvės istorija“, kurį kūrė profesionalaus teatro režisierius iš Gruzijos Turgay Velizadė ir  režisierė iš Lietuvos Neringa Danienė, remiantis gruzinų literatūros klasiko Nodaro Dumbadzės apsakymu. Spektaklio idėją režisierius apibūdina kaip natūralaus pasipriešinimo neišvengiamybę: „Bet kuri sistema, ypač valstybės primetama, visuomet laužo žmogų. Dažniausiai mes linkę prisitaikyti – iš baimės arba dėl ramesnės, patogesnės būties. Bet kartais į mūsų gyvenimus tyčia arba netyčia įsiveržia žmonės, užduodantys klausimus. „Kitokie“ žmonės. Ir jie mus keičia, verčia pradėti mąstyti ir priimti sprendimus. Spektaklyje kalbama apie prigimtinę žmogaus teisę į laisvę, pasirinkimą, nuomonę ir anksčiau ar vėliau pribręstantį pasipriešinimą sistemai. Ir nesvarbu, ar tai valstybinė sistema, ar tik pilkos masės susikurtos patogios taisyklės, smerkiančios bet ką, besielgiantį kitaip.“

Trys pagrindiniai aktoriai – Ramūnas Traškinas, Artūras Raščius, Marytė Vaitkevičiūtė užpildė visą sceną. Šviesų ir garsų žaidimas nepaliko abejingų. Žiūrovai po renginio dalinosi savo įspūdžiais ir apmąstymais dar ilgai prisimindami spektaklio pagrindinę mintį.

Spektaklis buvo pastatytas įgyvendinant tarptautinį teatro projektą „Laisvės tiltai“, kurio tikslas – teatro meno pagalba tiesti tiltus tarp tautų, skatinti šalių tarpusavio palaikymo ryšius.

 IMG_2020 IMG_2036


Tapybos plenero darbų iškilmingas įteikimas

Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre

  Rugsėjo 29 d. Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre įvyko tarptautinio tapybos plenero-projekto „Gyvenk su aistra“ ir tapybos plenero „Spychowo 2014“ dalyvių darbų įteikimas Vilniaus rajono Rudaminos meno mokyklos direktoriui Jurekui Krupicevič.

2014 m. Rudaminos meno mokyklos dailės IV-VII klasių mokiniai ir dailės mokytoja Ivona Dakinevič dalyvavo tapybos plenere, kuris įvyko  Spychovo mieste, Lenkijoje. Rudaminos meno mokyklos mokiniai kartu su mokiniais iš Lenkijos tapė gamtą iš natūros. Penktadienio popietę svečiai iš Lenkijos iškilmingai įteikė šiuos darbus. Renginio metu atvykusieji turėjo galimybę išgirsti vokalinės grupės iš Lenkijos miesto Dzviežuty „Wrzosy“ visiems pažįstamas dainas. Kolektyvo vadovė, Bogumila Siedlecka, įteikė Rudaminos seniūnui Juzefui Šatkevič duonos kepalą iškeptą gimtajame mieste.

IMG_1389


Trijų dienų mokymai

„Pilna vokalinė metodika”

Rugsėjo 16-18 dienomis Vilniaus lenkų kultūros namuose, Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre ir Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Zujūnų skyriuje vyko „Pilnos vokalinės metodikos“ (iš ang. Complete Vocal Technique – CVT) mokymai. Įgaliota vokalinės technikos mokytoja, vokalistė, aktorė, pilnos vokalinės metodikos pedagogė Katažina Idzikovska pagal projektą atvyko į Lietuvą, kad galėtų pasidalinti savo žiniomis ir teorijomis apie žmogaus vokalo galimybes. Seminare dalyvavo vokalinių ir liaudies ansamblių vadovai, bei jų nariai, chorai, solistai, skaitovai ir kiti asmenys, kurie pagal profesiją dirba balsu. Vokalistė ir aktorė išsamiai papasakojo apie pilnos vokalinės metodikos taikymą, apie sveiko garso emisijos principus, apie balso formavimą ir vokalo efektus. Visi dalyviai galėjo pademonstruoti sau patikusį kūrinį ir išgirsti iš profesionalo, kaip galima būtų patobulinti dainavimą, taikant pilną vokalinę metodiką.

Seminarą organizavo Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras ir VŠĮ „AD BONUM“. Projektą rėmė fundacija „Pomoc Polakom na Wschodzie“.

DSCN8742


Rudaminoje vasara išlydėta sporto varžybomis

 Rugsėjo 2 dieną, šiltą šeštadienio popietę Vilniaus rajono ir Vilniaus miesto jaunimas aktyviai atsisveikino su vasara sporto stadione. Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras su Vilniaus rajono savivaldybės  Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus parama surengė krepšinio, futbolo ir tinklinio sporto varžybas užsiregistravusioms komandoms. Visas atvykusias komandas iškilmingai pasveikino Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėjas Edmund Šot, kuris nuoširdžiai padėkojo renginio organizatoriui – Rudaminos daugiafunkciniam kultūros centrui – už aktyvaus ir sveiko laiko praleidimo skatinimą, už galimybę jaunimui parodyti savo gebėjimus įvairiuose sporto šakose, taip didinant motyvaciją domėtis sportu ir aktyviai sportuoti.  Varžybose, kurios įvyko Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos sporto stadione dalyvavo 14 komandų.

Futbolo varžybose trečią vietą laimėjo kolektyvas „ARDAS“, antrą vietą iškovojo  komanda „Kalviškės“, nugalėtojais tapo komanda „Maladiožka“. Krepšinio varžybose trečią vietą laimėjo kolektyvas „Niaf Niaf“, antrą vietą – komanda „Nuišto“, geriausiai krepšinį sužaidė kolektyvas „Sudervės“, užėmęs pirmą vietą. Tinklinio varžybose trečią vietą laimėjo komanda „MJB“ iš Mickūnų,  antrą vietą – komanda „Grigaičiai“, o pirmąją – kolektyvo „Turbo“ nariai. Nugalėtojams buvo įteikti medaliai, taurės ir diplomai. Taip pat Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėjas Edmund Šot įteikė savo dovanas – svarbiausius šių sporto šakų atributus – kamuolius.

IMG_1136

 


 

„Už žalių miškelių, kur aukšta kalva,

Ten mano tėvynė graži Lietuva…“

 Liepos 6 dieną Maišiagalos piliakalnio papėdėje prie akmenų skulptūrų susitiko Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro meno kolektyvai, Nemenčinės daugiafunkcinio kultūros centro ir Maišiagalos bendruomenės centro atstovai, Maišiagalos gyventojai ir visi kiti svečiai, kad kartu susikibę už rankų sugiedotų Lietuvos valstybės himną, taip tapdami Valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo pradžios ir Tautiškos giesmės šaukliais Vilniaus rajone. Visus pasveikinti Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dienos proga į Maišiagalą atvyko LR Seimo narės Rita Tamašunienė ir Rimantė Šalaševičiūtė, Maišiagalos seniūno pavaduotojas, Maišiagalos bendruomenės pirmininkas  Andžej Adomaitis. Nepakartojamas ir širdžiai mielas giesmes žiūrovams padovanojo folkloro ansamblis „Verdenė“ ir vyrų vokalinis ansamblis „Seni draugai“ iš Zujūnų, mišrus choras „Pagirių dainoriai“, bei vokaliniai ansambliai iš Rudaminos „Gija“ ir „Kolurija“. Susirinkusieji dar kartelį prisiminė Karaliaus Mindaugo asmenybę, svarbius istorijos įvykius Lietuvai. Degant tradiciniam laužui, besiklausant mūsų protėvių sukurtų lietuviškų dainų, žiūrovai prisiminė ir tuos, kurių su mumis nebuvo. Renginio metu visi norintieji dalyvavo akcijoje „Ačiū“. Kampanijos metu galima buvo padėkoti Lietuvos vietos ir užsienio lietuvių bendruomenėms, kurios kasdieniais darbais kuria Lietuvą. Prie akcijos prisijungė ir savo padėkas bei linkėjimus užrašė gerbiamos LR Seimo narės Rita Tamašunienė ir Rimantė Šalaševičiūtė.

21.00 val. sutelktai ir iškilmingai, prisiimant atsakomybę už Tėvynės ateitį,  kartu su bendrapiliečiais ir lietuviais visame pasaulyje,  nuo Maišiagalos, vieno iš 100 Lietuvos piliakalnių,  skambėjo žodžiai: „Vardan tos Lietuvos vienybė težydi“…    Tautiška giesmė nuskriejo aplink pasaulį.

IMG_0825 IMG_0752


Rudaminoje su trenksmu atidarytas vasaros sezonas

 Balandžio 10 dieną ilgai lauktas festivalis „Open summer“ prasidėjo prie Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos sporto varžybomis. DK-EVENT komanda bei Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras surengė aktyvią popietę Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono sportininkams. Šventėje dalyvavo virš 30 komandų. Geriausieji varžėsi futbolo, krepšinio, bei tinklinio rungtynėse. Visi dalyviai pasižymėjo sportiškumu ir užsispyrimu, taip iškovodami sau prizines vietas. Krepšinio varžybose pirmą vietą laimėjo kolektyvas „A-Komanda“, antrą – grupė iš Vilniaus „Povandeninės šaškės“, trečią – „BC Salininkai“. Geriausiai futbolą žaidė komanda iš Girgiškių „World XI“, užėmusi pirmą vietą, antrą vietą iškovojo kolektyvas „Rusva“ iš Rukainių, trečią – komanda iš Paberžės.  Tinklinio varžybose trečią vietą laimėjo kolektyvas „Turbo“, antrą vietą iškovojo  komanda „Volleyball”, pirmą – komanda „Kuro aparatūra“. Geriausieji buvo apdovanoti medaliais ir taurėmis, kuriuos įteikė Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėjas Edmund Šot.

Antra festivalio dalis su trenksmu prasidėjo prie Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro. Žiūrovai turėjo galimybę aktyviai praleisti vakarą su šiuolaikine muzika. Renginį pradėjo nepakartojamo balso  savininkė Gabrielė Ždanavičiūtė, kuri dainavo trimis kalbomis. Visus šokdino daugkartiniai prizų laimėtojai iš Šumsko – šokių grupės „Gangstar Squod“ ir „Original“. Didžiausią įspūdį paliko vakarėlių liūtams puikiai žinomas populiariausių TV ir radijo laidų vedėjas – Radistas Rolandas Mackevičius. Diskžokėjai DK-EVENT ir grupė „VotOno“ taip pat visus šokdino leisdami populiariausius kūrinius ir šiltai bendraudami su publika. Trijų šimtų asmenų minia šoko ir linksminosi iki ryto.1


Šventė Vaikams „Mano svajonės“

Birželio 1 dieną Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre vaikų svajonės išsipildė. Čia buvo be galo šilta nuo nuoširdžių mažų žiūrovų šypsenų. Tarptautinės vaikų gynimo dienos proga, vaikai turėjo galimybę susitikti su pasakų ir animacinių filmukų personažais. Į Rudaminą atkeliavo Olafas, Begemotė, Minionas ir Meškis. Klounas visus pasveikino su ypatinga diena ir linkėjo užauginti medį, kuriame augtų saldainiai ir ledai. Pepe Ilgakojinė su Karvute keliavo su vaikais į įvairias šalis, darė mankštą, dainavo ir šoko. Širdutės su mažųjų svajonėmis bangavo visame kultūros centre. Renginio metu susirinkusieji kelioms akimirkoms apsikabino vienas kitą. Šimtas mažų rankyčių susitiko, linkėdamos vieni kitiems taikos, meilės ir tolerancijos.

Vaikai buvo laimingi šokdami su muilo burbulais, ragaudami saldžią vatą ir ledus, turėdami spalvotus balionus, kuriuos padovanojo šventės organizatorius – Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras.

Renginys sulaukė svečio iš Vilniaus rajono savivaldybės. Su šiltais sveikinimais ir saldžiomis dovanomis vaikus atvyko pasveikinti merės pavaduotoja Teresa Demeško.

IMG_0098

IMG_9914

 


 

Pirmo tarptautinio  vaikų ir jaunimo kolektyvų liaudies šokių festivalio akimirkos

1

3

IMG_9567

IMG_9585

IMG_9632

IMG_9828 IMG_9790 IMG_9746

IMG_9884


Trijų dienų Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro ir jo skyrių meno kolektyvų peržiūra baigėsi

Balandžio 26-28 dienomis Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro scenoje pasirodė 38 meno kolektyvai, virš 300 dalyvių pademonstravo savo geriausius kūrinius. Pasirodymus vertino trijų asmenų komisija, t. y. Vilniaus rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėjas Edmund Šot, vyr. specialistas Leonas Pamerneckis ir Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro direktorė Violeta Cereška. Pirmąją dieną žiūrovai galėjo pamatyti tikrąjį 22 meno kolektyvų šokių ir dainų koncertą. Pradžioje pasirodė vaikų liaudies šokių grupės „Žiogeliai“ iš Rudaminos, po jų kolektyvai iš Marijampolio – 3 šokių grupės „Kropelki“, šokių grupė „Malwy“, vokalinis ansamblis „Harmonija“. Savo pasirodymu visus nustebimo liaudies šokių grupė „Halas“, vokaliniai ansambliai „Borowianka“ ir „Motyw“ iš Juodšilių. Gausių aplodismentų sulaukė liaudies dainų ir šokių ansambliai „Jawor“ ir „Maly Jawor“ iš Avižienių, vokalinis ansamblis „Ciechanowiszczanka“ iš Čekoniškių. Didelį įspūdį paliko vokalinis ansamblis „Przyjaciolki“, šiuolaikinės muzikos grupė „Cantate“ ir muzikinis teatro būrelis „Guzik“ iš Kalvelių, bei vokaliniai ansambliai „Mosciszczanka“, „Barwy Podwilenskie“ iš Lavoriškių, „Ale Babki“ iš Rudaminos. Antrą dieną peržiūra prasidėjo ritmingais Šumsko šokių grupių pasirodymais. Savo gražiausius kūrinius pristatė vokaliniai ansambliai „Korzysc“ iš Marijampolio, „Kolurija“ iš Rudaminos, „Ballada“ ir choras „Pagirių Dainoriai“ iš Vaidotų, šokių grupė „Iskry“ iš Mickūnų, folkloro ansamblis „Verdenė“, vyrų vokalinis ansamblis „Seni draugai“ iš Zujūnų. Trečios dienos pasirodymai buvo nemažiau verti dėmesio, nes žiūrovai pamatė vokalinius ansamblius iš Rukainių, vokalinį ansamblį „Przyjaciele“ iš Mickūnų, bei meno būrelio „Perelka“ rankdarbių kolekciją.

Vilniaus rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėjas Edmund Šot padėkojo visiems meno kolektyvams ir jų vadovams už įdėtą darbą ir linkėjo sėkmės ateityje turtinant ir plečiant savo repertuarą. Peržiūros dalyviams tai buvo nuostabi proga susipažinti su kitais meno kolektyvais. Kiekvienas kolektyvas yra unikalus ir nepakartojamas, turintis, ką parodyti savo žiūrovams.

IMG_5058


Tinklinio turnyras Rudaminoje

Balandžio 22 dieną Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijoje įvyko tinklinio turnyras „5×5 Volleyball“. DK-EVENT komanda bei Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras surengė aktyvią popietę Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono 18 – 55 metų amžiaus sportininkams. Turnyre dalyvavo 9 komandų, iš kurių trečią vietą laimėjo kolektyvas „Neprasciaemsia“ iš Naujosios Vilnios, antrą vietą iškovojo komanda „Euryka”, pirmą – komanda „Turbo“ iš Vilniaus. Geriausieji buvo apdovanoti medaliais ir taurėmis.

IMG_4537


Kultūros darbuotojai profesinę dieną paminėjo kitaip

Kultūros darbuotojų diena – tai kasmetinė šventė žmonių, kurie sudaro sąlygas kultūros sklaidai, populiarina kultūros tradicijas, papročius, organizuoja įvairius renginius, rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu. Kultūra apima žinias, tikėjimą, meną, moralę ir kitus vertingus, gerbiamus ir puoselėjamus gebėjimus, kuriuos žmogus įgyja kaip konkrečios visuomenės narys.

Kiekvienais metais Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro darbuotojai (toliau – RDKC) ir jo struktūrinių padalinių administratoriai mini savo profesinę dieną, šiais metais ta proga buvo organizuota išvyka į Estiją ir Latviją.

Balandžio 8-10 dienomis RDKC darbuotojai ir administratoriai Mickūnų, Rukainių, Medininkų, Kalvelių, Šumsko, Lavorišk, Savičiūnų ir Grigaičiųskyrių, turėjo puikią galimybę pažinti Rygos, Rundel ir Talino miestų kultūrą, bei architektūrą. Pirmąją dieną buvo aplankyta Latvijos sostinė, kuri sugebėjo išsaugoti neįkainojamą senamiestį, įtrauktą į UNESCO saugomų objektų sąrašą. Kitą dieną, visi kartu sudalyvavo Šv. Mišiose Petro ir Povilo bažnyčioje Taline ir pašventino lietuviškas verbas. Po mišių kultūros darbuotojai pamatė Talino Aukštutinę ir Žemutinę dalį, protestantų bažnyčias, cerkvę, rotušės aikštę, Kadriorg rūmus, XVIII a. caro pastatyti savo žmonai Jekaterinai I, paminklą „Rusalką“, pastatytą atminti devintoms rusų karinio šarvuoto laivo ,,Rusalka“ žūties metinėms. Kelionės pabaigoje buvo aplankyti Rundalės rūmai, Bauskės pilis, Rygos įlanka.

Gražūs vaizdai su savo istorija, nepakartojama architektūra paliko labai didelį įspūdį. RDKC darbuotojai ir jo skyrių administratoriai džiaugiasi, kad kiekvienais metais yra minima Kultūros darbuotojo diena, taip pabrėžiant kultūros puoselėtojų svarbą, kurie gali suvienyti žmones kurti darnią visuomenę.

IMG_8515


Krepšinio turnyras Rudaminoje

Kovo 25 dieną Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijoje įvyko krepšinio turnyras „Pavasario taurė 3×3“. DK-EVENT komanda bei Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras surengė aktyvią popietę Vilniaus miesto ir Vilniaus rajono 18- 26 metų amžiaus jaunimui. Turnyre dalyvavo 11 komandų, iš kurių trečią vietą laimėjo kolektyvas „Prokuratūra“, antrą vietą iškovojo komanda „Marijampolis“. Nugalėtojais tapo komanda „Kylam“, kuriems be medalio ir taurės buvo įteikta Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėjo Edmundo Šoto dovana – krepšinio kamuolys.

IMG_4341


Pasveikinkit vieni kitus“

Kovo 10 dieną Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre skambėjo visiems gerai pažįstama Marijono Mikutavičiaus daina. Penktadienio vakarą, įgyvendinant projektą „Svarbi Man Diena“, vaikai atvyko į centrą ir sudalyvavo įdomiame edukaciniame užsiėmime, kuriuo metu buvo kuriama ir šokama. Renginio pradžioje buvo kalbama apie visiems svarbią šventę, apie šios šventės istoriją, apie Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmetį kitais metais. Antroje renginio dalyje, darželinukai ir mokiniai turėjo galimybę patys sau pasigaminti segę geltonos, raudonos ir žalios spalvos.

Vėliau prasidėjo tikri lietuvių liaudies šokiai, kuriuos paruošė vaikų šokių grupė „Žiogeliai“. Visi dalyviai kartu su „Žiogeliais“ šoko „Dūda“ ir „Sukčius“ kompozicijas. Įdomiausiai vaikams buvo kartu šokti su geltonais, žaliais ir raudonais balionais pagal M. Mikutavičiaus dainą „Pasveikinkit vieni kitus“. Kai kurie tėveliai negalėjo atsispirti ir taip pat prisijungė prie nuostabios jaunųjų šokėjų komandos. Vaikai ir jų tėveliai liko sužavėti ir pasveikino vieni kitus su gražia Kovo 11-osios švente.

IMG_3955


Lietuvių kalbos varžytuvės Rudaminoje

                       Nuo vasario 16 d. iki kovo 11 d. Lietuvoje ir užsienyje jau antrąjį kartą rengiamos Lietuvių kalbos dienos. Jų tikslas – skatinti lietuvių kalbos sklaidą Lietuvoje ir užsienyje. Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse, minint lietuvių kalbos dienas, bei besiruošiant Lietuvos Valstybės atkūrimo šimtmečiui, Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre įvyko lietuvių kalbos varžytuvės. Į centrą atvyko Rudaminos seniūnijos  atstovai, Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos atstovai, bei RDKC atstovai. 3 komandos po 4 asmenis turėjo atsakyti į klausimus, susijusius su svetimybėmis lietuvių kalboje, su terminais informacinėse technologijose. Komandos įnirtingai kovojo dėl geriausios titulo, svarstė kuo skiriasi  „interneto svetainė“ nuo „tinklalapio“, ar vartotini lietuvių kalboje žodžiai „flešas“, „internetinė kalbų vertyklė“ ir pan. Šį kartą, daugiausiai taškų iškovojo dvi komandos: Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos, bei RDKC atstovai. Nuskriaustų neliko, visiems buvo įteiktos atminimo dovanėlės. Renginio organizatoriai dėkoja visoms dalyvavusioms komandoms ir tikisi, kad panašaus pobūdžio varžytuvės taps tradicija, ir kitais metais sulauks daug daugiau dalyvių.

IMG_3753


Akcija „Pakeisk savo šypseną į gėlę“

Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre

 Kovo 8 dieną visos moterys buvo kviečiamos į Rudaminos daugiafunkcinį kultūros centrą sudalyvauti akcijoje „Pakeisk savo šypseną į gėlę“. Didelis nepakartojamų, gražių moterų būrys atvyko į centrą su šypsenomis veiduose nusifotografuoti prie užburiančių gėlių. Akcijos organizatoriai džiaugiasi, kad toks dėmesys moterims suteikė daug laimės.

IMG_3603

 


Užgavėnės Rudaminoje su trenksmu

 Praėjusį šeštadienį Rudaminos gyventojai linksmai atsisveikino su žiema ir pasitiko pavasarį. Į Užgavėnių šventę prie Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro atvyko didelis būrys dalyvių ir žiūrovų. Renginys sulaukė ir garbingų svečių –  žiemos išvarymo šventėje dalyvavo Lietuvos IMG_3353Respublikos Seimo narys Česlav Olševski, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narė Miroslava Klim, Vilniaus rajono savivaldybės Kultūros, sporto ir turizmo skyriaus vedėjas Edmund Šot, Rudaminos seniūnijos seniūnas Juzef Šatkevič, kiti Rudaminos įstaigų atstovai. Žiūrovai turėjo galimybę pamatyti Vilniaus rajono kolektyvų pasirodymus. Lauko scenoje pasirodė Rudaminos lopšelio-darželio vaikai, Rudaminos „Ryto“ gimnazijos ir Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos moksleiviai, Rudaminos Meno mokyklos auklėtiniai. Šventė viliojo įvairiomis linksmybėmis ir įdomiomis veiklomis. Gausa originaliai įrengtų kiemelių kvietė pasižvalgyti ir paragauti skaniausių naminių patiekalų. Blynai, spurgos, karšta arbata  – tai maža dalelė to, ko galėjai paragauti užsukęs į kiemelį. Vilniaus rajono savivaldybės Centrinė  Biblioteka kvietė vaikus piešti ir paskanauti naminių vaflių. Folkloro ansamblis „Rudamianka“ pavaizdavo spalvingas ir linksmas vestuves su Jaunąja ir Jaunikiu. Šventėje pasirodė čigonai, benamiai, gyvūnai ir kiti Užgavėnių personažai su kaukėmis, kurie kvietė šokti ir linksmintis. Visi norintieji galėjo įsigyti suvenyrų, meduolių, balionų ir žaislų. Mažiausieji šventės lankytojai turėjo galimybę pajodinėti, o stipriausieji išbandė savo jėgas sporto varžybose. Nors oras buvoIMG_3501 permainingas ir keitėsi kelis kartus per dieną, visi buvo linksmi, sušilę, krėtė pokštus, dainavo ir su trenksmu išvarė žiemą iš kiemo.

  

   


Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre

kūrybiškai paminėta Lietuvos valstybės atkūrimo diena

IMG_26802017 m. vasario 16 dieną Lietuvos valstybė minėjo reikšmingą ir išskirtinį istorijos įvykį –  99-ąsias Lietuvos atkūrimo metines.

Vasario 17 d., įgyvendinant projektą „Svarbi Man Diena“,  Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre, susirinko mažieji Lietuvos piliečiai, Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos moksleiviai, ir kūrybiškai paminėjo svarbią datą. Į kultūros centrą atvyko lektorė Irena Bagdanavičiene su įspūdinga pasaulio tautinių lėlių kolekcija. P. Irena vaikams papasakojo apie Lietuvos valstybės, Lenkijos, Olandijos, Graikijos ir kitų Europos šalių tautinius rūbus, nurodė panašumus ir skirtumus. Po prezentacijos, medžiagėlių ir pieštukų pagalba, vaikai jau patys kūrė lietuvišką tautinį rūbą. Berniukai spalvino, mergaitės karpė ir klijavo. Rezultatas buvo nepakartojamas. Visi atvykę galėjo nusifotografuoti su labiausiai patykusia lektorės kolekcijos lėle. Moksleiviai buvo be galo laimingi galėdami savo kūrybinį darbelį pasilikti sau ir parodyti tėveliams bei draugams. Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro darbuotojai palydėjo vaikus ir jų mokytojus įteikdami visiems po suvenyrą su Lietuvos valstybės simboliu. Edukacinio užsiėmimo organizatoriai dėkoja Lietuvos Kultūros Tarybai, kuri dalinai finansavo šį renginį pagal projektą „Svarbi Man Diena“.

IMG_2696

                                                                         


                                                                                    Romantinė Valentino dienos šventė

IMG_8714Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre

Šv. Valentino diena – tai gėrio, šypsenų, meilės laiškų, širdelių ir romantiškų dovanėlių diena. Tai puiki proga dar kartelį pasakyti savo antrajai pusei: „Aš tave myliu“. Vasario 10 dieną Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre taip pat vyravo romantinė atmosfera. Nuostabūs saksofono garsai, švieselių žaidimas, daugybė raudonų balionų ir širdučių – taip buvo pasitikti vakaronės svečiai. Į šventę atvyko ne tik Rudaminos, bet ir kitų vietovių gyventojai. Renginio vedėjai, Daniel Karpovič ir Viačeslav Skačkov, žiūrovams papasakojoIMG_8857 šios šventes prasmę ir jos ištakas, kvietė visus dalyvauti linksmuose konkursuose. Drąsiausi vyrai turėjo surinkti merginų bučinius, vikriausios moterys gamino atvirukus savo mylimiesiems. Buvo išrinkta vakaro nuostabiausioji pora, kuri pradėjo diskoteka savo užvedančiu šokiu. Konkursų nugalėtojai buvo apdovanoti saldžiais širdelės formos meduoliais. Susirinkusieji turėjo galimybę mėgautis Elžbetos Oleškevič dainavimu, ji 2014 metais buvo konkurso „Vilniaus krašto talentai“ nugalėtoja.  Šokių grupė „Gangstar squad“, kuri užėmė IMG_8910Grand Prix vietą festivalyje „Gyvenk šokiu“ visus šokdino savo ritmingu pasirodymu. Visiems patiko magiški triukai su balandžiais, akrobatinis pasirodymas ir  kiti pasirodymai. Visi norintieji galėjo įsiamžinti romantiškai įrengtame kampelyje su balionais ir raudonais akcentais. Salėje buvo daug gyvos muzikos, linksmų šokių, dainavimo ir, svarbiausia, buvo daug geros nuotaikos.

Po vakaronės svečiai nuoširdžiai dėkojo renginio organizatoriams už nuostabiai praleistą laiką. Tuo tarpuIMG_9011 Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro darbuotojai kartu su direktore dėkojo visiems, kurie padėjo organizuoti šią šventę, didelis ačiū siunčiamas gėlių salonui „Inesa“, kuris taip nuostabiai papuošė visą centrą.


Festivalis subūrė šokio mylėtojus

„Gyvenk šokiu“ – toks šūkis lydėjo sekmadienį, sausio 29 d., Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre vykusį  šiuolaikinių šokių festivalį.

Scenoje rungėsi geriausi įvairių amžiaus grupių šokių kolektyvai iš Vilniaus rajono. Kiekvieno dėmesį traukė ne tik spalvingi, autentiški dalyvių kostiumai, bet ir susiliejantys su muzikos ritmais kūno judesiai. Dalyvių pasirodymai buvo vertinami kompetentingos festivalio komisijos – profesionalių choreografų: Viliaus Ščerbicko, Aistės Živelytės, Ievos Kulytės.

Daugiau skaitykite: https://www.vrsa.lt/index.php?3584621756zyp_photography-0178


 

IMG_2430Karnavalinis koncertas Rudaminoje

Sekmadienio popietę Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre žiūrovai turėjo galimybę pamatyti nepaprastą reginį – karnavalinį koncertą, kurio metu Liaudiškų šokių ir dainų ansamblis „Zgoda“ ir kalniečių (guralių) kapela iš Lenkijos „Inacy“ pristatė pačias gražiausias kalėdines giesmes ir užburiančius šokius. Renginio svečiai negailėjo ovacijų ir dėkojo artistams už profesionaliai atliktus kūrinius ir smagiai praleistą laiką. IMG_2468 IMG_2507


Proto mūšis Rudaminoje

Sausio 20 d. Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre įvyko Proto mūšis.  6 komandos po 3 asmenys susirinko penktadienio popietę parodyti savo protinius sugebėjimus. Reikėjo įveikti 3 turus ir kiekviename ture atsakyti į 15 klausimų. Klausimai buvo įvairūs, susiję su kinu, menu, istorija ir kitomis temomis. 3 komandos, surinkusios daugiausia balų buvo apdovanoti diplomais ir figūrėlėmis.

Organizatoriai džiaugiasi, kad toks renginys surinko didelį būrį jaunų žmonių, todėl ateity įvyks dar ne vienas toks susitikimas.IMG_2395


Spektaklis „Varlė karalienė“ Rudaminoje

img_2206Nors šaltukas visus gąsdino, sekmadienio popietę Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre buvo labai šilta nuo vaikų šypsenų. Jaunieji žiūrovai turėjo galimybę pamatyti nuostabią pasaką „Varlė karalienė“ pagal Kosto Kubilinsko eiles. Tai linksma pasaka apie varlytę Kurkulytę, kuri susiruošė už karaliaus Vėžlio tekėti. Pasklidus gandui apie būsimas vestuves, gimtojojeimg_2266 pelkėje kyla didelis sambrūzdis: puotai ruošiasi ir joje dalyvauja visi vandenų bei miško gyventojai, tačiau vestuvių pabaiga – šmaikšti ir netikėta. Trakų karališkasis teatras vaikams ir jų tėveliams pristatė užburiantį spektaklį, kuriame persipina poeto skambūs žodžiai, šiuolaikiniai šokiai ir nepaprasta aktorių vaidyba. Vaikai liko sužavėti.


Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre spektaklis mažiausiems

img_2131Šventės vis dar tęsiasi, o stebuklingas metas atneša mums daug staigmenų. Tokia šventinė nuotaika vyravo visa gruodžio 28 dienos popietę Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre. Jauniausieji žiūrovai, o buvo jų apie 400, atkeliavo į centrą pamatyti nuostabų reginį “Nauji karaliaus drabužiai”. Spektaklio režisierė – Lilija Kieizik su Vilniaus lenkų teatro studija kiekvienais metais šventiniu laikotarpiu pristato vaikamsimg_2115 nepakartojamus spektaklius. Šiais metais mažieji žiūrovai turėjo galimybę pamatyti Hanso Kristiano Anderseno pasakėčios adaptaciją. Istorija pasakoją apie valdovą, kuris kiaurą dieną matuojasi drabužius, kviečia pas save geriausius siuvėjus, bet vis nėra patenkintas jų darbais. Vikrūs jaunuoliai pradeda siūti karaliui special rūbą. Naują drabužį galės matyti tik išmintingi asmenys, “neprotingi, nors ir sprogtų, nieko nepamatys..” Vilniaus lenkų teatro studija per vieną dieną pristatė spektaklį du kartus, todėl visi norintieji galėjo pamatyti puikiai pastatytą pasakėčią. Nebūna Kalėdų be Senio Šalčio su dideliu maišu dovanų. Mūsų žiūrovai tikrai per visus metus elgėsi pavyzdingai, todėl kiekvienas gavo po saldžią dovanėlę.


Kalėdinė popietė Rudaminos seniūnijos senjorams ir vienišiems žmonėms

dsc_2379

Kalėdos – tai stebuklų metas, kai norime būti drauge prie bendro stalo, prisimename kaimynus, rodome savo gerumą šalia esančiajam.  Gruodžio 22 dieną Rudaminos seniūnas Juzef Šatkevič ir seniūnijos darbuotojai kvietė visus senjorus ir vienišus žmonės prie bendro  Kūčių stalo.dsc_2347 Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre susirinko apie 70 žmonių tam, kad kartu praleistų kalėdinę popietę šiltoje draugijoje, dainuojant ir klausantis giesmių. Visi susirinkusieji pasidalino kalėdaičiu, ragavo kūčių patiekalų. Dramos būrelis „Dangaus lašeliai“ ir jo vadovės Marija Semenaitė ir Malgorzata Jadviga Bilovska, pristatė visus užburiantį spektaklį „Stebuklinga dovana“. Pasirodo, stebuklinga dovana – tai meilė, kurią galime dovanoti visiems, ir vaikams ir seneliams, turtingiems ir vargšams. Vokalinis ansamblis „Wiosna“ iš Grigaičių giedojo tradicines giesmes.  Popietės svečias Rudaminos Švč. Mergelės Marijos Gerosios Patarėjos bažnyčios kunigas Viktor Bogdevič visiems linkėjo meilės ir ramybės.


7dd2988e5682c458f787608c55860bb6aadba2d8d56d8dce3bpimgpsh_fullsize_distr


Rudaminoje įžiebta Kalėdų eglė

ijizc536728Įvairūs žaidimai, loterijos, pasakos, nešinas dovanų Kalėdų Senelis bei eglutės įžiebimo ceremonija lydėjo smagų sekmadienio popietės renginį Rudaminoje. Aikštę prie Daugiafunkcinio kultūros centro užpildė iš įvairiausių rajono kampelių atvykę vaikai su tėveliais bei seneliais. Pramogoms, šokiams ir dainoms prie puošnios žaliaskarės kvietė pasakiška Snaigė bei Kalėdų Senelis, kuris kiekvienam dalyviui buvo paruošęs dovanėlių.

Skaitykite daugiau: https://www.vrsa.lt/go.php/lit/Placiau/5411

 


5-asis „čiastuškų“ ir humoristinių dainų festivalis

img_1704Linksmos dainos, konkursai, vaišės prie stalo – 26 d. Tautinių bendrijų namuose vyko 5-asis „čiastuškų“ ir humoristinių dainų festivalis. Renginio metu buvo pabrėžiama, jog čiastuškos yra rusų folkloro atmaina, tačiau jos kitokia forma buvo dainuojamos irimg_1745 lenkų, baltarusių, ukrainiečių, lietuvių ir kitose kultūrose. Čiastuškas kūrė mūsų protėviai – paprasti kaimo žmonės, pritardami sau armonika, balalaika ir kt. instrumentais. Pagrindinė jų tematika – meilė ir gyvenimas įvairiausiais jo aspektais, išreiškiančios požiūrį į kitą žmogų, pasiguodimas dėl img_1758savo likimo. Viena renginio bendraorganizatorių – meno salono „Gyvenimo melodija“ vedėja Regina Kanajeva, nurodė, jog čiastuškos yra mini vaidinimas, kuriame pasireškia humoras ir džiaugsmas, kartais – sarkazmas. Šį džiaugsmą savo muzikiniuose pasirodymuose atvaizdavo įvairiausi kolektyvai iš Vilniaus,img_1794 Vilniaus r., Trakų r. ir Kauno, tokie kaip „“Wiosna“, „Zabawa“, „Tiltai“, „Vereja“ ir solistai. Renginio organizatoriai – folkloro ansamblis „Rudamianka“ ir Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras (direktorė Violeta Cereška) – img_1366perengė žiūrovams žaidimų, konkursų ir prizų. Pasirodymus lydėjo gera nuotaika bei juokas. Netrūko ir šokių. Festivalis, kurį iš dalies finansavo Tautinių mažumų departamentas prie LR Vyriausybės, numatomas vykdyti kasmet, plečiant jo geografines ir tautines ribas.


Prasmingai praleistas laikas Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre

img_1640Š.m. lakpričio 24 dieną Daugiafunkcinio kultūros centro Rudominoje ir jo skyrių administratoriai susitiko aptarti einamuosius klausimus. Buvo kalbama apie renginius, skirtus Šv. Kalėdoms ir Naujiesiems Metams, aptartos besibaigiančių 2016 metų veiklos.

Po susirinkimo Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro darbuotojai turėjo galimybę sudalyvauti edukaciniame užsiėmime, kurį vedė žinoma tautodailininkė-keramikė Margarita Čekuolis. Šį kartą p. Margarita pasidalinoimg_1674 žiemos dekoracijų gamybos paslaptimis, parodė daug darbelių pavyzdžių kuriuos lengvai gali pasigaminti kiekvienas ir papuošti savo namus ar darbo vietą. Po prezentacijos administratoriai su dideliu noru kibo į darbus ir jau po kelių akimirkų džiaugėsi savo rankdarbiais.


Tradicinėje šventėje susitiko buvę Vilniaus rajono pedagogai

img_1558Lapkričio 23-osios popietė subūrė buvusius Vilniaus rajono švietimo darbuotojus, mokytojus bei vadovus į nuotaikingą šventę Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre.

„Kiekvienas iš Jūsų paliko pėdsaką mūsų rajono švietimo veikloje, tai prisimename ir didžiai vertiname. Dėkojame už rodomą mokymosi visą gyvenimą pavyzdį bei už tai, kad buvote ir esate kartu su mumis“, – susirinkusiuosius pasveikino Vilniaus rajono savivaldybės vicemeras Robert Komarovski. Savo kalboje pabrėždamas pasididžiavimą visuomeniškai aktyviais ir sugebančiais darniai sugyventi su jaunąja karta senjorais, merės Marijos Rekst vardu vicemeras linkėjo stiprios sveikatos, kantrybės, sėkmės visuose darbuose ir sumanymuose.

Skaitykite daugiau: http://www.vrsa.lt/go.php/lit/Placiau/5345


Romansų ir meilės dainų popietė Rudaminoje

img_12272016 m. lapkričio 19 dieną Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre įvyko tradicinė kasmetinė romansų ir meilės dainų popietė “Nebegrįšiu laukų takeliu…”. Pasipuošusios damos, vyrai juodais kostiumais, degančios žvakės, visa tai suteikė žiūrovams nepaprastą jaukumą ir ramybę. Vieni klausėsi meilės dainų, kiti jas dainavo, o treti šoko. Tokį užburiantį vakarą padovanojo Marijampolio skyriausimg_1347 moterų vokalinis ansamblis “Harmonija”, solistė Liuba Nazarenko,  Glitiškių skyriaus saviveiklininkai su vadove Elena Sartavičiūtė, Zujūnų skyriaus folkloro ansamblis “Verdenė”, Vilniaus miesto bočių bendrijos Naujininkų skyriaus Tautinės raiškos sambūris, Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro ansamblis “Gija”. Renginio dalyviai, svečiai ir visi žiūrovai galėjo pasidalinti savo įspūdžiais, pabendrauti prie vaišių stalo.


Lakpričio 11-oji – prisimename!

 2016 m. lapkričio 10 dieną Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras kartu su Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos moksleiviais ir svečiais, netradiciškai paminėjo Lenkijos Nepriklausomybės dieną. Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro darbuotojai supažindino vaikus su šventės istorija, pabrėžiant, kad lenkai visada nepaprastai gerbė valstybės laisvę. „Ši šventė suteikia mums galimybę sustoti ir prisiminti mūsų senelius ir prosenelius, kurie kovojo už laisvę, paaukojo savo gyvenimą.“ – kalbėjo renginio vedančioji vaikams, kad šie prisimintų…Jaunimas galėjo pasidalinti savo žiniomis apie šventę ir Juzefo Pilsudskio asmenybę.

Visus sudomino Balto Erelio atvaizdo istorija. Vaikai turėjo galimybę nuotraukose pamatyti, kaip šis atvaizdas keitėsi. Tik nedidelis skaičius valstybių sugebėjo saugoti savo herbą kelis šimtmečius, img_1171nepaisant visų tragiškų įvykių. Tarp jų Lenkijos valstybė ir jos simbolis – Baltas Erelis, kuris išliko iki mūsų dienų.

Antroje renginio dalyje vaikai įgytas teorines žinias galėjo panaudoti praktiškai. Jaunimas turėjo piešti tam tikro laikotarpio Baltą Erelį. Nors ši užduotis nebuvo iš lengvųjų, bendromis jėgomis pavyko perkelti ant popieriau gražų paukštį. Daugiausiai džiaugsmo suteikė  erelio piešimas ant marškinėlių. Susikaupę vaikai dabino baltus rūbelius raudonu ereliu, kuriais galės apsirengti per kitas šventes, skirtas Lenkijos valstybei.  

 


Piešinių paroda „Liaudiški ženklai – užkoduota tautos savastis“

Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre nuo 2016 m. lapkričio 1 iki lapkričio 8 dienos img_1096veikia piešinių paroda, skirta Vėlinėms. Jau trečią kartą simbolinis pavadinimas „Liaudiški ženklai – užkoduota tautos savastis“  atgyja img_1097žmogaus rankų pagalba. Šį kartą, Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos ir Rudaminos meno mokyklos 5-9 klasių moksleiviai savo piešiniuose vaizdavo šventųjų atvaizdus, nepaprastas ikonas, bei užburiančius liaudiškus ženklus.

Kviečiame visus aplankyti parodą, kuri veikia pirmadieniais – penktadieniais nuo 8.00 val. iki 17.00 val.img_1102


Etnokultūra Rudaminoje buvo pristatyta „kitu kampu“

ii933v34772Šūkis „Vilnijos kraštas – kultūrų paribys amžių tėkmėje“ keliomis kalbomis skambėjo jau ketvirtąjį kartą. Jis simbolizuoja kasmet Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro organizuojamą Etnokultūros festivalį. Minėtą kraštą gimtine gali vadinti daugybė skirtingų tautybių gyventojų – ne tik lietuviai ir lenkai, bet ir rusai, ukrainiečiai, baltarusiai, totoriai, karaimai, žydai ir kt. Todėl Centras didžiuojasi, kad tokie renginiai yra reikšmingi, nes vienija, praturtina ir jungia labai skirtingas, bet tuo pat metu ir itin panašias tradicijas.

Daugiau skaitykite: http://www.vrsa.lt/go.php/lit/Placiau/5170


Pikeliškėse – iškilmingos didžiųjų lauko darbų pabaigtuvės

Rugsėjo 24 dieną Vilniaus rajono gyventojai, žemdirbiai ir atvykę svečiai susirinko tradicinėje, jauinvqxk34195 21 metus gyvuojančioje Vilniaus rajono derliaus šventėje padėkoti Aukščiausiajam už gamtos malones ir žemdirbiams už surinktą gausų derlių bei kartu pasidžiaugti sunkaus kasdienio darbo vaisiais. Tradicinėje vietoje – J. Pilsudskio dvarelyje Pikeliškėse – šventė sukvietė didelį dalyvių skaičių. Parko takeliais judėjo minia žmonių, besigrožinčių kaip visada originaliai papuoštais bei svetingais Vilniaus rajono seniūnijų kiemeliais.

Daugiau skaitykite: http://www.vrsa.lt/go.php/lit/IMG/5105


Sekmadienį rudenišku ritmu šventė Mickūnai

Atsikvėpti po rudeninių darbų gausos bei pasikrauti gerų emocijų rugsėjo 18 dieną Mickūnų i04upa34004seniūnijos bendruomenė kvietė į smagiąją Derliaus šventę.

Tradiciškai šventė prasidėjo šv. Mišiomis Mickūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje, kurių metu susirinkusieji meldėsi už žemdirbius bei už visos Mickūnų bendruomenės gerovę. Mišių metu taip pat buvo pašventintos gyventojų paruoštos šiųmečio derliaus vaišės.

Daugiau skaitykite: http://www.vrsa.lt/go.php/lit/Placiau/5083


Rukainiuose praūžė aktyvi ir linksma jaunimo fiesta

Rugpjūčio 20 dieną, palydėti vasaros bei smagiai praleisti laiką Vilniaus rajono jaunuomenė_DOV7530 sugužėjo į Rukainius – čia vyko „Jaunimo šventė 2016“. Šią dieną jaunimas, gyventojai ir svečiai buvo kviečiami dalyvauti įvairiose veiklose, pradedant sportinėmis varžybomis, atrakcijomis ir _DOV1103skanėstais, o baigiant – įspūdingu koncertu bei šokiais.

Skaitykite daugiau: http://l24.lt/lt/visuomene/item/144857-rukainiuose-prauze-aktyvi-ir-linksma-jaunimo-fiesta


Žolinės šventės atgarsiai iš Vilniaus rajono

i1obp833168Rugpjūčio 15 dieną Vilniaus rajone buvo švenčiama Žolinė – Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės. Žolinės šventė kaip ir kasmet vyko Kalveliuose, Mickūnuose bei Mažuosiuose Lygainiuose. Pirmadienį Kalveliuose jau 17-ąjį kartą vyko tradicine tapusi šeimos šventė „Sveika, Šventoji, Dangun ihlwgd33166Paimtoji“, kurią kasmet organizuoja Kalvelių seniūnija. Šventė prasidėjo šv. Mišiomis, kurias aukojo Kalvelių parapijos klebonas kun. Jan Černiavski. Pašventinus žolelės, javus, vaisius ir daržoves parapijiečiai bei atvykę svečiai rinkosi prie seniūnijos pastato, kad kartu su šeimos nariais, draugais bei kaimynais smagiai praleisti laiką, pasiklausyti koncerto, sudalyvauti įvairiuose konkursuose bei rungtyse.

Skaitykite daugiau: http://www.vrsa.lt/index.php?3258622537


Kinas po atviru dangumi

IMG_02602016 m. liepos 22 dieną Rudaminos kaimo gyventojai turėjo galimybę žiūrėti filmą Marsietis po IMG_0255atviru dangumi.  Pirmą kartą žiūrovai susirinko į kino seansą ir su įdomumu žiūrėjo 2015 metais sukurtą filmą. Žiūrovai liko sužavėti ir lauks naujų panašaus pobūdžio renginių.


Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis trap VSAT Vilniaus rinktinės ir Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro

Praėjusį penktadienį VSAT Prevencijos skyriaus bendruomenės pareigūnės iniciatyva, Vilniaus rinktinės vadas Virgilijus Raugalė ir Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro direktorė Violeta Cereška pasirašė Bendradarbiavimo sutartį. Šalys susitarė bendradarbiauti partnerystės pagrindais kultūros, socialinės integracijos ir valstybės sienos apsaugos srityse, įgyvendinant bendrus kultūrinius, socialinius, edukacinius ir kitokius renginius. Nuo šiol susitarta keistis tarpusavyje informacija apie vykdomą veiklą, planuojamus renginius bei kitus abiem šalims aktualius klausimus, o taip pat prireikus skirti žmogiškuosius, techninius, intelektinius, materialinius ir kitokio pobūdžio išteklius, teikti tarpusavio metodinę ir socialinę pagalbą bendradarbiavimui užtikrinti.

Abiejų šalių pasirašyta sutartis – tai tikslingas, atsakingas bei gražus VSAT gestas žengiant į visuomenę bei glaudesnį ryšį su bendruomenėmis, teigiamai reprezentuojant tarnybą ir rodant draugiškumą. Tikimasi, kad netolimoje ateityje tokių bendradarbiavimo sutarčių su įvairiomis bendruomenėmis tik daugės.

2016_07_22_Su Violeta Cereska (1)


Mickūnų skyrius kviečia į fotografijos parodą

Liepos 10 dieną, sekmadienį, Mickūnų kultūros centre įvyko fotografijos parodos „Skrydis virš 779a467270611d7bd103e41311a2a992_XLAšmenos aukštumos“ atidarymas.Į Centro administratorės Alionos Vengrovskajos suorganizuotą parodos atidarymą, pasigrožėti Ašmenos aukštumos kraštovaizdžiais iš arti susirinko nemažai įvairaus amžiaus gyventojų, parapijiečių ir svečių. Džiugu, kad žmonės domisi kultūra, menu ir, žinoma, siekia pažinti Vilniaus rajono apylinkių kraštovaizdžio grožį. Į parodą atvykęs parodos koncepcijos autorius, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys Vladislovas Kondratovič mielai pristatė parodos idėją bei supažindino susirinkusiuosius su nuotraukomis. Renginyje taip pat dalyvavo Mickūnų seniūnijos seniūnė Renata Mickevič ir kunigas Eduardas Kirstukas, kuriam organizatoriai yra dėkingi už bendradarbiavimą ir pagalbą skelbiant parapijiečiams apie vykstančius renginius Mickūnų kultūros centre.

Skaitykite daugiau: http://l24.lt/lt/kultura/item/138278-mickunuose-atidaryta-paroda-skrydis-virs-asmenos-aukstumos

 


Lietuvos Valstybės Mindaugo Karūnavimo šventė mažiesiems

IMG_0029Rudaminos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ ir Vilniaus rajono Rudaminos lopšelio-darželio auklėtiniai liepos 5 dieną 2016 m. Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre paminėjo Lietuvos Karaliaus Mindaugo karūnavimo dieną. Renginio pradžioje mažieji smalsuoliai su trispalve rankose pamatė Lietuvą iš paukščio skrydžio,IMG_0045 jie buvo sužavėti nuostabiais vaizdais, nepakartojama gamta ir architektūriniais sprendimais Lietuvoje. Po trumpo filmuko vaikai papasakojo ką žino apie mūsų šalį ir apie Liepos 6-osios šventę. Renginio vedėjos priminė, ką mums reiškia ši šventė ir papasakojo kaip atrodo Lietuvos tautiniai šventiniai rūbai. Drąsiausia vaikų pora net gyvai IMG_0098pademonstravo tautinius kostiumus. Kiti vaikai galėjo pasimatuoti klumpes ir pabandyti su jais pašokti. Su šypsenomis veide vaikai ir jų auklėtojos žaidė ir šoko tautinius šokius, sudalyvavo nuostabioje fotosesijoje. Didžiausią džiaugsmą vaikams suteikė balionai geltonos, žalios ir raudonos spalvos. Džiaugiamės, kad IMG_0068mūsų mažus Lietuvos piliečius neatbaidė lietus ir jie su dideliu noru sudalyvavo šventėje,  o grįžę į savo namus galėjo savo tėveliams papasakoti, ką įdomaus ir naujo sužinojo apie Lietuvą ir jos Valstybinę šventę Liepos 6–ąją.


Knygos „Niegasnący promyk” pristatymas skambant pučiamajam orkestrui

^F99E46840F15263E7848ED2BB9F10F6770C5F8FB8F49A9C45F^pimgpsh_fullsize_distr2016 m. birželio 29 dieną Rudaminos daugiafunkciniame kultūros  centre Irena Fedorovič-Vasilevska pristatė savo pirmąją knygą „Niegasnący promyk“. Knygos autorė gimė Rudaminos kaime Vilniaus rajone. Ji studijavo filologiją Vilniaus Universitete, vėliau baigė Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokyklą. Pradėjo tapyti. Ir būtent birželio 29 d. Rudaminos gyventojai galėjo aplankyti Irenos piešinių ^787575496BEFF149A20936EDD082E67C0684F81553AFCA53DA^pimgpsh_fullsize_distrparodą. Šiuo metu dirbanti Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos bibliotekoje, apie savo polinkį kurti pasakė: “Menas – tai liga, kuri užklumpa jautrus žmones. Ir aš susirgau šia liga, bet visai nenoriu pasveikti“. Tapytoja mėgsta piešti rudeninius peizažus su nuostabia spalvų palete. Dažnai kūriniuose vaizduojamas  angelas – tarsi grožio ir gėrio oazė, kuri sujungia sielą ir materialųjį gyvenimą.

Renginio svečiai, Rudaminos daugiafunkcinio kultūros  centro ir jo skyrių darbuotojai, Vilniaus^6F2CA6A7BCF77B7189255AE321B733286FE485D48B777A61AC^pimgpsh_fullsize_distr rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos ir jos skyrių darbuotojai taip pat turėjo galimybę pamatyti Pučiamųjų orkestro iš Lenkijos pasirodymą. Virš 50-ies jaunų asmenų kolektyvas sugrojo nuostabius kūrinius. Žiūrovai liko sužavėti.


Jonų šventė Rudaminoje

Vasaros šventės Lietuvoje ypatingai mėgiamos. Viena tokių, visuotinai švenčiamų švenčių, IMG_9236neabejotinai yra Joninės, kurios šiemet džiugino geru oru ir viliojo ilgąjį savaitgalį praleisti gamtoje. Birželio 24-ąją Joninių šventės rengėjai Rudaminoje svečiams parengė įspūdingą programą.

Daugiau skaitykite: http://l24.lt/lt/kultura/item/135995-jonini-sventes-atgarsiai-is-rudaminos


Tradicinės Marijampolio Šeimos šventės atgarsiai

ikwhxl31154Gegužės 28 dieną Marijampolio seniūnijos Palisados parke vyko jau tradicija tapęs renginys, skirtas Šeimos dienai paminėti, kuriame dalyvavo ir Vilniaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Česlav Olševski.

Daugiau skaitykite:  https://www.vrsa.lt/go.php/lit/Placiau/4707


Šok – negailėdamas grindų!

,,Šokių metu protas praranda savo gebėjimą kontroliuoti, o kūnas pradeda vadovauti širdžiai“ – IMG_8511tokiais žodžiais prasidėjo graži sekmadienio popietė Daugiafunkciniame kultūros centre Juodšiliuose.

Švęsti Tarptautinę šokių dieną jau tapo tradicija, kuri palaiko ir skatina bendradarbiavimą tarp komandų ir miestų, stimuliuoja kūrybingumą vaikams ir jaunimui, skatina tradicijas ir liaudies šokį. Gražus renginys, veikiantis jau kelerius metus žavi savo populiarumu ir dalyvių skaičiumi.

Skaityk daugiau: http://www.vrsa.lt/go.php/lit/Placiau/4538


Draugiškas Tarptautinės kultūros dienos minėjimas 

IMG_8114Balandžio15-ąją jau dešimtą kartą Lietuvoje buvo minima Tarptautinė kultūros diena.

Kultūra – kaip sudėtinė visuma – apima žinias, tikėjimą, meną, moralę, papročius ir kitus vertingus, gerbiamus ir puoselėjamus gebėjimus, kuriuos žmogus įgyja kaip konkrečios visuomenės narys konkrečiu istoriniu laikotarpiu. Tai tautos ir valstybės dvasinis turtas – susietas su taikos simboliu, skatinančiu stiprinti visuomenės suvokimą, jog vertybėmis paremta kultūra yra žmogaus išminties ir dvasingumo raiška, galinti suvienyti žmones kurti darnią visuomenę.

Daugiau skaitykite: http://www.vrsa.lt/go.php/lit/IMG/4506


SAUGAUS EISMO DIENA

Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre

2016 m. balandžio 6 dieną Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre įvyko renginys, flashmob_dzien_bezpiecznego_ruchu_Rudomina_dzieci_ruch_drogowy-9717skirtas paminėti Saugaus eismo dieną.

Mažieji eismo dalyviai Baltojo zebriuko dėka susipažino su saugaus eismo taisyklėmis, galėjo iš arti apžiūrėti policijos ir ugniagesių transporto priemones, sudalyvavo Flash Mob „Esu matomas – esu saugus“  kūrime.

Daugiau nuotraukų: http://zw.lt/wilno-wilenszczyzna/dzien-bezpiecznego-ruchu-w-rudominie/

Derlingas kovas RDKC bendruomenėje

891e6c9cf0c7e2681b3a7e8047119366_XL2016 m. kovas neabejotinai suteikė daugybę galimybių aplankyti giminaičius, patirti nemažai džiaugsmingų akimirkų, įsigyti malonių smulkmenų Kaziuko mugėse, padabinti velykinius kiaušinius bei susėsti kartu prie bendro šventinio Velykinio stalo. Vedini šių nuostabių progų Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro darbuotojai ir bendruomenės nariai per praėjusį mėnesį patyrė begalę nepamirštamų ir brangių akimirkų, turėjo daug išskirtinių susitikimų.

 

Visą straipsnį galite rasti: http://www.vrsa.lt/go.php/lit/Placiau/4445


 

Auditorija spektaklį „Kreacja“ įvertino gausiais plojimais

IMG_7334Š.m. balandžio 1 d. Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre Lenkų teatro studijos aktoriai pristatė Ireneušo Iredinskio spektaklį „Kreacja“, režisuotą Lilijos Keizik. Autorius savo kūriniu bandė perteikti apmąstymus, liečiančius kūrybos už atlygį bei sąlygotos tikrojo įkvėpimo ant psichozės ribos. Susirinkę žiūrovai turėjo galimybę įvertinti aktorių –Vitoldo Rudzianco iš Vilniaus, Agnieškos Snežko iš Varšuvos ir Slavomiro Gaudino iš Žešovo – talentus bei meistriškumą. Auditorija įvertino spektaklį gausiais plojimais ir patikino laukianti kitų susitikimų su teatru.

 


Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras sveikina visus su šv. Velykomis

pozdrowienie wielkanocne 2016


 

„Pagirių dainorių“ iniciatyva pripažinta viena išradingiausių

i6izl228448Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasveikino išradingiausius Valstybės atkūrimo dienos minėjimo iniciatyvų organizatorius ir įteikė nepriklausomos Lietuvos ir jos žmonių simbolį – valstybės trispalvę. Vilniaus r. Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro Vaidotų skyriaus mišrus choras „Pagirių dainoriai“ Vasario 16-ąją pasitiko dovanodami dainas prekybos centro „IKI“ darbuotojams ir pirkėjams. Ši iniciatyva neliko nepastebėta ir buvo įvertinta kaip viena išradingiausių ir originaliausių.

Plačiau: http://www.vrsa.lt/go.php/lit/Placiau/4297


„Kadagio“ generolė Agnieška Olševska išdavė paslaptį apie naują patirtį projekte

27cd623b4ad1401a3b6ada441f6b52f3Jau dešimt metų vestuvių planuotoja dirbanti Lenkų kolektyvo „Perla“ generolė Agnieška Olševska išdavė, jog šokiai jai padeda ir darbe: „Kartais per mano organizuojamas vestuves, jaunųjų porai vedu liaudiškų šokių pamokas su šiuolaikiškais motyvais. Tai atrakcija, kuri labai patinka žmonėms“, – šypsosi ji

 


Visą straipsnį galite rasti: http://www.tv3.lt/naujiena/862363/kadagio-generole-agnieska-olsevska-isdave-paslapti-apie-nauja-patirti-projekte


 

Vos startavęs „Kadagys“: išaiškėję lyderiai ir netikėta staigmena

projektas-kadagys-70478220Kauno sporto halę sudrebino dešimt skirtingų dainų ir šokio kompozicijų. Visus dalyvių pasirodymus vertino kompetentinga komisija: dainininkas Marijus Mikutavičius, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro režisierė, choreografė Jūratė Sodytė-Bradauskienė ir režisierius, choreografas Alfredas Kondratavičius.

Visą straipsnį galite rasti: http://www.tv3.lt/naujiena/861727/vos-startaves-kadagys-isaiskeje-lyderiai-ir-netiketa-staigmena


Didžioji premjera „Kadagys“

46Šį sekmadienį Kauno sporto halę sudrebins pasaulinė premjera – unikalus projektas „Kadagys“. Tautinių šokių kovose susirungs dešimt talentingų ansamblių su žymiais generolais priešakyje. Didžiulio masto premjerą nuo 19.30 val. stebės laikinosios sostinės gyventojai, miesto svečiai, žiūrimiausios televizijos TV3 žiūrovai bei naujienų ir pramogų portalo tv3.lt lankytojai.

 

Visą straipsnį galite rasti: http://www.tv3.lt/naujiena/861552/didzioji-premjera-kadagys-atskleista-komisija-ir-generolu-idejos


 

Merė Vasario 16-ąją paminėjo kartu su Rudaminos bendruomene

Vasario 16 d. Rudaminos daugiafunkciniame kultūros centre paminėta Lietuvos valstybės IMG_6674atkūrimo diena  – organizuoti edukaciniai užsiėmimai ir atidaryta paroda „Liaudiški ženklai – užkoduota tautos savastis“. Šventiniame renginyje dalyvavo Rudaminos Ferdinando Ruščico ir „Ryto“ gimnazijų mokiniai bei Rudaminos meno mokyklos auklėtiniai. Į renginį taip pat atvyko garbūs svečiai: Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst, Savivaldybės administracijos direktorė Liucina Kotlovska, Tarybos narė Miroslava Klim, Ferdinando Ruščico gimnazijos direktorė Žaneta Jankovska. Svečiai kartu su mokiniais ant specialių tautinių juostų komponavo įvairius raštus, klausėsi tautinę nuotaiką atspindinčių Buivydiškių folklorinio ansamblio „Verdenė“ atliekamų dainų. Šventę vainikavo darniai sugiedota „Tautiška giesmė“.

Plačiau: http://www.vrsa.lt/index.php?1193509384


 

Akcija „Žvakutės liepsna“ skirta Lietuvos laisvės gynimo 25-mečiui paminėti

20160113_080759Sausio 13 d. – Laisvės gynėjų diena, kuri mums primena, kad Lietuvių tautos laisvė išpirkta tauriausių Lietuvos žemės vaikų gyvybėmis. Mes šiandien lenkiame prieš juos galvas ir gėrėdamiesi jų žygiais uždegame atminimo žvakes, kuriomis pagerbiame 1991 metų už laisvę kovojusius gynėjus.

2016-01-13-3

Ta proga Rudaminos daugiafunkcinis kultūros centras kartu su Medininkų, Kalvelių, Zujūnų, Savičiūnų, Avižienių, Rukainių, Lavoriškių, Grigaičių, Marijampolio, Čekoniškių, Mickūnų, Šumsko, Juodšilių ir Vaidotų skyriais kasmet vykdo akcija „Žvakutės liepsna“, kurios metu sausio 13 d. lygiai 8 val. ryto uždega languose žvakutes.


Kultūra ir tradicijos per liaudies šokį

ik1v1f27064

2015 metais Vilniaus rajono vaikai ir jaunimas turėjo puikią galimybę pažinti savo praeitį, prisiliesti  prie folkloro, įnykti į protėvių minimų kalendorinių ir šeimos švenčių, liaudies muzikavimo, dainavimo, šokio tradicijas. Šis pažinimas vyko per liaudies šokius, ratelius bei žaidimus.Prabėgusių metų rugsėjo – gruodžio mėnesiais skirtinguose Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro skyriuose dešimtys įvairaus amžiaus ir socialinių grupių vaikų bei jaunuolių galėjo ne tik pamatyti folkloro ir liaudies ansambliuose šokančius bendraamžius, susipažinti su praeities tradicijomis, papročiais, apdarais, bet ir patys pajausti anų metų dvasią…

Plačiau: http://www.vrsa.lt/go.php/lit/Placiau/4123


Eglutės įžiebimas Rudaminoje

12308484_425071574364026_4289327434391434946_nŠ. m. gruodžio 6 d. Rudaminoje vyko tikri stebuklai. Vienu metu  miestelio centre susibūrė įvairios įstaigos, siekiančios sukurti vaikams begalinį džiaugsmą.Mažuosius iš įvairiausių kampelių į pasakų pasaulį sukvietė Vilniaus r. Centrinės bibliotekos darbuotojai, kurie skaitė močiutės pasakas, vaišino šilta arbata ir keptais sausainiais. Aplink Rudaminos seniūnijos padovanotą tikrą žaliaskarę eglę išsirikiavo Adventinė mugė, viliojanti įvairiausiais skanėstais, žaislais, mezginiais, knygomis bei rankdarbių kiemeliais. Vaikai turėjo galimybę pasipuošti veidus skirtingų žvėrelių atvaizdais, sukurti savo išskirtinius šventinius atvirukus, kūrybiškai padabinti eglutės žaislus, sudalyvauti floristės-dekoratorės Inesos Borkovskos Kalėdinėje loterijoje…

Plačiau: http://www.vrsa.lt/go.php/lit/IMG/4050


Vilniaus rajono bendruomenių nariai – sąskrydyje„Tai mes!“

20151128_145719Vilniaus rajono savivaldybė turėjo unikalią galimybę pasididžiuoti jos teritorijoje esančių bendruomenių ir jos narių sugebėjimais, pasiekimais ir laimėjimais š.m. lapkričio 28 d. Kėdainių arenoje vykusioje nacionalinėje bendruomenių šventėje-sąskrydyje „Tai mes!“.Arenos patalpas užtvindė daugiau nei 2000 žmonių, siekiančių sukurti geresnę ir gražesnę Lietuvą, besidalijant įgyta patirtimi muzikos, sporto, meno, tautinio kostiumo dizaino, intelektualinių žaidimų ir kt. srityse.

Plačiau:  https://www.vrsa.lt/index.php?3986306697


Iliuzionistą Mantą Wizard sužavėjo floristės Inesos Borkovskos kalėdinės puokštės

004a1439-565b287dc04b6Vilniaus rajono Rudaminos miestelyje vykusioje floristės Inesos Borkovskos autorinių darbų parodoje „Patikėk žiemos stebuklais“ iliuzionistas Mantas Wizard taip buvo sužavėtas eksponuojamomis rankų darbo kalėdinėmis puokštėmis, kad niekaip negalėjo apsispręsti, kurią iš jų parsinešti namo…

Plačiau:http://www.15min.lt/zmones/naujiena/lietuva/iliuzionistas-mantas-wizardas-ir-floriste-inesa-borkovska-pradejo-sventini-darbu-sezona-3-548337


Rudaminoje Senjorai dalyvavo popietėje „Auksinis amžius“

12049548_415787438625773_4477373700569396863_n

Daininga, energinga ir jauku! Tokioje atmosferoje vyko 2015 m. spalio 25 d. Rudaminos daugiafunkcinio kultūros centro organizuojama Senjorų popietė. Renginys stebino ne tik nuostabiais aktorių pasirodymais, įdomiais žaidimais ir sukeltais prisiminimais, bet ir šilta atmosfera, pakylėta dalyvių nuotaika, netikėtomis „auksinio amžiaus“ žiūrovų išdaigomis…

Plačiau:  http://www.vrsa.lt/index.php?3678303139


 

12036414_996548460365916_3377430481741707478_n

Kviečiame visus praleisti vakarą su nuostabiaisiais SARE ROMA atlikėjais!

Trakų kultūros rūmuose 2015 m. spalio 18 d. 16 val.

Daugiau informacijos teiraukitės telefonu 8 528 55299.

Informacija apie kolektyvą —–> http://sareroma.com/lt

Bilietus galite įsigyti Trakų kultūros rūmų kasoje

arba 

http://www.bilietai.lt/lt/event/27311


 

Derliaus šventė Vilniaus rajone. Jau 20 metų kartu

Plačiau: http://l24.lt/lt/kultura/item/91748-derliaus-svente-vilniaus-rajone-jau-20-metu-kartu

3ad9d12934dc15f67c09e58585c8b4ed_XL

 

 

 

Zabawa karnawałowa w Rudominie

Mieszkańcy Rudominy i okolic hucznie pożegnali stary rok. W dniu 27 grudnia w Wielofunkcyjnym Ośrodku Kultury w Rudominie odbył się bal karnawałowy w stylu retro-jazz. Sala WOK zamieniła się w prawdziwą salę balową i zapełniła się świątecznie ubranymi ludźmi.

Spragnionych wesołej zabawy gości niezwykle nastrojowymi melodiami witała saksofonistka oraz ubrani w piękne lustrzane stroje aktorzy. Przystrojona sala zapowiadała, że to będzie naprawdę magiczna zabawa, która jeszcze długo pozostanie w pamięci goście imprezy. Organizatorzy przyszykowali w tym roku niezwykle bogaty program artystyczny. Na gości czekały przeróżne zabawy, gry i wiele innych atrakcji.

Program artystyczny rozpoczął się tańcem jazzowym w wykonaniu utalentowanych dziewcząt. Następnie na scenie wystąpił niezwykle uzdolniony klarnecista Kewin Jasiński, który przeniósł wszystkich w magiczny świat muzyki. Przed publicznością wystąpiła kapela zespołu ludowego „Rudomianka”.  Kapela wielu gości porwała do tańca. Pary wirowały w rytmach pięknego walczyka oraz innych nie mniej nastrojowych melodii. Goście mieli okazję usłyszeć również rytmy prawdziwego retro-tanga oraz oglądać ten taniec w wykonaniu profesjonalnych tancerzy, mistrzów tańca towarzyskiego Rafała Narkiewicza i Melisy Walinowicz, którzy tego wieczoru wystąpili na scenie WOK. Publiczność także była oczarowana występem Norberta Latkowskiego, uczestnika litewskiej wersji „X-faktora”.

                      Przed publicznością ze swoim programem artystycznym wystąpiła znana nie tylko na Wileńszczyźnie, ale i na całej Litwie, piosenkarka Bożena Sokolińska – prawdziwy ładunek energii i dobrego humoru. Wykonywane przez nią piosenki w różnych językach porwały wszystkich do tańca. A kto nie tańczył, ten śpiewał wspólnie z piosenkarką. Na gości zabawy czekały prawdziwe niespodzianki. Do Rudominy przybyli niezwykli goście. Jako pierwszy na scenie wystąpił iluzjonista, kompilator materiałów metodologicznych dla początkujących iluzjonistów Mantas Wizard. Mantas reprezentuje Litwę na różnych międzynarodowych kongresach i konkursach iluzjonistycznych. W sprawie kreatywnych pomysłów konsultuje się z jednymi z najlepszych specjalistów na świecie. Prowadził swój program w wielu krajach europejskich, w tym w Las Vegas, światowej stolicy rozrywki. Dzięki swoim kreatywnym pomysłom i talentowi Mantas zyskał uznanie nie tylko odbiorców w różnych krajach, ale także ekspertów w tej dziedzinie. To oryginalne pomysły i niezwykłe tricki pomogły Mantasowi zostać laureatem wielu międzynarodowych konkursów i zdobyć sławę na Litwie w dziedzinie sztuki iluzji. Mantas jest członkiem Litewskiego Klubu Iluzjonistów i Międzynarodowego Klubu Iluzjonistów A.M.B. E.R. (ang. Association of Magicians of Baltic Established in Riga). Na rudomińskiej scenie Mantas Wizard przedstawił oryginalny i magiczny program, który oczarował każdego, kto przybył na święto. Publiczność mogła nie tylko oglądać przeróżne tricki, ale wziąć udział w ich wykonaniu. Iluzjonista tryskał niesamowitą energią i swoim niezwykłym dowcipem potrafił rozweselić publiczność.

                      Prawdziwą gwiazdą wieczoru był zespół z Polski „Masters”. „Masters” to zespół disco polo cieszący się ogromną popularnością. Powstał w 2008 w Zambrowie, a liderem i wokalistą grupy jest Paweł Jasionowski. Paweł Jasionowski to nie tylko wokalista. Jest także producentem muzycznym, sam także komponuje swoje utwory i pisze teksty. Współpracuje m.in. członkiem zespołu „Trubadurzy” Marianem Lichtmanem. Od początków powstania zespół „Masters” wydał już 6 płyt ze swoimi największymi przebojami. Album „Viva Polonia!” zyskał status platynowej płyty. Platynową płytę zdobył także singiel „Ja i ona”, a utwór „Jeden uśmiech jej” ma status płyty złotej. „Masters” zasłynął piosenką „Żono moja”, która już ponad 10 lat jest największym weselnym przebojem. Hit „Żono moja” na YouTube ma już ponad 70 milionów wyświetleń oraz 3. miejsce w konkursie Hit Wszech Czasów na Festiwalu Muzyki Tanecznej w Ostródzie. Ale to nie jedyny przebój zespołu. W Rudominie „Masters” zaprezentował najbardziej znane swoje utwory, jak również nie zabrakło najnowszych hitów. Publiczność świetnie się bawiła w rytmach disco polo. Nikt nie mógł usiedzieć na swoich krzesłach, gdy słyszał te skoczne rytmy.

                      Zabawa noworoczna nie mogła się obejść bez Św. Mikołaja. Przyszykował on dla gości wiele miłych niespodzianek. Św. Mikołaj zaprosił wszystkich do wzięcia udziału w różnych konkursach, grach i zabawach.  A jaka zabawa noworoczna bez świątecznych fajerwerków?! Nie zabrakło ich również tego wieczoru w Rudominie. Bal karnawałowy w Rudominie trwał do białego rana. Na gości bowiem czekała dyskoteka. Wszyscy bawili się znakomicie przy rytmach różnorodnej muzyki jak przystało na prawdziwy bal. A humor tego dnia dopisywał. Do tańca publiczności przygrywał zespół „Mażor“.

                      Organizatorem zabawy noworocznej był Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie. Prowadzącymi zaś byli: Karolina Pietruszewicz i Norbert Latkowski.

IMG_8202


Opłatek dla seniorów w Rudominie               

                      Nikt z nas nie jest samotną wyspą, a otwarcie się na drugiego człowieka przynosi ulgę i satysfakcję. Mogli się o tym  przekonać wszyscy, którzy  uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym dla osób starszych zorganizowanym przez Starostwo Rudomina 18 grudnia 2019 r. w sali Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie. Spotkanie z seniorami w okresie Świąt Bożego Narodzenia jest tradycją w gminie Rudomino. W tym roku starsi mieszkańcy gminy bardzo licznie odpowiedzieli na zaproszenie, dzięki temu spotkanie było radosne, gwarne i rozśpiewane.

                      Spotkaniu towarzyszył niezwykły klimat. Pracownicy gminy oraz Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie stworzyli wyjątkowy program, który bardzo spodobał się wszystkim widzom.

                      Przed seniorami wystąpił teatrzyk „Wędrówka” z Niemieża, działający przy miejscowym Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego, którego kierownikiem jest Bożena Bieleninik. Teatr „Wędrówka” powstał w 1999 roku i był początkowo zespołem uczniowskim. Obecnie grają w nim nie tylko uczniowie, ale i absolwenci gimnazjum w Niemieżu, jak też nauczyciele i rodzice. Repertuar jest ambitny. W dorobku teatru są takie sztuki, jak „Oskar i Pani Róża”, „Betlejem polskie”. Wystawiono również sztukę Karola Wojtyły „Brat naszego Boga”. Teatr dużo podróżuje, a swoje sztuki wystawia zarówno w kraju, jak i poza jego granicami. ,,Wędrówka” jest zdobywcą wielu nagród i wyróżnień. W 2016 roku na Wakacyjnym Festiwalu Teatrów Dziecięcych zza Granicy we Włocławku teatr zdobył główną nagrodę.

                      Na spotkanie opłatkowe dla seniorów teatr „Wędrówka” przyszykował sztukę „Wigilia na Syberii”. Spektakl został przygotowany w oparciu o autentyczne listy, które reżyser Bożena Bieleninik znalazła w Instytucie Pamięci Narodowej oraz w innych źródłach. Wykorzystano również niektóre wątki zaczerpnięte z litewskich książek, w których opisane są dzie