WOK

IMG_7692Zespół wokalny „Rudomianka“

Rok założenia: 1999.

Repertuar: folklor różnych regionów Polski.

Kierownik: Wioleta Cereszko

Tel. kontaktowy: 8 (672) 04985.

Debiut zespołu „Rudomianka“ miał miejsce  w r. DSC_03831999. w Rudominie. Za cały czas istnienia zespół już ma na swym koncie   ponad 500 koncertów na Wileńszczyżnie, w różnych miastach Litwy i  Polski (m.in. w Kielcach, Koszalinie, na Ziemi Dolnośląskiej, w Warszawie, Licheniu, Poznaniu, Węgorzewie itd..) Na XXII Międzynarodowym Przeglądzie Widowisk Kolędniczych „Herody 2004“ „Rudomianka“ zdobyła I miejsce.

PIMG_2276ierwszą kierowniczką była Irena Alaszewicz, a od 2003 r. zespołem kieruje Wioleta Cereszka. Właśnie dzięki niej zespół zdobył niemałe osiągnięcia w technice śpiewu, w stylach utworów oraz repertuarze.

Kolektyw stale bierze udział w festiwalach, koncertach i świętach rejonowych (m.in. „Kwiatach Polskich w Niemenczynie, Dożynkach w Pikieliszkach, Zapustach, Nocy Świętojańskiej, Kiermaszu Kaziukowym  itp.).


 

DSC_0354Zespół pieśni i tańca ludowego „Zgoda

Rok założenia: 1998.

Repertuar: tańce i pieśni ludowe i narodowe różnych krajów świata.

Kierownik artystyczny: Henryk Kasperowicz (kierownik kapeli: Romuald Piotrowski, kierownik chóru: Iwona Bujnowska).

                                                                                       Tel. kontaktowy: 8 (606) 82166.

ZTL „Zgoda” powstał w 1988 r. w podwileńskim osiedlu Rudomino jako efekt poznawania i promowania polskiego dziedzictwa ludowego. Jego założycielem jest zagorzały entuzjasta polskiej kultury ludowej Henryk Kasperowicz, który dotychczas pełni funkcję kierownika. Po pierwszych koncertach zespół zwrócił na siebie uwagę swą indywidualnością, wysokim poziomem artystycznym i werwą. Dzisiaj to ponad stuosobowa grupa młodych artystów, którzy w trzech grupach: tanecznej, wokalnej i orkiestrze rozwijają swój talent i zamiłowanie do tańca, śpiewu i muzyki ludowej. Są to uczniowie, studenci oraz pracownicy różnych branż. W swoim repertuarze „Zgoda” ma narodowe i regionalne tańce Polski, Litwy, Białorusi, Hiszpanii, Ukrainy itp.DSC_0911

Za lata istnienia ZTL „Zgoda” uczestniczył w dużej liczbie imprez i koncertów o wysokiej randze, występował też na największych scenach stolicy i innych miast Litwy. Jego występy gorąco oklaskiwano w Polsce, Czechach, Niemczech, Francji, Szwecji, Anglii, Węgrzech, Włoszech, Grecji, Norwegii, Irlandii, Hiszpanii, Chorwacji, Macedonii.  „Zgoda” wielokrotnie reprezentowała Litwę na wielu renomowanych międzynarodowych festiwalach folklorystycznych. Jest również nierzadkim uczestnikiem festiwali i przeglądów krajowych. Zespół niejednokrotnie wyróżniano na wielu prestiżowych festiwalach i konkursach. Jest, m.in. laureatem I Festiwalu Kultury Kresowej (Mrągowo, Polska), laureatem I, III, VI Festiwali Kultury Polskiej (Wilno, Litwa), laureatem II, IV Festiwali Zespołów Folklorystycznych Krajów Nadbałtyckich (Elbląg, Polska). Na Mragowo4Międzynarodowym Turnieju Tańców Narodowych w Elblągu oraz na Międzynarodowym Festiwalu Zespołów Ludowych w Nordkoping’u (Szwecja) Zespół zdobył II miejsce. Na Międzynarodowym Festiwalu Krajów Europejskich (Recklinghausen, Niemcy), wśród 53 zespołów, „Zgoda” uplasowała się na II pozycji. Zespół ma w swym dorobku olbrzymią liczbę nagród i odznaczeń. Uhonorowany został, m.in. wyróżnieniami Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Ministra Kultury Rzeczpospolitej Polskiej, Ministra Kultury Republiki Litewskiej oraz Premiera Republiki Litewskiej. W 2009 roku ZTL „Zgoda” otrzymał odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.  Z Zespołem współpracowali tacy wybitni choreografowie i znawcy kultury polskiej jak Czesław Kujawski, Janusz Chojecki, Anatol Kocyłowski, Sławomir Mazurkiewicz, Maria Wnęk, Norbert Poźniewski.


 

20140706_210302Zespół „Gija

Rok założenia: 1993.

Repertuar: piosenki polskie, litewskie, białoruskie, romanse.

Kierownik: Leonas Pamerneckis.

Tel. kontaktowy:  8 (679) 49951.

Zespół „Gija“ to entuzjaści muzyki, pieśni i tańca ludowego. Od pierwszego dnia istnienia członkowie zespołu zanurzyli się w aktywną pracę i maraton prób. Dlatego też do dziś IMG_2242mają w swym repertuarze mnóstwo pieśni litewskich, polskich, białoruskich oraz romansów. Skład zespołu ciągle się zmienia, ostatnio kolektyw liczył 12 osób w wieku od 30 do 70 lat.

„Gija“ bierze aktywny udział we wszystkich Imprezach, koncertach, festiwalach i świętach w rejonie wileńskim oraz na całej Litwie.


 

DSC_0331Zespół taneczny „Žiogeliai

Rok założenia: 2009.

Repertuar: litewskie tańce ludowe.

Kierownik: Ineta Dubininkaite.

Tel. kontaktowy: 8 (621) 97503.

Uczyć tańca ludowego małych dzieci z Rudomina w 2009 r. zaczęła tancerka i była uczestniczka zespołu ,,Šviesa“ Ineta Dubininkaitė. Mali tancerze z wielu propozycji sami wybrali sobie nazwę ,,Žiogeliai“.

Dziś członkowie zespołu nie tylko uczą się tańców ludowych, szykują się do koncertów i festiwali, ale też organizują wspólne zabawy i wieczory. Podczas takich spotkań dzielą  się wrażeniami, wspomnieniami, myślami, marzeniami… W ten sposób kolektyw utrzymuje koleżeńską atmosferę.SAM_1017

Repertuar zespołu zawiera litewskie tańce ludowe, takie jak np. ,,Suktinis”, ,,Pempel pempel”, ,,Žiogeliai“, ,,Vyželė“, ,,Gyvataras“, ,,Šležo polka“, ,,Kubilas“, ,, Grečenikė“, ,,Oira oira“, ,,Pliauškutis“.

,,Žiogeliai” często uczestniczą w różnorodnych imprezach i mogą  się szczycić osiągnięciami i nagrodami, m.in. w koncercie wielkanocnym w Ignalinie (2011 r.), w festiwalu w Niemenczynie (2011 r.), Dożynkach w Pikieliszkach (2010 r.), koncertach w szkole podstawowej  ,,Šviesa“ (2012 r.) itp.


Ale babki

Zespół wokalny „Ale Babki

Rok założenia: 2003.

Repertuar: pieśni ludowe, biesiadne, patriotyczne, religine, estradose w językach polskim, litewskim, rosyjskim, białoruskim i ukraińskim.

Kierownik: Wiktor Garlukowicz

                                                                                            Tel. kontaktowy: 8 (652) 09901

Zawdzięczając im, w miasteczku Niemież przed 10 laty zabrzmiały pierwsze odgłosy znanych w Polsce i na Litwie pieśni ludowych. Zespół cieszył i bawił społeczność rejonu wileńskiego na świętach obrzędowych („Zapusty”, „Dożynki”, „Kaziuki”, „Noc świętojańska”). „Ale Babki” wykonują nie tylko wiązanki pieśni ludowych i biesiadnych w języku polskim, litewskim i ukraińskim. Na festiwalach i koncertach przedstawiają także polskie utwory patriotyczne oraz religijne. Zespołowi na żywo akompaniuje dynamiczna młoda kapela.

Ludowe przyśpiewki i patriotyczne nuty wesołych „Babek” słuchane są nie tylko na Litwie, ale też w Polsce („Szlakiem Jagiellońskim” w Chrzanowie (2014 r.), „Dzień Śledzia“ w Strąkowej Górze (2011 r.), XXXIII Międzynarodowy Jarmark Folkloru” w Węgorzewie (2010 r.), „III Międzynarodowa Nos Świętojańska” w Węgorzewie (2009 r.) „Dni Węgorzewa” (2008 r.)).

Wizja zespołu – to rozwój tradycji wileńskich i rozgrzewanie polskich serc  pieśnią ludową, muzyką  i szczerą zabawą.

Zespół został założony przez Katarzyną Dzwonkuwienė oraz Jurija Krupicewicza od 2009 r. zespołem kierować zaczęła Aleksandra Żuk-Butkuwienė.


Kolurija

Zespół wokalny „Kolurija

Rok założenia: 2013.

Repertuar: estrada litewska.

Kierownik: Janina Pamarnackienė

Tel. kontaktowy: 8 (685) 07242


Klub miłośników tańcu ludowego „Sami Swoi”
Rok założenia: 2014 m.
Repertuar: tańce ludowe regionów polskich
Kierownik: Miroslaw Woitiulewič
Tel. kontaktowy.: 8 (685) 55516