Kontakty

 

Pracownicy Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie 
Dyrektor Wioleta Cereszka 8 (672) 04985 direktorius.rdkc@rdkc.vrsa.lt
Sekretariat Halina Perstinewiczienie 8 (646) 68874 rastine.rdkc@rdkc.vrsa.lt
Organizator imprez

Reżyser

Katarzyna Szawarejko

Elana Radewicz

8 (606) 82166

8 (674) 50286

menas.rdkc@rdkc.vrsa.lt

renginiai.trad.rdkc@rdkc.vrsa.lt

Kierownik projektów kulturalnych Aleksandra Żuk-Butkuwienie   info.rdkc@rdkc.vrsa.lt
Koordynator projektów Edward Kejzik 8 (652) 64608 edvard.keizik@gmail.com
Specjalista do spraw gospodarczych Janina Karkocka 8 (651) 25925 ukis.rdkc@rdkc.vrsa.lt
       
Administratorzy Działów W.O.K. w Rudominie
Awiżenie Elita Sinkewicz 8 (678) 80006 avizieniai@rdkc.vrsa.lt
Ciechanowiszki Vanda Babielene 8 (608) 71566 cekoniskes@rdkc.vrsa.lt
Grygajcie Halina Starykowicz 8 (687) 47742 grigaiciai@rdkc.vrsa.lt
Czarny Bór Edwin Bojarowicz 8 (647) 27931 juodsiliai@rdkc.vrsa.lt
Kowalczuki Wilia Nowicka 8 (614) 11022 kalveliai@rdkc.vrsa.lt
Ławaryszki Aleksandra Olszewska 8 (687) 14774 lavoriskes@rdkc.vrsa.lt
Mickuny Aliona Wengrowskaja 8 (605) 77569 mickunai@rdkc.vrsa.lt
Mariampol Teresa Skoczyk 8 (628) 56037 marijampolis@rdkc.vrsa.lt
Miedniki Wiktorija Pomecka 8 (693) 76687 medininkai@rdkc.vrsa.lt
Rukojnie Wanda Masłowska 8 (606) 72265 maslowskawanda@gmail.com
Sawiczuny Wanda Jermakowicz 8 (671) 88732 saviciunai@rdkc.vrsa.lt
Szumsk Krystyna Naimowicz 8 (614) 20885 sumskas@rdkc.vrsa.lt
Wojdaty Teresa Kołtan 8 (673) 99917 vaidotai@rdkc.vrsa.lt
Zujuny Rima Dubickaja 8 (610) 34476 zujunai@rdkc.vrsa.lt