MISJA

Organizować amatorskie grupy artystyczne , koła studiów i działań, promować ich ekspresję artystycznę, zaangażując coraz więcej różnych grup wiekowych i społecznych. Wzbogacając życie kulturalne Rejonu Wileńskiego, upowszechniać sztukę profesjonalną, organizować imprezy rekreacyjne, edukacyjne, święta tradycyjne, państowe oraz obchody. Kontynuować tradycyjne festiwale oraz wyszukiwać i wprowadzać nowoczesne formy imprez. Stwarzać warunki do rozpowszechniania kultur etnicznych. Współpracować z innymi instytucjami i organizacjami. Uczestniczyć w programach ochrony dziedzictwa kulturalnego. Wyremontować i wyposażyć centrum kultury. Realizować inne kulturalne zapotrzebowania społeczności.