DZIAŁALNOŚĆ

Ogółem do Wielofunkcyjnyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie należą: 10 chórów i zespołów wokalno – estradowych, 3 zespoły ludowe pieśni i tańca, 4 zespoły tanca sportowo-towarzyskiego oraz jedna grupa teatralna i jedna kapela. Do znanych zespołów należą takie jak Zespół Tańca Ludowego „Zgoda” (25 lat), Zespół Rudomianka (25 lat) oraz Zespół Pieśni i Tańca „Jawor”.

Narodowościowy skład tej części rejonu Wileńskiego pozwala na dominację polskiej kultury, której przedstawiciele stanowią 80 % ogółu zespołów artystycznych. Większość organizowanych imprez, świąt i innych przedsięwzięć kulturalnych odbywają się w mysl polskich tradycji i w języku polskim. Zespoły artystyczne same organizują pracę, warsztaty i szkolenia, celem których jest szerzenie, promocja i zachowanie polskiej kultury w czym wspierać winien Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie oraz podlegające mu filie.

Większa część zespołów ściśle współpracuje z zespołami z Macierzy.