VEIKLA

      Rudaminos daugiafunkciniam kultūros centrui priklauso: 1 mišrus choras, 11 vokalinių ansamblių, 2 vokaliniai-instrumentiniai ansambliai, 1 vyrų vokalinis ansamblis, 2 liaudies dainų ir šokių ansambliai, 4 liaudies šokių grupės, 1 suaugusiųjų šokių grupė, 1 šiuolaikinių šokių šou grupė, 2 folkloriniai ansambliai, 1 kamerinis ansamblis, 1 vokalinis trio, 2 teatro būreliai ir 1 dailės būrelis. Prie žinomiausių ansamblių priskiriami tokie kolektyvai, kaip liaudies dainų ir šokių ansamblis „Zgoda” („Santarvė”), gyvuojantis jau 25 metus, etnografinis-folklorinis ansamblis “Verdenė”, ansamblis „Rudomianka” (25 metų kūrybinis kelias) ir dainų ir šokių ansamblis „Jawor“ („Jievaras“).

            Tautine sudėtimi ši Vilniaus rajono dalis nesiskiria nuo viso rajono – dominuoja lenkų kultūra, sudaranti 80 % visų mėgėjų meno kolektyvų. Didžioji kultūrinių renginių bei švenčių dalis organizuojama remiantis lenkų tradicijomis ir vyksta lenkų kalba. Mėgėjų meno kolektyvai patys organizuoja savo veiklą, užsiėmimus, planuoja ir rengia kultūrinius renginius, kursus, mokymus, kurių paskirtis – lenkų kultūros, papročių išsaugojimas ir puoselėjimas, o daugiafunkcinio kultūros centro ir jo skyrių vienas iš veiklos prioritetų – remti šias veikas ir iniciatyvas, skatinti jų pastangas, kūrybinius ieškojimus. Didžioji meno kolektyvų dalis yra užmezgę glaudžius bendradarbiavimo ryšius su įvairių regionų meno kolektyvais Lenkijoje.