O nas

 

Wielofunkcyjny Ośrodek Kultury w Rudominie – to placówka kulturalna, która powstała w trakcie reorganizacji Wydziału Kultury Samorządu Rejonu Wileńskiego w 2013 roku. Głównym zadaniem placówki jest organizacja pracy zespołów artystycznych, plastycznych, tańca, teatrów i klubów o charakterze sportowym, szerzenie, promocja i wspóldziałanie wszelkich form kultury, jak również organizacja imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Filie Wielofunkcyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie organizują szkolenia, zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży działających przy Ośrodkach Kultury w rejonie wileńskim.

Terytorialny zasięg działania Wielofunkcyjnyjnego Ośrodka Kultury w Rudominie obejmuje połowę rejonu Wileńskiego (południowo – wschodnią część). Oprucz samego Ośrodka Kultury w Rudominie podlega mu 14 Filii Ośrodków Kultury w: Kowalczukach, Czarnym Borze, Sawiczunach, Miednikach, Ławaryszkach, Grygajciach, Mickunach, Zujunach, Marjampolu, Szumsku, Ciechanowiszkach, Wojdatach, Awiżeniach i w Rukojniach.